Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Kivi elektrana
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Reakcija magnezija i vode
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Mrkva kao katalizator
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Goruća pjena
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Dobivanje srebrovog klorida
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Termit
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Dobivanje etil-acetata
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Posrebrivanje
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Model uređaja za gašenje požara
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Zastava
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Željezovi ioni
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Sijevanje u epruveti
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Galvanski članci
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Dobivanje amonijaka
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Cijano kompleksi željeza
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Svojstva vodikovog peroksida
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Aqua fortis
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Određivanje tvrdoće vode
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Promjena naboja koloidnih čestica
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Otkrivanje netopljivosti
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Obojena ravnoteža
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Sok crvenog kupusa kao indikator
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Djelovanje katalizatora
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Dobivanje i svojstva amonijaka
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Katalitička oksidacija amonijaka
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Zrnati sumpor
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Kemijski skakač
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Silikatni vrt
Zadnja promjena: 27.10.2003.
Određivanje debljine aluminijske folije
Zadnja promjena: 27.10.2003.

 

 
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija