Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone


  Pribor:

Erlenmeyerova tikvica, balon, epruveta, probušeni čep sa staklenom cjevčicom, stalak za epruvete, metalni stalak, hvataljka s obujmicom, treščica, špiritni plamenik, čaša, odrezana plastična boca.

Kemikalije:

ocat, soda bikarbona, tekući detergent za suđe, crvena boja za hranu.

Postupak:

Pokus 1. U Erlenmeyerovu tikvicu stavljeno je malo sode bikarbone i octa. Na otvor tikvice navučen je balon.

Balon na Erlenmeyerovoj tikvici napuni se ugljikovim dioksidom koji je nastao kemijskom reakcijom octa i sode bikarbone:

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2 + H2O

Octena kiselina je jača od ugljične kiseline pa ju istiskuje iz njezinih soli.

Pokus 2. U epruvetu je stavljena soda bikarbona i ocat. U otvor epruvete unešena je zapaljena treščica. Nakon toga je u epruvetu dodano još malo octa te je začepljena gumenim čepom kroz koji prolazi staklena cjevčica. Epruveta je učvršćena za metalni stalak, a nastali plin uvođen je u čašu s vapnenom vodom.

Zapaljena trešćica se ugasi jer ugljikov dioksid ne gori niti ne podržava gorenje. Uvođenjem CO2 u vapnenu vodu, Ca(OH)2 ta se otopina zamuti. Razlog tome je stvaranje u vodi netopljivog kalcijeva karbonata, CaCO3 koji nastaje reakcijom:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2OPokus 3. U gornji, odrezani, dio plastične boce stavljeno je malo sode bikarbone, tekućeg detergenta za pranje suđa i crveno obojenog octa.

Reakcijom sode bikarbone, tekućeg detergenta za suđe i crveno obojenog octa stvara se ugljikov dioksid. Ugljikov dioksid s tekućim detergentom stvara pjenu, koja poput crvene lave izlazi iz vulkana.
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija