Goruća pjena


 Pribor:

okrugla tikvica s ravnim dnom, plitka posuda, dvije menzure od 100cm3, trešćica, plamenik, šibice, satno stakalce, stakleni štapić, laboratorijska žlica, kapaljke.


Kemikalije:

20%-tna vodena otopina H2O2, 10%-tna vodena otopina KI, škrob šampon.


Postupak:

Tikvica je postavljena u plitku posudu. U tikvicu je uliveno 50cm3 vodikovog peroksida (w =20%). Otopini je dodano 2-3cm3 šampona. Odmjereno je 20 cm3 otopine kalijeva jodida (w =10%) i brzo je dodano smjesi u tikvici. Ulijevanje šampona i kalijeva jodida obavljeno je pomoću staklenog štapića kako bi se izbjeglo nepoželjno prskanje. Posljedica toga dodavanja razvijanje je obilne pjene, koja se razlijeva iz tikvice. Ako se u pjenu unese tinjajuća trešćica, ona se zapali stvarajući rupu u pjeni. Zbog povećane količine kisika trešćica gori.
Pokus s tinjajućom trešćicom dokazuje da pri reakciji otopine vodikovog peroksida i otopine kalijeva jodida nastaje kisik koji izaziva snažno pjenjenje šampona. Pjena nastaje kao posljedica oslobađanja kisika, a ujedno služi za njegovo prikupljanje da bi se mogla ispitati njegova svojstva i dokazati njegovo prisustvo.
Kisik nastaje pri raspadu vodikovog peroksida djelovanjem kalijevog jodida. Reakciju možemo prikazati:

3H2O2 + 2KI → O2 + I2 + 2H2O + 2KOH

Pri reakciji nastaje i jod. Dokazati ćemo ga tako da se laboratorijskom žlicom uzme malo reakcijske smjese i stavi na satno staklo. Ako se po smjesi prospe malo brašna koja sadrži škrob, nastaje karakteristično plavo obojenje (škrob i jod zajedno daju plavo obojenje).
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija