Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale


 Pribor:

6 epruveta, 4 čepa s cjevčicama, 6 kapalica, 2 žličice, lijevak, 4 predmetna stakalca, drvena hvataljka, drveni stalak, plamenik.


Kemikalije:

razrijeđena sumporna kiselina, razrijeđena klorovodična kiselina, magnezij, cink, bakar.


Pokus 1. Djelovanje razrijeđene klorovodične kiseline na metale


Postupak:

U 3 epruvete stavimo magnezij, cink i bakar. U epruvetu s magnezijem uliveno je oko 2 mL razrijeđene klorovodične kiseline i brzo je začepljena čepom s cjevčicom. Reakcija je burna, jer se oslobađa toplina i vide se mjehurići. Nakon što je magnezij izreagirao ispitan je plin zapaljenom trešćicom. Plin se zapali uz prasak, a trešćica ugasi, pa iz toga zaključujemo da je razvijeni plin vodik. Isto je napravljeno sa cinkom, no reakcija je spora, pa je ubrzana zagrijavanjem. Nastali plin ispitan je zapaljenom trešćicom. Plin se zapali uz prasak, a trešćica se ugasi, pa je zaključeno da je to vodik. Sve je to ponovljeno sa bakrom, no on ne reagira s razrijeđenom klorovodičnom kiselinom.
Ako se uzmu 2-3 kapi otopine iz epruvete s magnezijom, stave na satno staklo, zagrijavanjem nastaje bijela mrlja magnezijeva klorida.
Istim postupkom s otopinom iz epruvete s cinkom nastane bijela mrlja cinkova klorida.


Pokus 2. Djelovanje razrijeđene sumporne kiseline na metale


Postupak:

Postupak je isti kao u prethodnom pokusu, samo što se ovaj put dodaje razrijeđena sumporna kiselina. Upotrebljavani metali su isto magnezij, cink i bakar. Rezultati su potpuno isti kao u prethodnom pokusu, osim što se iz epruvete s magnezijem, na predmetnom stakalcu isparavanjem vode, dobije magnezijev sulfat, a iz epruvete s cinkom, cinkov sulfat.
Bakar ne reagira s razrijeđenom sumpornom kiselinom.Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija