Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

6850. Koja se reakcija očekuje ako se bakreni novčić uroni u otopinu živinoga(II) nitrata?
Ana J
25.03.2017
6849. Pozdrav! Možete napisati reakciju oksidacije metanola i etanola ? UNAPRIJED HVALA!
Valentina B
24.03.2017
6848. Mozete razvrstati sljedece tvari:vodovodna voda,kisik,morska voda,destilirana voda,kisnica,ugljikov dioksid,zrak,mineralna voda,dusik,smjesa pijeska i vode jesu li elemrntarna tvar,kemijski spoj,homogena ili heterogena smjesa?Hvala.
Verena Krastic
23.03.2017
6847. I još jedno pitanje iz udžbenika! 😊 (80.str) "Napiši jednadžbu disocijacije(molim značenje te riječi) i izraz za konstantu disocijacije (Ka) fenola.Izračunaj Ka ako je pKa (fenol) = 10.Je li fenol jača ili slabija kiselina od vode. (Znam da su fenoli jača kiselina od alkohola,pa pretpostavljam da su i od vode - zbog jakog privlačenja aromatske jezgre elektrona hidroksilne skupine).
Predrag Petrović
23.03.2017
6846. Dobra večer! 😊 Pitanje iz udžbenika : "Zašto alkohol za pripravu natrijeva alkoksida mora biti suh (bezvodan)? (Znam da su alkoholi vrlo slabe kiseline) Kako se provjerava je li alkohol zaista suh?
Predrag Petrović
23.03.2017
6845. Dobra večer! 😊 U prošlom odgovoru spomenuli ste mi ovako : "Kako molekula benzena ima tri dvostruke veze,za potpuno halogeniranje ,utrošiti će se trostruko veća množina klora" Znači li to da će se za potpuno hidrogeniranje benzena također utrošiti trostruko veća množina vodika?
Predrag Petrović
23.03.2017
6844. Pozdrav, Jako me zanima kemija i željela bih studirati kemiju, ali jedina zanimanja koja pronalazim da su vezana za kemiju su kemičar i laboraorijski tehničar. Ne vjerujem da su samo ta dva zanimanja uz kemiju jer smatram da je kemija vrlo razgranata.Pa bih Vas molila ako bi mi mogli dati neki popis zanimanja u kojima je kemija ili predloziti neki fakultet. Znam da sam tek prvi razred i da imam jos dosta vremena ali hthela bi se cim prije upoznati sa svime i u miru odabrati sto bih željela postati.
Ema Macak
22.03.2017
6843. Možete li mi molim Vas prikazati jednadžbom reakciju octene kiseline i olovova(II) oksida i octene kiseline i bakrova(II) oksida? Hvala unaprijed!
anonimni anonimus
21.03.2017
6842. 1. a) Odredite oksidacijske brojeve u spojevima P5O10, H2SO4, PH3, Na3PO4. b) Napiši elektrolizu taline KCL. 2. a) Koliko treba odvagati da se pripremi 200ml otopine KOH masenog udjela 15%? Gustoća otopine približno je jednaka gustoći vode. Ar(K)=39,90 b) izračunajte pH i pOH otopine HCl množinske koncentracije 0,052 mol/dm3 c) Izračunajte množinsku koncentraciju 20%-tne otopine dušične kiseline gustoće 1,152 g/cm3. Ar(H)=1,01, Ar(O)=16,00, Ar(N)=14,01. Hvala!!
Mislav Fucijaš
20.03.2017
6841. 1. Izračunajte potrebnu količinu 67%-tne dušične kiseline i vode za pripremu 500ml 15%-tne kiseline. Molekulsku masu sumporne kiseline izračunajte iz PSE; Ar(S)=32,07, Ar(O)=16,00, Ar(H)=1,01, a specifična gustoća je 1,19 kg/l. Hvala!
Mislav Fucijaš
20.03.2017
6840. 1. a) Napišite jednadžbu neutralizacije kalcijevog hidroksida i sumporne kiseline. b) Napišite jednadžbe elektrolitićke disocijacije CaCl2, CaHPO4 c) Koristeći oznake pH>7, pH<7, pH=7 navedite kakva je reakcija vodene otopine soli CuCO3, CaCl2, K2CO3 i objasnite zašto? (reakcijom hidrolize!)
Mislav Fucijaš
20.03.2017
6839. Molim Vas biste li mi mogli napisati kemijsku jednadžbu gorenja probana ? Hvala.
Josipa Gabud
19.03.2017
6838. Koliki je maseni udio klora u molekuli dioksina?
Mihael Grudic
19.03.2017
6837. Pozdrav! Zanima me nesto u vezi kiselinai soli .Naime sto se tice soli zanima me kako da ja znam na sto ce mi neka sol disocorati? Imam pitanja za ono monoprotonske,diprotonske i triprotonske. Znam opcenito o njima ali su mi teske a ja mislim da se to ne smije uciti napamet jer se to mora razumjeti prije svega. Moram znati osnovne kiseline i njih znam ali kako tocno da znam na sto ce disocirati i o kojem se agregatnom stanju radi?
Ana
15.03.2017
6836. prevodjenj srebro hlorida u srebro , postupak. hvala
luka kostic
19.03.2017
6835. Pozdrav! Mene zanima što se događa sa nesparenim elekrtonima (ako ih ima) rubnih atoma ugljika u molekuli dijamanta?
Ivor Canjuga
17.03.2017
6834. mozete li objasniti sto je analit, kako ga razlikujemo npr. od produkta?
Ivan Mlinaric
18.03.2017
6833. Da li je nišador pomešan sa medom lek ili može biti i kontraproduktivan za zdravlje. pozdrav
milka
17.03.2017
6832. Dobar dan! Čini mi se da sam ovo pitanje već postavio ali nigdje ne nalazim odgovor pa ako ga negdje ima,molim Vas,uz isprike,samo me usmjerite na njega. Dakle pitanje iz probnog testa. Benzen reagira s plinovitim klorom uz UV svjetlost.(Dobijemo 1,2,3,4,5,6 - heksaklorcikloheksan) Izračunajte volumen klora potreban za potpuno halogeniranje 3,25 mola benzena pri sobnoj temperaturi i atmosferskom tlaku!
Predrag Petrović
17.03.2017
6831. Pozdrav! Možete li mi objasniti značenje ovog razlomka 1/2 u c(½ SnCl2 x 2H2O) iz zadatka: Koliko grama SnCl2 x 2H2O je potrebno za pripravu 500,0 mL otopine, koncentracije c(½ SnCl2 x 2H2O)=0,550 M. Unaprijed se zahvaljujem
Kralj
16.03.2017

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija