Aqua fortis


 Pribor:

retorta, željezni stalak s hvataljkom, plamenik, epruvete, čaša, lijevak, dvije kapaljke, vlažna krpa, stalak za epruvete.


Kemikalije:

kalijev nitrat, bakrov(II) sulfat pentahidrat, kalijev aluminijev sulfat dodekahidrat, željezov(II) sulfat heptahidrat, voda, crveni kupus, sumporna kiselina (koncentrirana i razrjeđena), natrijeva lužina.


Postupak:

Retorta je učvršćena na stalak. U nju je dodano 8 g kalijeva nitrata, 4 g bakrova(II) sulfata pentahidrata i 1 g kalijeva aluminijeva sulfata dodekahidrata. Retorta se začepi. Na vrh kljuna retorte stavljena je epruveta, a kljun se omota vlažnom krpom. Sadržaj retorte zagrijavan je dok se ne skupi dovoljno destilata. Potom je zagrijavanje prekinuto. Da pare ne izlaze van , epruveta s destilatom zamijenjena je praznom. Dio destilata preliven je u epruvetu i ostavljen.
U epruvetu je kapnuto malo otopine crvenog kupusa. Otopina pocrveni. Za usporedbu, ista otopina crvenog kupusa kapnuta je u razrjeđenu otopinu sumporne kiseline i natrijevu lužinu.
U drugoj epruveti otopljen je kristalić željezova(II) sulfata heptahidrata i dodan je destilat iz prve epruvete. Epruveta se nagne i kapaljkom niz stijenku epruvete dodaje se nekoliko kapi koncentrirane sumporne kiseline. U epruveti je zamjećen smeđi prsten.

Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija