Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

7948. 1.redoks:olovov (II) oksid + manganov(II) ion-> permaganat ion +olovov (II) 2.redoks bakar +dušična kiselina - >bakrov (II) nitrat +dušikov (II) oksid + voda Hvala
Lora Topol
14.05.2019
7947. Zadatak glasi: Koncentracija Mg2+ u otopini je 0,020 M. U 200 mL takve otopine namjerava se dodati 200 mL 0,200 M otopine amonijaka. Da li dodatkom otopine amonijaka dolazi do taloženja Mg(OH)2? Ukoliko u istu otopinu dodajete još i NH4Cl, koliko je grama NH4Cl potrebno dodati da se spriječi taloženje Mg(OH)2? KPT(Mg(OH)2) = 5,6110-12 M, pK(NH3) = 4,80 Nije mi jasan ovaj drugi dio s dodavanjem NH4Cl, pretpostavljam da se tu radi o puferu i formuli za pH pufera, ali ne znam kako to sve ukomponirati da dobijem masu. Unaprijed hvala na odgovoru.
Hana Perinić
13.05.2019
7946. Možete li mi pomoći odgovoriti na ovo pitanje : Izračunajte koncentraciju sulfida potrebnu za početak taloženja sulfida kadmija(II), ako 100 mL otopine sadrži 50mg Cd2+. KPT(CdS) = 7,1*10–27 M2 Puno hvala unaprijed!
Lana R
11.05.2019
7945. Izračunaj masu ugljika u antibiotiku C14H11NO2 kojega u smjesi ima 82%, a masa smjese je 50 mg.
Antonela Abičić
11.05.2019
7944. Lijep pozdrav, imam pitanje u vezi sljedećeg zadatka: Grafen je alotropska modifikacija ugljika čija se struktura može prikazati kao sloj grafita debljine jednog atoma.To su dakle heksagonski povezani atomi ugljika u monoatomno debelom sloju. Ako je duljina C-C veze u grafenu 142 pm koliko je ugljika potrebno za pokrivanje površine Hrvatske (56600 km2) ? Nakon što površinu Hrvatske podjelim s površinom heksagona te dobijem broj heksagona, zanima me kako doći do odnosa broja atoma ugljika s brojem heksagona.
Kristian
09.05.2019
7943. Molekule kiselina u reakciji s vodom grade
Vid Havliček
09.05.2019
7942. Ako se u litri otopine nalazi 0,025 mola AgNO3 i 0,50 mola KCN, a zatim dodamo 0,0010 mol sulfida, da li će se taložiti Ag2S? Zanemarite hidrolizu CN– iona. KPT(Ag2S) = 8·10–51 M3, pKNEST([Ag(CN)2]–) = 21,1 ja sam pokušavala riješiti i postavila sam ove reakcije: Ag+ + 2CN- -----> [Ag(CN)2]- ... Kst 2[Ag(CN)2]- + S2- -----> Ag2S + 4CN- Ag2S ---> 2Ag+ + S2- .... Kpt jesam li dobro postavila? PUno hvala unaprijed na odgovoru!
Lana Rončević
06.05.2019
7941. U litru otopine koja sadrži 0,350 mola NH3 dodano je 0,050 mola ZnSO4; koncentracija Zn2+ je 1,98x10–7 mol/L. Izračunajte vrijednosti KST i KNEST kompleksa.
Lovrena Kos
06.05.2019
7940. Izračunaj pH otopine HNO3 množinske koncentracije 0.075 mol/dm3.
Ana
08.05.2019
7939. U 250gvode oropi se 5g NaCl, 3,5g HCl i 3,2g KHCO3. Gustoća otopine je 1,03g/cm3. Izračunaj:a)masenu koncentraciju iona Na+, K+, i Cl-;b)mnozinsku koncentraciju;c)maseni udio tih iona u otopini.
Mario Kovac
05.05.2019
7938. Vodena otopina slabe fluorovodične kiseline, molalnosti 0.125mol/kg ledi se pri - 0,251°c. Koliki je udio kiseline disocirao? Hvala!
Stela Sarić
03.05.2019
7937. Ako moze sto prije Dva se elementa nalaze u istoj periodi PSE. Element X s kisikom tvori ionsku spoj XO,a gorenjem elementa Y nastajr molekula YO2. Atom elementa X ima cetiri proton manje od elementa Y, a oba imaju protonski broj manji od 20. O kojim je elementima rijec? Napisi kemijeskd formule i kmena spojeva XO i YO2 te odredi valencije atoma X i Y u tim spojevima Neznam nista profa mi nece objasnit
Gabi
08.05.2019
7936. Lijep pozdrav,zanima me definicija za međumolekulski razmak te način na koji riješiti sljedeći zadatak: Duljina vodikove veze između molekula vode iznosi 276 pm.Izračunajte koliko je međumolekulski razmak kraći od očekivanog, ako je van der Waalsov polumjer atoma vodika 118 pm, a kisika 140 pm. Duljina O-H veze iznosi 96 pm.
Kristian
03.05.2019
7935. Lijep pozdrav, zanima me kako glasi tocna elektronska konfiguracija kobaltovog (II) kationa. U nedoumici sam, hoću li oduzeti 2 elektrona iz 4s podljuske po pravilu ili 2 elektrona iz 3d podljuske da dobijem energetski povoljnu polupopunjenu 3d podljusku?
Kristian
02.05.2019
7934. Izračunajte množinu molekula vodika potrebnog za potpuno hidrogeniranje 2,5 mola triacilglicerola koji se sastoji od oleinske, linolne i stearinske kiseline
Ana Zajc
01.05.2019
7933. Dobar dan! Možete li mi molim vas objasniti kako riješiti ovaj zadatak: Kolika je množina preostaloga reaktanta pri sintezi željezova(III) klorida ako se u reakcijskoj smjesi prije početka reakcije nalazilo 0,3 mola željeza i 0,3 mola klora? Hvala unaprijed!
Valeria
30.04.2019
7932. vrijedi pravilo: molekula je polarna ako ima razliku u elektronegativnosti i ako težiste +/- naboja nisu u istoj točki. Kako znamo kada težište +/- naboja nije u istoj točki ?
marija r.
29.04.2019
7931. Poštovani, zanima me kako odrediti količinu joda u rječnoj vodi (metode i reakcije. Hvala i lijepi pozdrav! Iva
Iva Katić
29.04.2019
7930. Pozdrav Imam zadatak Jednadzbom kemijske reakcije prikazati promjenu koja nastaje gorenjem oktan-1-ola i imenovati produkte. I imam zadatak izracunati maseni udio kisika u molekuli propan-2-ola. Molim vas za pomoc!
Sara Kranjec
19.04.2019
7929. 13.1. Za razaranje kristalne rešetke 1 mol kalijeva klorida potroši se 717 kJ. Istovremeno se hidratacijom nastalih iona oslobađa 685 kJ. Izračunajte promjenu entalpije prilikom otapanja 1 g kalijeva klorida u vodi. -mozete li mi rijesiti ovaj zadatak koji je na bio na maturi, no unatoc tome sto je prilozeno rjesenje tj. cijeli postupak u ispitnoj knjizici koju je ncvvo objavio (ljeto 2015./2016.), ne razumijem iz cega postavljene reakcije proizlaze i iz kojeg razloga pa bih trebao Vase objasnjenje. Pozdrav!
Roberto
15.04.2019

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija