Kemijski skakač


 Pribor:

stalak za epruvete, nož, pinceta, 6 epruveta.


Kemikalije:

natrij, heksan, otopina fenolftaleina, otopina timolftaleina, otopina nitrofenola u etanolu, sulfatna kiselina (1:1).


Postupak:


OPREZ! Pri izvođenju pokusa natrij se ne smije hvatati rukama, jer može izazvati opekline na koži.

U šest epruveta dodano je malo vode. U vodu je dodano nekoliko kapi otopina indikatora ( čistih ili pomiješanih u različitim omjerima). U svaku od epruveta dodana je približno jednaka količina heksana, a zatim je dodan po komadić natrija. On potone do vodenog sloja, no čim ga dotakne razvije se vodik koji ga diže uvis. Kad komadić natrija izgubi brzinu opet se spušta do vode i opet skače uvis sve dok se ne istroši.
Budući da je nastala natrijeva lužina, došlo je do promijene boje u vodenim otopinama.
Natrij ne reagira s heksanom, ali reagira s vodom prema jednadžbi:

2Na(s) + 2H2O(l) → 2NaOH(aq) + H2(g)

Različite boje potječu od različitih kombinacija tri indikatora: fenolftaleina, timolftaleina i nitrofenola.

Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija