Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

8750. Molim Vas pomoć vezano uz određivanje je li navedena promjena povratna ili nepovratna promjene: -voda →kisik(g)+vodik(g) (el.struja) -Cu(s) →Cu(l) -reakcija sode bikarbone s octom Hvala i pozdrav.
Simon
14.04.2021
8749. Pozdarv! Možete li molim Vas hitno riješiti ove zadatke? 1. Zadan je pKa monoprotonske kiseline i iznosi 4,1. Ona je titrirana 0,1M NaOH. Koliki će biti pH u trenutku kada je kiselina disocirana 95%? 2. pH-metrijskom titracijom kojom je monoprotonska kiselina titrirana 0,1M otopinom NaOH, određena je pKa za tu kiselinu i iznosi 4,2. Izračunajte pH u kojem je ta kiselina disocirana 60%.
Ivana
14.04.2021
8748. Dobar dan, može li nastajanje ionske veze Al2O3 i AlCl3?
200516
12.04.2021
8747. Pozdrav, zadatak je da izračunamo množinsku koncentraciju otopine koje dobimo ako je u 1000mL otopine otopljeno 10g natrijeva klorida. A drugi zadatak je da izračunamo koncentraciju otopine natrijeva sulfata ako je u 500mL otopljeno 38,025g te soli, te koncentraciju iskazati u g po L. Hvala Vam! Lp
Natalija Zelic
11.04.2021
8746. Ima li vise otopljenog kisika-u toplom jezeru ili hladnom planinskom potoku?
Luca Barun
13.04.2021
8745. u kojem će agregacijskom stanju biti neka tavar pri 20*C ako je talište te tvari 39*C, av relište 688*C
darija
12.04.2021
8744. Pozdrav i hvala na odgovoru! Zaboravila sam dio zadatka u prethodnom pitanju: koliko je potrebno otopiti modre galice u litri vode tako da masena koncentracija Cu2+ iona bude 1 mg/L, a koliko da masena koncenracija SO42- iona bude 0.5 mg/L? Hvala!
Ivana Babić
05.04.2021
8743. Otapanjem modre galice u litri vode dobivena je 0.5 M otopina modre galice. Kolika je množinska koncentracija bakrovih iona u toj otopini? Koliko je potrebno otopiti bezvodnog bakrova (II) sulfata u litri vode da bi ta otopina imala istu koncentraciju bakrovih iona kao prva otopina? Hvala na odgovoru.
Ivana Babić
01.04.2021
8742. Kojim redom idu vrelista: fenola, o-krezola, p-nitrofenola i hidrokinona i kako se to odrediti?
P.Salopek
23.03.2021
8741. Koje kiseline nastaju oksidacijom dietilketona s vrucom dusicnom kiselinom?
Ceranic
25.03.2021
8740. Poštovani, interesuje me zašto mi se nakon pripreme rastvora kalijeva-permanganata na balonu odmjerne tikvice "uhvatio" kao neki film-prevlaka zlatne boje? Od čega bi to moglo biti? Hvala.
Jure Matić
25.03.2021
8739. Dobra večer. Zašto vodena otopina natrijeva klorida provodi struju, a otopina šećera ne provodi? Znam da su soli elektroliti, šećer nije, ali koje je kemijsko obrazloženje? Hvala.
Lucija
21.03.2021
8738. Pozdrav! Imam pitanje u vezi pufera, kad se u otopini miješaju NaHCO3 i K2CO3 jednakih koncentracija, nastaje li pufer, bez da dolazi do neutralizacije? Zadatak mi je odrediti pH otopine, pa mogu li samo koristiti pH=pK2, tj drugu konstantu ionizacije koja povezuje HCO3- i CO32- ione? Unaprijed hvala na pomoći!
matea
21.03.2021
8737. Kojim reagensom možemo dokazati prisutnost ugljikova dioksida u izdahnutom zraku iz pluća
Tina Herceg
18.03.2021
8736. Pozdrav, jel biste mi mogli riješiti ove zadatke? Vjerujem da ću sve shvatiti samim postupcima bez detaljnih objašnjenja. Unaprijed zahvaljujem :) 1. Određivanjem klorida po Volhardu uzorku se dodaje 40mL otopine AgNO3(aq), c(AgNO3(aq))= 0,1000 moldm-3 i retitrira otopinom KSCN(aq), c(KSCN(aq))= 0,0500moldm-3. Za retitraciju se utroši 25,00mL te otopine. Kolika je masa kloridnih iona u uzorku? 2. Izračunajte volumen otopine NH4SCN(aq) koncentracije 0,0550 mol dm-3 koji će se utrošiti pri određivanju klorida po Volhardu ako je otopini koja sadržava 0,1500g NaCl(aq) dodano 50,00mL otopine AgNO3(aq) koncentracije 0,0550 moldm-3. 3. 0,2000g srebrovog novca prevedeno je u topljivu srebrnu sol. Za titraciju dobivene otopine utroši se 39,60mL otopine koja sadržava 0,4103g kalijeva tiocijanata u 100mL. Izračunajte maseni udio srebra u novcu. 4. Analizom 1,500g uzorka nastaje 0,1035g kalijeva i natrijeva klorida. Argentometrijskim određivanjem klorida u dobivenoj smjesi utrošeno je 30,00mL otopine AgNO3(aq) koncentracije 0,0508moldm-3. Izračunajte maseni udio kalija i natrija u uzorku. 5. Što su taložne titracije te opiši Mohrovu i Volhardovu metodu.
Ne znam
18.03.2021
8735. Pozdrav! U jednom pokusu je pod kemikalijama navedena "6-molar nitric acid". Što predstavlja ova brojka 6? Unaprijed hvala na odgovoru.
Mihael
30.03.2021
8734. pozz, nadam se da možete odgovoriti na pitanje iz biokemije: poznato je da se sinteza proteina može regulirati pomoću tzv "microRNA" koja se komplementarno veže na mRNA pa onemogućava translaciju. pitanje glasi: zašto je ovaj mehanizam upravo takav tj. zašto uopće najprije transkripcijom nastaje "microRNA" a taj mehanizam nije takav da stanica nađe način da to regulira samom DNA molekulom, što bi bilo mnogo ekonomičnije? unaprijed hvala
petar ivković
16.03.2021
8733. Poštovani, imam pitanje vezano uz nomenklaturu organskih spojeva, ali mi je izrazito nezgodno postaviti ga ovdje budući uključuje sliku spoja. Stoga ću ga formulirati ovako: je li ispravan naziv spoja 5-(1-oksoetil)-oktanska kiselina ili 6-okso-5-propilheptanska kiselina? Ako je moje pitanje odviše zbunjujuće mogao bih Vam na mail proslijediti sliku spoja u pitanju. Hvala. Pozdrav.
MIhael
20.03.2021
8732. Mozete li objasniti kako izjednacavati alkohole
Martina Perič
20.03.2021
8731. Ne znam odgovoriti na ovo pitanje pa bi trebala pomoc.. 1.Navedi koje se međumolekuske sile moraju svladati tijekom taljenja sumpora S8(s)—>S8(l) 2. od svih spojeva vodika s halogenim elementima najpolarniju kovalentnu vezu sadrži spoj koje kemijske formule? Hvalaaa
Iva Gavric
16.03.2021

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija