Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

9332. Dobar dan može li mi netko objasniti ovaj zadatak? Koliko grama natrijeva acetata treba dodati u 200 cm3 otopine kloridne kiseline koncentracije 0,2 moldm^-3 da se dobije otopina ph=4,5? Ka=1.75*10^-5 mol/L
Mata Boras
16.02.2024
9331. Pozdrav, molim vas za pomoc. 50,0 grama smjese razrijeđene dušične i sumporne kiseline nadopuni se vodom do 1,000 dm3. U 10,00 cm3 te otopine doda se otopina BaCl2 u suvišku pri čemu se dobije 0,7090 g taloga. Za potpunu neutralizaciju alikvota od 25,00 cm3 te smjese utroši se 19,80 cm3 otopine natrijeva hidroksida. Poznato je da je 25,00 cm3 te otopine NaOH ekvivalentno s 12,00 mL otopine HCl množinske koncentracije 2,042 mol dm−3. Izracunajte maseni udio HNO3 i H2SO4. 200,0 mL vodene otopine amonijevog klorida, koja se nalazi u Kjeldahlovoj tikvici,dodana je u suvišku koncentrirana natrijeva lužina. Zagrijavanjem otopine nastale su pare amonijaka i vode koje su kondenzirane u vodenom hladilu. Destilat je sakupljan u odmjernu tikvicu od 100,0 mL koja je sadržavala 80,00 mL klorovodične kiseline, množinske koncentracije 0,1087 mol L -1. Destilacija je prekinuta kad je tikvica bila nadopunjena do oznake. Alikvot dobivene otopine od 25,00 mL utrošio je pri titriranju 11,45 mL kalijeve lužine množinske koncentracije 0,1198 mol L -1. Izračunajte množinsku koncentraciju amonijevog klorida. 3,6060 g onečišćenog uzorka Ba(OH)2 otopi se u 50,00 cm3 klorovodične kiseline koncentracije 0,5600 mol dm-3 te dopuni vodom do 200,00 cm3. Alikvotni dio od 20,00 cm3 priređene otopine troši kod titracije 41,20 cm3 otopine KOH koncentracije 0,0100 mol dm−3. Izračunajte maseni udio Ba(OH)2 u uzorku. Hvala Vam i lijep pozdrav
Diana
15.02.2024
9330. U otopini kalcijum hidroksida izmjeren je pH =12. Ako je jonizacija 93%, izračunati molaritet otopine? Hvala unaprijed na odgovoru.
Anela Karahasanović
15.02.2024
9329. Poštovani, zamolila bih vas za pomoc oko sljedeceg zadatka. Koji volumen NaOH,w=32%,gustoće 1,3490 g/cm^3 je potreban za taloženje željeza u obliku željezovog(III) hidroksida iz 25,0 cm^3 otopine koja sadrži 20,0 g Fe2(SO4)3*9H20 u 100cm^3 ako se taloženje želi izvršiti uz 20% suvišak. Hvala vam i lijep pozdrav!
Lara Mihoci
15.02.2024
9328. kako da izmjerim masu zraka u prostoriji
ivan
14.02.2024
9327. kako razrijediti 96% etanol sa vodom da bi se dobilo 85% etanol volumena 40 ml
Ružica Gegić
13.02.2024
9326. Poštovani, trebala bi mi pomoc oko sljedecih zadataka. 1. Točno 10cm^3 neke otopine sulfatne kiseline ekvivalentno je s 0,2100 g natrijevog karbonata. Na koliki volumen treba razrijediti 10,0dm^3 te otopine da se dobije otopina sulfatne kiseline koncentracije 0,100 mol/dm^3? 2. Koliko grama CaCO3 sadrži analizirana količina uzorka, ako se nakon otapanja u 50,00 mL otopine HCl koncentracije 0,2000 mol/L za retitraciju suviška kiseline utroši 10,00 mL otopine NaOH? Poznato je da je 25,00 mL navedene HCl ekvivalentno s 24,00 mL NaOH. Hvala vam na odgovoru.
Lara Mihoci
13.02.2024
9325. Dobar dan, zanima me kako nastaje KI3 i kojim je vezama jod povezan te kako djeluje KI kao posrednik topivosti. Hvala unaprijed!
MIN
13.02.2024
9324. Koliko se grama sumpora potroši ako oksidacijom nastane 2l sumoporvog četiri oksida?
Lea Bogdan
12.02.2024
9323. kako da znam koji spoj ima vece taliste ili vreliste od nekog drugog spoja... kako to prepoznati.?
Anja
08.02.2024
9322. Kojom otopinom bi dokazali prisutnost ugljikova (IV) oksida u izdahnutom zraku?
Da
08.02.2024
9321. Pozdrav,molim vas za pomoc oko sljedećih zadataka. 1. Uzorak smjese etana i propana spaljen je u suvisku kisika, pri cemu je nastalo 12,5g CO2 i 7,2g H2O. Izracunajte udjel etana u smjesi. 2. Iz 0,78 g smjese kalijevog sulfata i amonijevog sulfata dodatkom otopine barijevog klorida dobiveno je 1,1943g taloga barijevog sulfata. Izracunajte sastav smjese. Hvala vam i lijep pozdrav
Lara Mihoci
07.02.2024
9320. Pozdrav! Koje boje je crni čaj nakon dokazivanja lužine? Unaprijed hvala!
Hi
07.02.2024
9319. Koliko g NaCl otopiti u 100 ml vode da dobijemo zasicenu otopina ko 20 stupnjeva C
Tin Trajkoski
05.02.2024
9318. Lijepi pozdrav! Što je hidroksidni po: a) Arrheniusu, b) Bronsted-Lowryju, c) Lewisu? Ja sam napisala da je a) baza, b) baza i c)kiselina. Hvala unaprijed 😊
Valentina M.
05.02.2024
9317. Odvojite smjesu modre galice, strugotine nikla,komadici grafita i maslinovog ulja
Rita lirski
04.02.2024
9316. Lijep pozdrav, Možete li objasniti zadatka s ovogodišnjeg šk. natjecanja za 8.raz. Zadan je graf: (y-os : 0,01 ∙ m(CO2) / m(voda), x-os: t / °C, pri 25°C y=0,048) ovisnosti topljivosti CO2 o temperaturi i treba ucrtati točku koja odgovara ovom opisu: U čaši se pri 25 °C nalazi smjesa ugljikova(IV) oksida i vode. Prema zasićenosti ta je smjesa jednaka mineralnoj vodi kad se čep boce odvrne prvi put. Kojoj zasićenosti bi odgovarala navedena smjesa? Hvala Vam unaprijed
Ana Piroš
04.02.2024
9315. Lijep pozdrav, Imam pitanje vezano uz adiciju halogenvodika na alkene. Zašto npr. adicijom HBr na propen neće nastati 1-brompropan HBr + CH2=CH-CH3 -> CH2Br-CH2-CH3 nego će nastajati CH3-CHBr-CH3 ? Može li uopće u sličnim reakcijama( npr. adicije na alkine) nastajati produkt tipa 1-brompropan ? Hvala unaprijed. Ana
Ana Piroš
03.02.2024
9314. Sljedeće spojeve razvrstaj na okside, hidrokside, kiseline i soli: NaCl, CO, Ba(OH), H3PO4, Fes, Na2CO3, MgCl2, H2SO4, SiO2, HCl(aq), NaOH
Melani Marija Siročić
31.01.2024
9313. 1.Nacrtaj tripeptid Gly-Val-Tyr. 2.Izoleketrična točka alanina je 6,11.Strukturnom formulom prikaži oblik u kojem se molekula alanina nalazi u vodenoj otopini pri toj ph vrijednosti.
Odgovor i pitanje
27.01.2024

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija