Promjena naboja koloidnih čestica


 Pribor:

4 epruvete, čaša od 100 cm3, lijevak, staklena vuna.

Kemikalije:

bjelanjak jajeta, otopina bakrova(II) sulfata, otopina kalijeva heksacijanoferata(W=2%), destilirana voda, octena kiselina (c=0,1 mol dm-3).


Postupak:

Bjelanjak jajeta razrijeđen je s vodom u omjeru 1 : 1, te profiltriran preko staklene vune i podjeljen u 4 epruvete.
U prvu epruvetu dodano je 1 cm3 otopine bakrova (II) sulfata. Odmah dolazi do koagulacije. Do koagulacije je došlo zato što je albumin (protein koji se nalazi u bjelanjku) negativno nabijen, pa ga koaguliraju Cu2+ ioni.
U drugu epruvetu dodana je otopina kalijeva heksacijanoferata(II), te nije došlo do koagulacije. Albumin je negativno nabijen, pa ga ne mogu koagulirati [Fe(CN)6]4- ioni.
U treću epruvetu dodano je 2 cm3 octene kiseline i 1 cm3 otopine bakrova(II) sulfata. Isto ne dolazi do koagulacije. U kiselom mediju (dodatkom CH3COOH) dolazi do promjene naboja albumina, postaje kation, pa ga ne mogu koagulirati Cu2+ ioni.
U četvrtu epruvetu dodano je 2 cm3 otopine octene kiseline i 1 cm3 otopine kalijeva heksacijanoferata(II), pri čemu je došlo do koagulacije. U kiselom mediju albumin postaje kation, pa ga koaguliraju [Fe(CN)6]4- ioni.
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija