Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

8897. Poštovani, zanima me ako mi možete objasniti minus u jednadžbi ΔH = –C ΔT . hvala unaprijed
Petra Špicar
20.11.2021
8896. Može pomoć? Hvala! Izračunaj promjenu reakcijske entalpije nastajanja dušikova(IV) oksida iz dušika i kisika i to: a) izravnom reakcijom b) reakcijom preko dušikova (II) - oksida  Izračunaj reakcijsku entalpiju za reakciju izgaranja CO u CO2
Valentina Sajko
17.11.2021
8895. Poštovani, molio bih vas da vam pomognete sa slijedećim zadatkom. Raspored elektrona po ljuskama za atome elemenata A, B, C, D, E jest: A – 2, 8, 8 B – 2, 8, 8, 1 C – 2, 8, 3 D – 2, 8, 8, 2 E – 2, 8, 18, 7 a) Atom kojega elementa tvori ion s nabojem 3+? b) Atom kojega elementa tvori ion s nabojem 1-? c) Atom kojeg elementa ne tvori ion?
Florian Vojković
14.11.2021
8894. Izracunaj relativnu molekulsku masu od 4 molekule sumfatne kiseline ?
Valentina gredelj
21.11.2021
8893. Poštovani, kada želimo alkilirati amine, česta reakcija je Eschweiler-Clarkeovo metiliranje kako bismo izbjegli stvaranje kvarternih amonijevih soli. Zanima me zasto bi se alkil-halogenid više adirao na sekundarni amin i tvorio smjesu tercijarnih amina i kvarternih soli ako se dodaju u omjeru 1:1? I još jedno pitanje, zanima me jesam li u pravu, ako provodimo reakciju benzoil-klorida i etan-1,2-diola i cilj nam je da samo 1 OH skupina diola reagira s benzoilom, onda je najbolje da diol dodamo u suvišku? Unaprijed hvala.
Lana Varga
13.11.2021
8892. Trebao sam napraviti pokus iz kemije,ali nisam bio u mogućnosti,i trebaju mi opažanja za taj pokus,a glasi ovako: 5 čaša i 5 željeznih čavla: 1. čaša – samo željezni čavao 2. čaša – vodovodna voda i željezni čavao skroz uronjen u nju 3. čaša – vodovodna voda i željezni čavao samo do pola uronjen u nju 4. čaša – destilirana (ili ako nemaš destiliranu prokuhana) voda i čavao uronjen u nju 5. čaša – vatom omotan čavao Čaše se promatraju punih 10 dana
Denis Vlašić
13.11.2021
8891. Kako se određuje broj pojedinih vrsta iona u formulskoj jedinki, primjerice Fe2O3? Hvala unaprijed?
Martina
11.11.2021
8890. 1. Naci toplotu sagorevanja 5g butana na osnovu energija veza (C-H) = 416 kj/mol, (O=O)= 732 kj/mol, (O-H) = 463 kj/mol i (C-C)= 346 kj/mol. Izracunao sam da je toplota sagorevanja -109,75 kJ (nisam siguran da li je tocno), koristeci ovu formulu: delta H = delta U + delta n x R x T(uzeo 273K). Bio bih zahvalan na pomoci. Hvala unaprijed.
Dario Dostica
09.11.2021
8889. Poštovani, Zanime me pitanje na odgovor: Koje od navedenih opisa pripada plastici: a)anorganska tvar visokog tališta, ne topiva u vodi b)organska tvar netopiva u vodi c)organska tvar visokog tališta Ustvari...muči me odgovor je li plastika organska ili anorganska tvar!! Hvala unaprijed!
Tajana Trcović
09.11.2021
8888. Pozdrav, dobila sam pitanja za ispit iz kemije 2 za strukovne škole, ali nisam imala predavanja, u skripti ne nalazim nešto što bi povezala sa ovim zadatkom, a ne znam kako bih postavila pravo pitanje na google-u da shvatim što se točno od mene traži i kako bih to riješila. Zadatak glasi ovako: Napraviti sažetu strukturnu molekulsku formulu: a) 2 metil 4 klor pent 2 en b) 5 etil 44 di brom heks 2 c) oktan d) octena kiselina e) hektan 3ol
Tea Gajic
14.11.2021
8887. Poštovani, Kako imenovati spojeve koji u sebi sadrže NH4, npr. NH4Cl ili (NH4)2S? Srdačan pozdrav, Lucija
Lucija
14.11.2021
8886. Neki izotop ima maseni broj 120, a 41,67% nukleona su protoni. Koliko protona, koliko neutrona i koliko elektrona sadrži atom tog izotopa? Koji je to kemijski element?
Dario Ognjan
13.11.2021
8885. Poštovani, Nisam se toliko fokusirala na tekst koliko na spomenute ilustracije. Hvala! Za 2. zadatak za koji su tražene i zadane veličine prikazane na fotografiji, link https://ibb.co/8gnXhns , nije mi jasno kako množina plina može biti jednaka prije i nakon otvaranja pipca ako nije isti volumen. Prije otvaranja pipca volumen iznosi 100 mL, a nakon otvaranja 200 mL, kad te brojeve uvrstimo u formulu n=V/Vm (naglašeno je da se radi o s.u.) ne dobijemo isto jer je volumen različit. Ako dobro shvaćam, množina plina ovisi o volumenu plina. Očito da radim nešto krivo. Isto tako gustoća prema rješenju ima jednaku vrijednost prije i nakon otvaranja pipca, a u izrazu za gustoću isto ulazi volumen (ro=m/V). Ne znam kako da u b) zadatku odradim konačni tlak, možda prema izrazu p1*V1=p2*V2? Srdačan pozdrav!
Mirjana Vrdoljak
10.11.2021
8884. Molim Vas još za pomoć vezano za Avogadrov zakon oko kojeg se mučim skupa s kolegicom jer očito nismo shvatile njegovu bit pa Vas molim za pojašnjenje. 1. Na sljedećoj web stranici https://hr.thpanorama.com/articles/qumica/ley-de-avogadro-en-qu-consiste-unidades-de-medicin-experimento-de-avogadro.html?fbclid=IwAR1oNbbfOnn5SuU1F9vs3MB8px2UxvzK9CA7OroO65lpWjpXH60S6eeKiqg pronašla sam kao nekakvu ilustraciju Avogadrova zakona (skroz dolje), no nije mi jasna. Radi se o sintezi vode iz vodika i kisika odnosno o ovoj fotografiji s prethodne web stranice: https://ibb.co/bWjccd7 Ne shvaćam kako se različit broj čestica nekog plina može nalaziti u istom volumenu (spremnici vodika i kisika su identični)? Broj čestica vodika dvostruko je veći od broja čestica kisika (što odgovara jednadžbi sinteze vode), a prema Avogadrovom zakonu plinovi jednakih volumena sadrže isti broj čestica. Zar ne bi onda volumen spremnika vodika trebao biti jednak volumenu spremnika vode odnosno duplo veći od volumena spremnika kisika jer sadrži duplo veći broj čestica? Ne znam je li greška u ilustraciji ili krivo shvaćam taj zakon? Malo smo se zbunile jer se na ostalim primjerima dobro vidi kako volumen ovisi o broju čestica; kao npr. s volumenom dušika i vodika kod nastajanja amonijaka (ili kod dušikovog oksida). Dakle vidimo da je volumen spremnika amonijaka dvostruko veći od volumena spremnika dušika jer je i broj čestica amonijaka dvostruko veći: https://ibb.co/hdHRdXD 2. Za ovaj zadatak nije mi jasno kako množina plina može biti jednaka prije i nakon otvaranja pipca ako nije isti volumen. https://ibb.co/hdHRdXD Prije otvaranja pipca volumen iznosi 100 mL, a nakon otvaranja 200 mL, kad te brojeve uvrstimo u formulu n=V/Vm ne dobijemo isto jer je volumen različit. Očito da radim nešto krivo. Isto tako je i gustoća prema rješenju jednaka prije i nakon otvaranja pipca a u izrazu za gustoće isto ulazi volumen (ro=m/V). Ne znam kako da u b) zadatku odradim konačni tlak, možda prema izrazu p1*V1=p2*V2 ili se radi nekako drugačije? Hvala Vam!
Mirjana Vrdoljak
09.11.2021
8883. izračunaj maseni udio elementa u oktenu?
nikolina tutnjevic
09.11.2021
8882. Napisati sve geometrijske izomere 1-izopropil 3-metilcikloheksan-a. Postovani, nisam siguran sto se konkretno ovdje trazi (broj resenja itd.). Hvala unaprijed.
Hrvoje Kotromanovic
09.11.2021
8881. 1. Odrediti sve racionalne formule i odredi klasu spoja prema funkcionalnoj skupini po molekulskoj formuli C5H10O Ne znam broj rjesenja. Jedino sto sam pronasla jesu ketoni, aldehidi i alkoholi? Hvala unaprijed.
Sandra Skejic
09.11.2021
8880. koji ugljikovodici reagiraju s bromnom vodom kao eten ?
nikolina tutnjevic
09.11.2021
8879. Dobar dan! Imam jedno pitanje oko crtanja molekula (ponajviše organskih) na računalu. Koji software biste mi preporučili? Čuo sam za ChemSketch i ChemDraw. Koji je po vama bolji i zašto? Nije baš neko pitanje koje se previše tiče kemije, ali u kojem formatu inače vi, kemičari, spremate takve uratke radi bolje kvalitete? Unaprijed hvala.
Bruno Šijić
08.11.2021
8878. kako da rijesim zadatak [Al(OH)3] da dobijem relativnu molekulsku masu spoja
ana lipic
08.11.2021

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija