Dobivanje i svojstva amonijaka


 Pribor:

dvije reakcijske tikvice okruglog dna obujma 250 mL, dva stativa, dvije hvataljke, metalni prsten, čep s dvije rupe, čep s jednom rupom, lijevak za dokapavanje, dvije staklene kutne cjevčice, gumica za povezivanje cjevčica, čaša obujma 600 mL, ravna staklena cjevčica, žličica, dva staklena štapića za miješanje, pinceta, dvije čaše obujma 100 mL, stakleni lijevak


Kemikalije:

koncetrirana amonijeva lužina, granule natrijevog hidroksida, destilirana voda, fenolftalein, crveni lakmus papir.


Postupak:

Tikvica s okruglim dnom pričvršćena je hvataljkom i metalnim prstenom na stativ. U nju je dodan, jedna do dvije žličice natrijevog hidroksida. Tikvica je začepljena čepom s dvije rupe. U jednu rupu stavljen je lijevak za dokapavanje, a u njega je dodan koncetrirani amonijev hidroksid. U drugu rupu stavljena je kutna cjevčica čiji je otvor prema dolje. Na ovu cjevčicu, gumicom je pričvršćena druga kutna cjevčica s otvorom prema gore. Ova cjevčica je uvedena u drugu tikvicu s okruglim dnom, koja je pričvršćena, naopačke, na stativ. Na natrijev hidroksid, u prvoj tikvici, postepeno je dokapavan koncetrirani amonijev hidroksid.
Ovom reakcijom nastaje bezbojan plin koji je uveden u okruglu tikvicu, koja je okrenuta naopačke. Da bi dokazali da je dobiveni plin amonijak, u ovu tikvicu pincetom unesemo navlaženi (u destiliranoj vodi) crveni lakmus papir koji poplavi.
Tikvica napunjena amonijakom, začepljena je čepom s jednom rupom kroz koju je provučena staklena cjevčica. U čašu od 600 ml dodano je 400 mL destilirane vode i fenolftalein. Otvor cjevčice, koja vodi u tikvicu s amonijakom, uronjen je u vodu. Vodena otopina fenolftaleina i amonijaka dizat će se uz cjevčicu u reakcijsku tikvicu okrugloga dna tvoreći vodoskok ljubičaste boje.
Sastavljena aparatura za izvođenje pokusa


Ovaj pokus izvela je, na državnom susretu i natjecanju iz kemije u Rovinju 2002, Ivana Brekalo učenica VII-og razreda O.Š. Lučac, Split. Mentor: Ana Šarić.


Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija