Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima


 Sinteza aluminija sa sumporom


Pribor:

tarionik s tučkom, dvije male žlice za kemikalije, tronožac, azbestna mrežica, špiritna grijalica, šibice, eza, spatula.


Kemikalije:

aluminij u prahu, sumporni prah.


Postupak:

U tarioniku su dobro izmiješane dvije male žlice sumpornog praha s upola manjom količinom aluminija u prahu. Pripremljena smjesa stavljena je na azbestnu mrežicu, prethodno stavljenu na tronožac. U plamenu plamenika užarena je eza, te je njezin užareni kraj stavljen u pripremljenu smjesu.
Od dodira užarene igle, smjesa se na tom mjestu užari i žar se dalje širi sam od sebe. Ubrzo se smjesa zapali i, popraćena mnoštvom iskrica, izgori u blještavom plamenu. Proces je vrlo brz i traje svega nekoliko sekundi.

Mjere opreza:Postavljanje zaštitnog stakla. Prostor u kojem se izvodi pokus je dobro zračena.Sinteza aluminija sa jodom

Pribor:

tarionik s tučkom, spatula, dvije male žlice za kemikalije, metalna ploča, mramorna ploča, kapalica, čaša.


Kemikalije:

aluminij u prahu, kristali joda, voda.


Postupak:

Nekoliko kristalića joda usitnjeno je u tarioniku. Potom je dodana jednaka količina aluminija u prahu. Sve je dobro izmiješano u jednoličnu smjesu. Tako priređena smjesa stavljena je na metalnu ploču(postavljenu na ploču od mramora), te je oblikovana u stožac, kojem je načinjen maleni otvor na vrhu. U taj je otvor, kapalicom dodano nekoliko kapi vode, te je reakcijska posuda pokrivena staklenim zvonom.
Po dodatku vode, smjesi aluminija u prahu i joda, oblikovanoj u stožac, opaža se kako iz njegova vrha počinje izlaziti gusti crvenoljubičasti dim. Nakon nekog vremena dolazi do burne egzotermne reakcije popraćene plamenom iste boje.

Mjere opreza:Pokus je izveden pod staklenim zvonom, a kao dodatna mjera sigurnosti postavljeno je zaštitno staklo. Prostor u kojem se izvodi pokus potrebno je zračiti.

Sinteza aluminija s bromom

Pribor:

boca širokog grla, lijevak, karton, epruveta, pinceta, satno stakalce, čaša.


Kemikalije:

aluminijeva žica, brom.


Postupak:

Epruveta je provučena kroz karton i stavljena u bočicu širokog grla, tako da ne dodiruje dno bočice. U epruvetu je uliveno oko 1 mL broma. Pincetom dohvatimo komadić aluminijeve žice dužine oko 1 cm, savijene u prsten, te ju ubacimo u epruvetu kojom potom poklopimo čašom, a zatim sve još pokrijemo staklenim zvonom.
Aluminijeva žica se nakon nekog vremena užari i od nje nastane kuglica koja juri površinom broma. Pri tom se čuje jače ili slabije pucketanje, a iz epruvete izlazi bijeli dim i bromova para, što je posljedica naglog spajanja aluminija s bromom u aluminijev bromid.

Ove pokuse izveo je, na državnom susretu i natjecanju iz kemije u Rovinju 2002, Mario Šestan učenik 3. razreda, Gimnazija Karlovac. Mentor: Jasminka Žiža.
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija