Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

9131. Dobra večer, molim vas pomoć oko ovog zadatka: Puferska smjesa priređena je miješanjem 10 ml 0.2 M otopine octene kiseline i 15 ml 0.2 M otopine natrijeva acetata. Koliko će iznositi promjena u pH vrijednosti acetatnog pufera ukoliko se u priređenu pufersku smjesu doda 5 ml 0.1 M klorovodične kiseline. Ka(CH3COOH) = 1.8 * 10 na -5 pri 25 stupnjeva. Hvala unaprijed!
vid parisic
23.03.2023
9130. Dobar dan,zanima me kako ovo riješiti. zadatak glasi- Vodena otopina octene kiseline upotrebljava se za uklanjanje kamenca u domaćinstvu.Reakciju octene kiseline i kamenca prikazuje sljedeća jednadžba kemijske reakcije:CaCO3+2 CH3COOH->(CH3COO)2+CO2+H20 a)Koliko je litara vodene otopine octene kiseline masenog udjela 0.09 i gustoće 1.05 g/ml potrebno za potpuno uklanjanje 0.5 kg kamenca nakupljenoga u bojleru?
Antonio Šarić
22.03.2023
9129. U uzorku vodovodne vode i uzorku krvne plazme određena je količina nekog elementa. Molim da mi nabrojite par češće korištenih instrumentalnih tehnika (minimalno 2,3,4) kojima se može odrediti izotopni sastav, odnosno koji su izotopi tog elementa prisutni u uzorku i koliki udio od ukupne količine otpada na pojedine izotope? Hvala puno
Sahra Albahari
22.03.2023
9128. Koliko grama vode treba dodati u 200 mL otopine NaOH, gustoce 1,320 g/mL, da bi gustoca nastale otopine bila 1.157 g/mL?
Sime Viduka
21.03.2023
9127. Na koji volumen treba razrijediti 250 ml otopine c(1/2 H2SO4)= 13.0 M da bi dobili otopinu c (H2SO4)= 5.00 M? Koja je približna gustoća razrjeđene H2SO4? molim Vas hitno je Lijepi pozdrav
Lea Martinović
20.03.2023
9126. Dobar dan. Kako bi se moglo dokazati da vodovodna voda nije čista tvar već homogena smjesa jer u njoj ima otopljenih mineralnih tvari? Unaprijed zahvaljujem.
Helena Drenški
20.03.2023
9125. Poštovani, možete li mi riješiti zadatak? Što je netočno i treba ispraviti u sljedećem zadatku: U izolirani sustav koji se sastoji od 0.3 mola čvrstog etanola na 158.7 K, dovede se, pri konstantnom tlaku 10^5 Pa, dovoljno električne energije da konačna temperatura bude 352 K i da etanol u potpunosti prijeđe u (idealni) plin. Nakon toga u sustav se nastavi dovoditi električna energija pri 352 K do postizanja dvostruko većeg volumena, u reverzibilnom procesu. Kolika je ΔU i ΔH u tom procesu? Koliko dugo vremena treba u sustav dovoditi električnu energiju (0.5 A, 12V)? Razumijem da sustav ne smije biti izoliran jer inače ne bi mogli dodavati energiju u njega, ali trebam pomoć za izračunati traženo. Hvala!
Rozika
16.03.2023
9124. Dobra večer, može li pomoć oko ovog zadatka: Koliko iznosi ph karbonatnog pufera u kojemu koncentracija khco3 iznosi 0.6 M, a koncentracija h2co3 jednaka je 0.03 M? Izračunajte kapacitet pufera ukoliko je ph puferske smjese nakon dodatka 0.004 mol HCl u 100 ml pufera jednaka 7.4. Pri 25 stupnjeva konstanta ionizacije karbonatne kiseline iznosi 4.3 puta 10 na -7. Hvala unaprijed!
Vid Parisic
15.03.2023
9123. 1)Povezivanje 2 molekule etanola vodikovom vezom 2) Alkohol etanol reagira sa natrijem dajući alkosid (reakcija)?
Marija
14.03.2023
9122. U kojem su omjeru povezani atomi u klorovodiku? Hvala
Magdalena
14.03.2023
9121. Je li u hladnom gorskom jezeru otopljeno mnogo ili malo kisika
Duje Strkalj
12.03.2023
9120. Možete li mi molim Vas napisati jednadžbu kemijske reakcije klorovodične kiseline s kamencom? Hvala
Lana Sosa
11.03.2023
9119. Poštovani, molila bih Vas da mi odgovorite na pitanje s mature 2021. godine. Koji niz sadrži kemijske vrste koje su uz molekule vode i natrijeve katione najzastupljenije u vodenoj otopini nastaloj titracijom 20 mL slabe etanske kiseline množinske koncentracije 0,2 mol/L s 10 mL natrijeve lužine množinske koncentracije 0,1 mol/L? Kao rješenje navodi se: d) CH3COOH, CH3COO-, H3O+ Možete li objasniti zašto? Unaprijed zahvaljujem
Tonka Musić
10.03.2023
9118. Dobio sam pitanja kod kojih trebam pomoć Ca Cl2, 2.3. Napiši jednadžbe reakcija na elektrodama prilikom elektrolize A) taline kalcijeva klorida, CaCl2 B( vodene otopine kalcijeva klorida 2. Prilikom elektrolize taline kalijeva bromida, KBr, odgovorite: A) Koji produkt nastaje na negativnoj elektrodi? K(‒): K B) Koji produkt nastaje na pozitivnoj elektrodi? A(+): Br C) Napiši jednadžbe reakcija na elektrodama.
David Milan
09.03.2023
9117. Napravljena je žbuka po sljedećoj recepturi: 5 lopata gašenog vapna, 4 lopate pijeska a maseni udio vode u smjesi iznosi 35%. Tako napravljena žbuka ima masu 27 kg. Izračunaj masu svakog sastojka u žbuki. Izračunala sam da je masa vode 9,45kg, no ne znam što dalje. Hvala unaprijed
ema
08.03.2023
9116. Koliki je volumen 96% otopine sulfatne kiseline, gustoće 1,84 g/cm3 , ako ona sadrži 25 g sulfatne kiseline?
Iva piva
07.03.2023
9115. Kakva je promjena pečenje rakije? Kako bi kemičari nazvali proces pečenje rakije? Hvala
Petra Vranić
26.02.2023
9114. 2. Odredi molekulsku formula spoja aluminija i kisika AP,O, Kemijskom analizom je utvrden da je maseni udio aluminja u kemijskom spoju 52.92% a maseni udio ka 47,08%
ana j
22.02.2023
9113. Pozdrav, možete li mi riješiti sljedeći zadatak? Izračunajte pH otopine pri 20°C (Kw=0.68x1E-14 M^2) dobivene otapanjem 33.2g amonijeva sulfata (Mr= 132.1) u 250ml amonijaka (pKb=4.75) koncentracije 0,501M. Pretpostavite da se ukupni volumen nije promijenio nakon dodatka amonijeva sulfata.
Mihaela Ereš
22.02.2023
9112. Moze li mi neko riješiti audiciju klora na propen?
Luka Vucina
23.02.2023

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija