Svojstva vodikovog peroksida


 Pribor:

4 epruvete, 2 žličice, 7 kapaljki, treščica, menzura od 100 mL, 3 čaše za odlaganje otpadnog pribora, stalak za epruvete, upaljač.


Kemikalije:

vodikov peroksid (3%-tna vodena otopina), željezo(II) sulfat, sumporna kiselina (c=0,25 M), amonijev hidroksid (50%-tna vodena otopina), manganov dioksid, kalijev permanganat (c=0,001 M), srebrov nitrat (5%-tna vodena otopina), kalijeva lužina (10%-tna vodena otopina), destilirana voda.


Postupak:

Pripremljena je zasićena vodena otopina željezovog(II) sulfata. Tako pripremljena otopina, kapaljkom je stavljena u prvu epruvetu. Zatim je u tu epruvetu dodana sumporna kiselina. U tako pripremljenu otopinu dodano je pet do šest kapi vodikovog peroksida. Nakon završetka reakcije, u otopinu je dodano par kapi amonijevog hidroksida.
U drugu epruvetu nalivena je otopina srebrovog nitrata, te je dodano par kapi kalijevog hidroksida. Završetkom reakcije u otopinu je dodan je vodikov peroksid.
U treću epruvetu nalivena je vodena otopina kalijevog permanganata. Potom je dodana mala količina sumporne kiseline. U tako pripremljenu otopinu dodan je vodikov peroksid.
U četvrtu epruvetu dodano je malo manganovog dioksida, te dodano par kapi vodikovog peroksida. Drvena treščica je upaljena i ostavljena da tinja. Kada joj je boja počela gubiti intezitet, stavljena je u epruvetu.
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija