Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona


 Pribor:

dvije Erlenmeyerove tikvice, dvije kapaljke, tri čaše, četiri injekcije s nastavcima, zaštitne naočale, rukavice.


Kemikalije:

otopina kalijevog permanganata (c=0,02 mol dm-3), oksalna kiselina (c=0,05 mol dm-3), sumporna kiselina (γ= 0,2 g cm-3), manganov(II) sulfat (c=0,01 mol dm-3), destilirana voda.


Postupak:

U prvu čašu ulivena je otopina KMnO4, u drugu otopina H2C2O4, a u treću otopina H2SO4. Zatim je injekcijama, iz čaša, u obje Erlenmeyerove tikvice stavljeno po 10 cm3 otopine sumporne kiseline, te po 3 cm3 otopine kalijevog permanganata. Neposredno prije dodatka otopine KMnO4, u prvu tikvicu stavljeno je 3 do 5 kapi otopine MnSO4, a u drugu isto toliko kapi vode. Otopine su promućkane i uspoređeno je vrijeme potrebno za njihovo obezbojenje.

Otopine sumporne i oksalne kiseline su bezbojne. Dodatkom vode ili otopine MnSO4 u njihovu smjesu, boja ostaje ista. Dodavanjem otopine KMnO4 reakcijska smjesa postaje ljubičasta. Nakon određenog vremena dolazi do obezbojenja sadržaja obiju tikvica, zbog redukcije permanganatnih iona MnO4 u manganove(II) ione, pri čemu dolazi do prijelaza mangana iz oksidacijskog stanja VII u II.

2KMnO4(aq) + 5H2C2O4(aq) + 3H2SO4(aq) → 2MnSO4(aq) + 10CO2(aq) + K2SO4(aq) + 8H2O(l)

Reakcije, u obje tikvice, su spontane, no obezbojenje je brže u prvoj tikvici. To je zbog katalitičkog djelovanja manganovih(II) iona iz otopine MnSO4.


Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija