Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

8044. Poštovani! Molio bih pomoć s postupkom ovog zadatka. Hvala! Iz koncentrirane otopine klorovodične kiseline masenoga udjela 0.37 i gustoće 1,19 g/cm3 treba pripremiti 500 ml otopine koncentracije 0,1 mol/dm3. Koliki volumen koncentrirane kiseline treba uzeti za pripremu zadane otopine?
Marko Dalić
16.07.2019
8043. Poštovani! Zamolio bih pomoć (postupak) ovog zadatka! U odmjernu tikvicu od 250,0 cm3 ulije se 25 cm3 otopine KMno4 množinske koncentracije 1,5 mol/dm3 i nadopuni destiliranom vodom do oznake. Izračunaj množ.konc. otopine KMno4 nakon razrjeđivanja! (koliko sam skužio volumen vode 225 mL, pa sam onda izračunao množinu vode i izračunao množ.konc formulom c=n/V.) S dobivenom množ.konc. vode sam zbrojio zadanu množ.konc. KMno4. Ne znam je li postupak ispravan...Hvala unaprijed.
Marko dalić
15.07.2019
8042. Poštovani, mogu li doktorirati na na pmfu na kemijskok odsjeku ako završim farmaciju? Hvala puno i molim Vas da odgovorite što prije jer je pitanje fakuleteta koji ću upisati za nekoliko dana?
Karla Mesarek
11.07.2019
8041. Molim Vas pomoc sa ovim zadatkom 100ml 0,1M otopine Fe2+ titrira se otopinom 0,02M KmnO4 uz 1M H2SO4. Potrebno je izracunati elektrodni potencijal prije i nakon tocke ekvivalencije. Nakon TE kada je dodano 105ml KMnO4 elektrodni potencijal racunam formulom E(Mn)=E°(Mn)+0.059/5 log[MnO4-]/[Mn2+] Pri racunanju koncentracija dobivam negativan rezultat pa me zanima ako mozda znate u cemu grijesim, tj ako mi mozete napisati izraz za racunanje koncentracija MnO4- i Mn2+
Mateja M
09.07.2019
8040. Izracunaj udjel i koncentraciju iona M2+ u otopini koja je pripravljena mijesanjem 10ml iona metala c=0,01M i 90 ml otopine monodentatnog liganda c=1,6*10-2M ako su poznate pojedine konstante stabilnosti nastalih kompleksa. K1=2*10^2, K2=2*10^2, K3=2,5*10^2, K4=1,26*10^2 Molim Vas pomoc oko ovog zadatka. Hvala!
Mateja M
09.07.2019
8039. Molim pomoć s ovim pitanjem.Koja od navedenih otopina iste molalnosti tvari ima najniže ledište.I ako nije problem ovo jos koja od navedenih tvari se najmanje otapa u vodi pri sobnoj temperaturi: fruktoza,fenol,metanal,celuloza hvala unaprijed.
Edin
09.07.2019
8038. Poštovani! Zanima me kako jednostavno odrediti količinu nitrita i nitrata u uzorku vode?Lp
Nataša Muža
06.07.2019
8037. Pozdrav, trebala bih pomoć oko ovoga zadatka. Pitanje glasi: Koliki volumen HNO3 masenog udjela 0.70 i gustoće 1,42 g/cm3 treba odmjeriti za pripravu 450g razrijeđene HNO3 masenog udjela 0.50? Unaprijed hvala.
Iva Grgic
06.07.2019
8036. Zašto je aerosol koloid? Hvala unpr. !
Marija Rubak
04.07.2019
8035. Poštovani, Nigdje nisam uspjela pronaći odgovor na pitanje zašto je prirast reakcijske entalpije jednak razlici ukupne entalpije produkata i ukupne entalpije reaktanata. Ne mogu si to nikako objasniti pa Vas molim za pojašnjenje. Još više me zanima zašto prethodno navedeno ne vrijedi kad se standardna reakcijska entalpija računa preko entalpije veza; u tom slučaju se entalpija reaktanata oduzima od entalpije produkata. Zašto tu dakle ne može ići na uobičajeni način da se entalpija produklata oduzima od entalpije reaktanata? Hvala!
Mirjana Vrdoljak
04.07.2019
8034. Maseni udio kisika u heroinu je 21,7%. Relativna molekulska masa heriona je 369. Koliko se atoma kisika nalazi u molekuli heriona? Može li pomoć oko ovog zadatka?
Marija Rubak
05.07.2019
8033. Kako bi glasilo hrvatsko službeno puno kemisjko ime za metilmalonsku kiselinu, zahvaljujem.
Maja Rusan
09.07.2019
8032. Pozdrav, molio bih vas da mi preporučite neku dodatnu literaturu za poboljšavanje znanja iz kemije, naime u školi radimo dosfa jednostavno i nastavnica se prilagodava vecini razreda koja bas i nije zainteresirana za rad. Zanimaju me knjige ili zbirke koje bi mi pomogle u dodatnom učenju i spremanju za natjecanja. Hvala unaprijed :)
Goran Goranović
03.07.2019
8031. Dobra večer, zanima me jedno pitanje: nedovoljnim pristupom kisika gorenjem (npr. org. spojeva) nastaje CO. Kako nešto može goriti ako nema kisika (ili malo)?
marija r.
03.07.2019
8030. Pri kojoj temperaturi je ledište 25% otopine NaCl? Postupak ne treba, ali me zanima rezultat radi provjere. Hvala.
marija rubak
30.06.2019
8029. Zašto 6-metilhepta-1,3,5-trien ima takvo ime?Hvala unap.
marija rubak
01.07.2019
8028. Zašto kod dobivanja olovnog tetraacetata treba dodati anhidrid octene kiseline?
Valentina Idek
30.06.2019
8027. Koliko se topline oslobodi gorenjem 50 g etanola? Htio bih provjeriti rezultat. Meni je ispalo -1476.1656 kJ.
marija rubak
30.06.2019
8026. Pozdrav, zadatak glasi: Kolika je koncentracija Ca iona u ppm u CaCO3 ako je množinska koncentracija 0.01 M? Unaprijed hvala.
Iva K
27.06.2019
8025. Pomiješano je 120 mL otopine sumporne kisline, gusto e 1.4 g/mL i masnenog udjela 51% i 125 mL otopine kalijevog hidroksida, gustoće 1,399 g/mL i masnenog udjela 40%. Odredite koji je limitirajući rektant i masneni udio suviška kiseline/lužine. Zanimma me konkretno kako izračunati točni masneni udio Sumporne kisline u ovoj reakcij, ja sam dobio 7.71 % posto, točno riješenje je oko 14 % molio bih pomoć uz malo objašnjenje.
Sven
27.06.2019

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija