Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora


 Pribor:

2 metalna stalka s hvataljkama i spojnicama, epruveta, okrugla tikvica s ravnim dnom, klor-kalcijeva cijev, Erlenmeyerova tikvica, 2 gumena čepa s odvodnim cjevčicama, gumeni čep s lijevkom za odjeljivanje, gumena cijev, alkoholni plamenik, 2 kapaljke, menzura od 10 mL, čaša, šibice.


Kemikalije:

bakar, koncentrirana nitratna kiselina, vodena otopina barijevog nitrata, natrijeva lužina, etilni alkohol za plamenik, destilirana voda.


Postupak:

U epruvetu je stavljeno 5 granula bakra (oko 1,2 g) i uliveno 5 mL koncentrirane sulfatne kiseline. U tikvicu je dodano 5 kapi koncentrirane nitratne kiseline. Tikvica i epruveta spojene su staklenom i gumenom cijevi, a na čep od tikvice stavljena je klor-kalcijeva cijev. Sadržaj epruvete lagano je zagrijavan alkoholnim plamenikom. Nakon toga pojavljuje se narančasti dim, te kristali na stjenkama tikvice. Kada reakcija prestane, u tikvicu se ulije malo destilirane vode u kojoj se kristali otope. Potom je u tikvicu uliveno nekoliko kapi barijevog nitrata što uzrokuje pojavu bijelog taloga.

Zagrijavanjem bakra i sulfatne kiseline dolazi do reakcije:

Cu(s) + 2H2SO4(aq) → CuSO4(aq) + 2H2O(l) + SO2(g)

Dim koji nastaje u epruveti, plinoviti je sumporni dioksid. Kroz cijev, on se dovodi do tikvice, gdje dolazi do raspada dušićne kiseline, pod utjecajem vrućeg sumpornog dioksida:

2HNO3(aq) → 2NO2(g) + 1/2O2(g) + H2O(l)

2SO2(g) + 2NO2(g) + H2O(l) + 1/2O2(l) → 2NOHSO4(s)

Smeđe narančasti dim je dušikov dioksid, a kristali koji nastaju, kristali su nitrozilhidrogensulfata (nitrozil-sumporna kiselina). Njegovim otapanjem u vodi dolazi do sljedeće reakcije:

2NOHSO4(s) + H2O(l) → 2H2SO4(aq) + NO(g) + NO2(g)

Dokapavanjem barijevog-nitrata (analitički reagens za dokazivanje sulfatnih iona) tako nastaloj otopini, stvara se bijeli talog netopljive soli barijevog sulfata.

Ba(NO3)2(aq) + H2SO4(aq) → BaSO4(s) + 2HNO3(aq)

Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija