Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

8826. Koliko mora biti tanka žica od aluminija (maksimalni promjer) da bi se na zraku mogla zapaliti i gorjeti poput fitilja? Kakva je situacija kod titanove žice?
Tomislav B.
22.07.2021
8825. Poštovani, Zahvaljujem se na pomoći. I sama sam pokušala uzeti da je gustoća 4 %-tne otopine jednaka gustoći vode jer radi se o razrijeđenoj otopini, no nisam bila sigurna smijem li slijediti tu činjenicu. Radila sam preko izraza da je masa otopljene tvari jednaka: m1=m2 ; w1*m1(otopine)=w2*m2(otopine) Prilažem vam fotografiju kako je inače takav zadatak riješen putem tzv. pravila zvijezde koje se danas, kako mi je poznato, rijetko koristi u srednjim školama, no googlanjem sam saznala da ga još koriste farmaceuti i uči se na nekim fakultetima: https://ibb.co/PctJTkQ Ne znam ima li uopće potrebe za uvođenjem takvog pravila jer kod razrjeđivanja vrijede jednakosti: n1=n2; m1(X)=m2(x) Imala sam još jedan zadatak za riješiti, a sličan je ovome: http://eskola.chem.pmf.hr/odgovori/odgovor.php3?sif=18098 , no ne bih ga iskreno znala tako riješiti. Ako sam dobro shvatila, Vi ste tamo onaj prvotni izraz za maseni udio podijelili s 1 da ga lakše povežete s molalnošću? Meni je npr. takve zadatke lakše rješavati pomoću omjera jer se teže snalazim u povezivanju složenijih izraza, no čini mi se da se ovakav način rješavanja danas baš i ne preferira: Nadam se da puno ne griješim ako isti zadatak riješim na sljedeći način: Dakle 1000 g vode sadrži 10.7 mola NaOH, odnosno 428 grama NaOH. S obzirom na prethodno navedeno, možemo zaključiti: U 1428 g otopine nalazi se 428 grama spoja, pa se pitamo kolika je masa spoja u 100 grama otopine: 1428:428=100:x --> x=29,97 Dakle 100 grama otopine sadrži 29.97 grama NaOH što znači da maseni udio takve otopine iznosi 29.97 %. Zahvaljujem se na pažnji i srdačan pozdrav!
Mirjana Vrdoljak
17.07.2021
8824. Neki pravilnici vele da se tinjajući ugljen ne može gasiti aparatom na ugljik-dioksid, jer ugljik navodno može sam sebe reducirati, egzotermno, u ugljik-monoksid. Koliko je to točno?
Tomislav B.
21.07.2021
8823. Pozdrav, kako pravilno na hrvatskom napisati 1H-Indene,3-ethyl-1-(1-methylethyl)- Unaprijed hvala.
Daria
17.07.2021
8822. Pozdrav, kako pravilno na hrvatskom napisati spoj Benzene, (2-ethyl-4-methyl-1,3-pentadienyl)-, (E)- Unaprijed hvala.
Daria
17.07.2021
8821. Poštovani, Molila bih vas još za pomoć oko sljedećeg zadatka jer ne mogu nikako dobiti točno rešenje: Koliko cm3 96% - tne sumporne kiseline (ρ = 1,849g/ cm3) i koliko vode treba uzeti da se napravi 200 cm3 4% - tne sumporne kiseline ? (R: 4.5 cm3 H2SO4)? Pokušala sam prema standardnom izrazu za razrjeđivanje, no ne ide: c1*V1=c2*V2; izračunala sam c1: c1=w*ro/M ; za c2 to nisam mogla napraviti jer nemam dovoljno podataka. Hvala, Lp
Mirjana Vrdoljak
16.07.2021
8820. Možete li mi odgovoriti na pitanja- *elektrodni potencijal, kako nastaje i čemu služi. ***Upotreba tablice standardnih elektrodnih potencijala.
IVANA RAIČ
13.07.2021
8819. Poštovani, Malo sam zastala na ovom zadatku pa molim za pomoć; nisam sigurna može li se riješiti matematički ili se rješava isključivo razmišljanjem pa Vas molim da mi objasnite: Kemijska promjena prikazana je jednadžbom: A + 2 B → 2 C + 3 D. Koliko se promjeni brzina trošenja reaktanta A ako se brzina nastajanja produkta D poveća dva puta? Hvala unaprijed i srdačan pozdrav!
Mirjana Vrdoljak
10.07.2021
8818. Dobar dan! Zanima me odgovor na jedno pitanje. Dok pišemo kemijske reakcije, kako ćemo odrediti koja su agregacijska stanja reaktanata i produkata? Za neke tvari jednostavno znamo u kojim se agregacijskim stanjima ppjavljuju u reakcijama, ali s nekima prvi put pišem kemijsku reakciju. Npr. kada pišem reakciju neutralizacije, nikada ne znam je li pojedina nova nastala sol u obliku vodene otopine ili nastaje kao talog. Nije stvar samo kod reakcija neutralizacije, već općenito. Dakle, moje pitanje je: Postoji li način da ne učim napamet reakcije, nego da prema određenom kriteriju znam u kojem će se agregacijskom stanju pojaviti neka tvar? Unaprijed hvala! Pozdrav!
Daria Lotar
09.07.2021
8817. Zašto su monosaharidi slatkog okusa? Hvala unaprijed na odgovoru
😌
02.07.2021
8816. Dobar dan! Moje pitanje glasi: Je li greška, ako napišem Mg(CH3COOH)2, umjesto (CH3COOH)2Mg, odnosno, koji je od ova dva odgovora ispravan? Jednostavno, više ne znam kada ide na prvo mjesto anion, a kation. Bilo bi mi logično da prvo ide kation pa onda anion, analogno prema spojevima koji se pojavljuju u anorganskoj kemiji (npr. NaCl), ali naišla sam na par primjera u kojima je na prvom mjestu anion. Možete li mi molim Vas pojasniti kada i što pišem na prvo mjesto? Unaprijed hvala!
Sara Ivanov
11.07.2021
8815. Lijep pozdrav! Inače znam izjednačavati kemijske jednadžbe, ali one duže (s više reaktanata i produkata) mi malo teže idu. Ne mogu nikako pronaći način da ih izjednačim (napisati koeficijente) pa ako mi možete malo pojasniti ili dati nekakav savjet kako uspjesno ovo rijesiti na primjeru fotosinteze: 6CO2 + 12H2O ---> C6H12O6 + 6O2 Hvala Vam unaprijed! 😊
Valentina Marošičević
24.06.2021
8814. Grottuss mehanizam u ledu?? Pri -20°C?
Tomislav B.
24.06.2021
8813. Koliko je potrebno grama čistog NaOH za neutralizaciju 250 ml 15%-tne otopine H2SO4, ako je gustoća otopine H2SO4 1,102 gcm-³ ? M(H2SO4) = 98gmol-¹ , M(NaOH) = 40 gmol -¹ Hvala!
Mirna Avdic
19.06.2021
8812. Pozdrav, imam dva donekle čudna pitanja vezana uz atomsku masu. Zašto se za definiranje Da koristi 1/12 Ar 12C, a ne neki drugi element. Prvo sam mislila da je to zbog toga što 12C ima jednak broj protona i neutrona, ali ne bi li onda prikladniji izbor bio recimo helij ili 2H ili omjer protona i neutrona nema veze s time? Također, masa Da u kilogramima je 1.66*10^-27, a masa protona i neutrona 1.67*10^-27 (1.673 za proton, odnosno 1.675 za neutron, ali pretpostavljam da su trebali uzeti neki prosijek). Zbog kojeg razloga postoji ta razlika između mase daltona i protona/neutrona ako masa u Da označava broj subatomskih čestica? Hvala unaprijed, LP
Kim Radešić
22.06.2021
8811. Može li mi netko odgovoriti koliko 22,7 dm3 vodika pri s.u sadrži molekula H2.Unaprijed hvala na odgovoru.
Lovro Bizjak
14.06.2021
8810. Pitanje...Koja će tvar imati veću napetost površine: tetraklormetan, CCl4, ili triklormetan (kloroform, CHCl3)?
Valentina
08.06.2021
8809. Oksidacija željezo (II)-sulfata (FeSo4) kalijevim permanganatom odvija se prema slijedećoj jednadžbi: 10FeSO4 + 2KMnO4 +8H2SO4 = 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 +8H2O Izračunati koncentraciju otopine FeSO4 ako je za 20 ml te otopine utrošeno 21,5 ml otopine KMnO4 koncentracije 0,02 moldm-³
Dora
07.06.2021
8808. kolika koncentracija H+ iona je potrebna da se otopi 0,001 mol CaC2O4 u litri vode.( pripaziti na aktivitet iona). Ksp= 5 * 10^-2 Ka1= 1* 10^-4 Ka2= 1* 10^-3
josipa b
02.06.2021
8807. Poštovani, Jesu li glukoza i fruktoza obje peteročlani prsteni s jednim atomom kisika, ili je to samo fruktoza ili samo glukoza?
Lucija
06.06.2021

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija