Pokusi s ugljikovim dioksidom


 Pokus 1. I u ugljikovom dioksidu tvari gore

Pribor:

dvije tikvice, lijevak za dokapavanje, savinuta cjevčica, zaštitne naočale, plamenik, drvce, laboratorijska kliješta.


Kemikalije:

kalcijev karbonat, kloridna kiselina, magnezijeva vrpca.Postupak:

U tikvicu je stavljen kalcijev karbonat. Tikvica je začepljena čepom s dva otvora. U jedan otvor stavljen je lijevak za dokapavanje s kloridnom kiselinom, a u drugi staklena cijevčica koja je uvedena u drugu tikvicu u kojoj se nalazi malo vode. Dokapavanjem kloridne kiseline na kalcijev karbonat razvijen je plin ugljikov dioksid, koji je uveden u tikvicu s malo vode.
Stavi li se na otvor tikvice, s ugljikovim dioksidom upaljeno drvce, ono se gasi što je znak da je tikvica ispunjena plinom.
Stavi li se u tikvicu s ugljikovim dioksidom zapaljena magnezijeva vrpca, ona i dalje gori uz stvaranje iskri i pucketanje. Prostor u tikvici ispuni se bijelim dimom, a na stjenkama se nahvata bijeli prah magnezijeva oksida, ali i crne nakupine ugljika.


Pokus 2. Rotirajuće jaje

Pribor:

zaštitne rukavice, čaša od 1000 mL, lijevak.

Kemikalije:

jaje, voda, kloridna kiselina.

Postupak:

U čašu s vodom pažljivo je dodana kloridna kiselina, a zatim je stavljeno svježe sirovo jaje. Jaje zauzima središnji položaj u tekućini. Na površini jajeta stvaraju se mjehurići plina, a jaje se počne okretati oko svoje uzdužne osi. Kiselina ima veću gustoću od vode, pa čini donji sloj u čaši. Budući da jaje ima manju gustoću od kiseline, a veću od vode, ono pliva na graničnom sloju kiseline i vode. Ljuska jajeta sastoji se od vapnenca (kalcij karbonata). Kiselina ga razgrađuje, pri čemu nastaje ugljikov dioksid. Nastali ugljikov dioksid vidi se u obliku sitnih mjehurića na površini jajeta. Ako na jednoj strani jajeta nastane više mjehurića plina nego na drugoj strani, ugljikov dioksid potisne jaje i ono se počne okretati. Okreće se tako dugo dok se ljuska jajeta ne razgradi.


Pokus 3. Lebdeći mjehuri od sapunice

Pribor:

pneumatska kada.

Kemikalije:

voda, sapunica, šumeće tablete.

Postupak:

U pneumatsku kadu dodana je voda do 2 cm visine. Potom je ubačeno nekoliko šumećih tableta. Tablete otapanjem razvijaju plin ugljikov dioksid. Posuda se prekrije poklopcem. Kada se sve tablete otope poklopac se makne. Posebno se pripreme mjehurići sapunice koji se puhnu u kadu. Mjehurići sapunice lebde na ugljikovom dioksidu. Poneki mjehur, ako duže vrijeme lebdi na ugljikovom dioksidu, poveća svoj obujam, jer se ugljikov dioksid bolje otapa u vodi od zraka. Takav mjehur brzo tone. Tim pokusom je dokazano da je ugljikov dioksid teži i veće gustoće od zraka.

Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija