Željezovi ioni


 Pribor:

stalak s nekoliko epruveta, dvije staklene čaše.


Kemikalije:

vodene otopine FeCl3, FeSO4, NaOH, KMnO4, KSCN, K4[Fe(CN)6], K3[Fe(CN)6].


Postupak:

U otopine Fe3+(FeCl3) i Fe2+(FeSO4) dokapavane su preostale otopine, redosljedom kojim su navedene.Pri tome dolazi do promjene boja kao posljedica odgovarajućih kemijskih reakcija.

Dodavanjem natrijeve lužine u otopine Fe3+ i Fe2+ona dolazi do reakcija precipitacije čiji su produkti odgovarajući željezovi hidroksidi, od kojih je jedan smeđe, a drugi zelene boje.

FeCl3(aq) + 3NaOH(aq) → Fe(OH)3(s) + 3NaCl(aq)

FeSO4(aq) + 2NaOH(aq) → Fe(OH)2(s) + Na2SO4(aq)

Kalijev permanganat jače je oksidacijsko sredstvo od Fe3+ iona, pa se permanganatni ioni u reakciji s Fe2+ ionima reduciraju do manganovih(II) iona, pri čemu nastaje obezbojenje otopine, koja poprima žutosmeđu boju zbog nastalih Fe3+ iona.

5Fe2+ + MnO4- + 8H+ → 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O

Miješanjem otopina željezovog(III) klorida i kalijevog permanganata ne dolazi do redoks reakcije, jer se u tim spojevima i željezo i mangan u maksimalnom oksidacijskom stanju.
U reakciji željezovih(III) iona i tiocijanatnih iona, nastaju različito crveno obojeni kompleksi, od pentaaqvatiocianoferatnih(III) iona do heksatiocianoferatnih(III) iona. Fe2+ ioni ne reagiraju s kalijevim tiocijanatom.

Fe3+ + SCN- + 5H2O → [Fe(SCN)(H2O)5]2+

Fe3+ + 6SCN- → [Fe(SCN)6]3-

Reakcijom kalijevog heksacianoferata(II) i željezovog(III) klorida nastaje tamnoplava koloidna otopina kalij-željezo(III)-heksacijanoferata(II), poznata kao berlinsko (prusko) modrilo. Isti kompleks, tzv. Turnbullovo modrilo, nastaje i kada se otopini Fe2+ iona dodaje kalijev heksacijanoferat(III).

FeCl3(aq) + K4[Fe(CN)6](aq) → K{Fe[Fe(CN)6]}(s) + 3KCl(aq)

FeSO4(aq) + K3[Fe(CN)6](aq) → K{Fe[Fe(CN)6]}(s) + K2SO4(aq)
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija