Elektroliza vodene otopine cinkova klorida


 Pribor:

željezni stalak, hvataljka, plastična posuda s pregradom, jedna ugljena elektroda, jedna bakrena elektroda, plastični poklopac s dvije rupice za elektrode, dvije žlice, ispravljač 6V, čaša od 400mL, stakleni štapić, kapalica s gumicom, žlica, vata.


Kemikalije:

vodena otopina cinkova klorida, tinta, natrijeva lužina.


Postupak:

OPREZ! Za vrijeme pokusa oslobađa se otrovni plin klor. Pazeći da se ne udiše klor, pokus se mora raditi na otvorenom prostoru ili pod digestorom.
Plastična posuda s pregradom pričvršćena je na željezni stalak. U nju je ulivena vodena otopina cinkova klorida (otopina je bez boje). Na plastičnu posudu s pregradom postavljen je plastični poklopac s rupicama kroz koje su provučene jedna ugljena i jedna bakrena elektroda. U dio posude, u koji je uronjena ugljena elektroda, stavljena je kap tinte. Bakrena elektroda spojena je s negativnim polom, a ugljena s pozitivnim polom ispravljača. Puštena je struja da teče 5 minuta.
Na kraju pokusa, na rupicu na plastičnom poklopcu, iznad ugljene elektrode, stavljen je komadić vate navlažen natrijevom lužinom. Otrovni klor reagira s natrijevom lužinom, a tom reakcijom nastaju bezopasni spojevi, natrijev klorid i natrijev hipoklorit, pa se time izbjegava odlaženje klora u atmosferu.

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaOCl +H2O
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija