Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida


 Pribor:

lijevak za dokapavanje, Erlenmeyerova tikvica od 200 ml, dvije savijene staklene cijevi, gumeni čep, staklene čaše, šibice, svijeća, pinceta, gumene rukavice, zaštitne naočale.

Kemikalije:

kloridna kiselina, natrijev hidrogenkarbonat, voda vapnenica (zasićena otopina kalcijevog hidroksida), plavi lakmus papir, univerzalni lakmus papir.


Postupak:

U Erlenmeyerovu tikvicu od 200 ml stavljen je natrijev hidrogenkarbonat, a u lijevak za dokapavanje kloridna kiselina. Reakcijom natrijevog hidrogenkarbonata i kloridne kiseline nastaje ugljikov (IV) oksid. Plin prolazi kroz staklenu cijev u čašu. Budući da je teži od zraka, može se sakupljati u posudama okrenutim vrhom prema gore. Na rub čaše stavi se navlaženi plavi lakmus papir. Kad se čaša napuni plinom, lakmus papir pocrveni. Ugljikov dioksid se otapa u vodi kojom je lakmus navlažen, te nastaje ugljična kiselina, zbog koje lakmus mijenja boju.
Razina ugljikovog dioksida može se odrediti i zapaljenom šibicom. Šibica će se u doticaju s CO2 ugasiti, zato što ugljikov dioksid ne podržava gorenje. Kada se čaša napuni plinom, plin se prelije u drugu čašu u kojoj se nalazi upaljena svijeća. Ugljikov dioksid je teži od zraka 1,5 puta, pa ima svojstvo da se može prelijevati.
Uvođenjem CO2 u vodu vapnenicu (zasićena otopina kalcijevog hidroksida, tj, kalcijeva lužina) nastaje zamućenje, odnosno nastaje netopljivi kalcij karbonat.
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija