Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme


 Pribor:

čaša od 400 mL, dijafragma (lupina od jajeta), baterija 4,5 V, grafitne elektrode, vodiči, gumeni čepovi, metalna žica, poklopac, stakleni štapić, kapaljka.


Kemikalije:

koncentrirana otopina NaCl, fenolftalein, tinta, plavi lakmus papir.


Postupak:

Na čašu je učvršćena lupina od jajeta pomoću svinute žice. U čašu i u lupinu ulivena je konc. otopina natrijeva klorida. U otopinu i u lupinu stavljene su grafitne elektrode, pričvršćene pomoću čepova na poklopcu. Elektrode su spojene na izvor istosmljerne struje napona 4,5 V, tako da katoda bude u lupini, a anoda izvan lupine. U prostor oko katode (u lupinu od jajeta) stavljeno je nekoliko kapi fenolftaleina, a u prostor oko anode nekoliko kapi tinte.
Nakon nekog vremena prekinemo elektrolizu. Kod katode pojavljuje se crvenoljubičasta boja, dok tinta izblijedi. Sadržaj iz lupine izmješan je s ostatkom otopine i dodan je plavi lakmus papir. Nakon nekog vremena plavi lakmus papir izblijedi.

Priređivanje lupine od jajeta
Lupina od jajeta priređuje se tako da na vrhu probušenu lupinu, močimo duže vremena u vodi, a zatim oprezno iznutra izljuštimo kožicu pomoću tanke špatule.

Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija