Na ovim stranicama nalazi se popis svih do sada završenih projekata, onih koji su u izradi kao i teme na kojima mogu raditi svi zainteresirani. Ukoliko želite raditi na nekoj od predloženih tema ili imate zamisao koju bi htjeli ostvariti pošaljite poruku na našu adresu judas@chem.pmf.hr

Organska kemija, kemija prirodnih spojeva

Vesna Cmrečki, Filip Kovačić, Antun Kučak i Srećko I. Kirin

Izolacija fruktoze i inulina iz korijena maslačka

Marko Dukši i Nina Magdalenić

Izolacija kofeina iz čaja

Vjekoslav Štrukil

Izolacija i dokazivanje pigmenata u crvenoj paprici

 

Fizikalna kemija

Ana Balažin

Krumpir kao elektrokemijski indikator

I. Halasz

Termometrijska analiza bakrovih(II) iona u vodenim otopinama

Marko Črnelč Prevoj 28 10000 Zagreb
XVIII. gimnazija
Gioaccomo Rossini, Wilhelm Tell i Hans Heinrich Landolt

 

Ekologija i kemija okoliša

Krešimir Lončar

Ekološka istraživanja rijeke Bjelovacke i Česme

 

Anorganska kemija

Petra Prgomet
Učenička kemijska radionica PV, Savska cesta 77, Zagreb
Bakrov(I) tetrajodomerkurat(II), čvrsti elektrolit

 

Analitička kemija

Vjekoslav Štrukil

Dokazivanje i određivanje mase klorida u tvarima koje nas okružuju

Marko Grba
Gimnazija Ogulin
Određivanje masenih udjela saharoze u bezalkoholnim pićima mjerenjem gustoće

Marko Grba
Gimnazija Ogulin
Tankoslojna kromatografija ß-diketonata Fe(III) i Cu(II) iona

 

Komputacijska (računalna) kemija

Željka Katarić

Konformacijska analiza monosupstituiranih cikloheksana

 

Ostale teme

Marko SIKIRIĆ, 2.razred
Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti
Određivanje količine joda u soli

 

 
 
 

Nakon završetka rada na određenoj problematici autori prikazuju rezultate istraživanja u obliku koji je vrlo blizak strukturi znanstvenog rada. Budući da je ovaj projekt jedinstven način prikaza rezultata evolvirao je tijekom vremena da bi poprimio oblik koji smatramo valjanim. U ovom trenutku najbliži tome je rad autora: F. Kovačić, V. Cmrečki, A. Kučak i S. I. Kirin-a.

Tijekom rada autori prikazuju djelomične rezultate istraživanja iznose određene zaključke. Podaci su prije svega namjenjeni raspravi s ostalim članovima. Na temelju kratkog sažetka može se steći predođba o vrsti istraživanja koje se provodi.

Na ovim stranicama mentori i voditelji kratkim tekstovima nastoje pridobiti zainteresirane učenike za rad na određenoj problematici. Na temelju tih kratkih članaka potencijalni sudionik u kontaktu s voditeljem nastoji obraditi problem samostalnim radom.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija