Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

7264. Zasto nastaje povrsinska napetost vode?
Sara Vukman
07.12.2017
7263. Izracunati masene udjele natrija i vodika u otopini u kojoj je u 3,011* 10na24 molekula vode otopljeno 2,925g natrijevog klorida. U udzbeniku su rjesenja w(H) =10,76% , w(Na)=1,27% Ali nikako ne mogu dobiti ova rjesenja
Mirko Moro
06.12.2017
7262. Otopljeno je 59,3g tvari A u 100g vode pri 70 celzijevih stupnjeva .otopina je ostavljena da se ohladi do sobne temperature.Nije zamijecena nikakva promjena.Jeli novonastala otopina nezasicena, zasicena ili prezasicena? .objasni
Ana ban
06.12.2017
7261. Zelena boja polarne svjetlosti koju emitiraju pobuđeni kisikovi atomi ima valnu duljinu 577,7 nm. Izračunaj frekvenciju toga zračenja.
Kristina Ćosić
06.12.2017
7260. U krvnim pretragama (H2PO4)- i (HPO4)2- određuju se zajedno kao anorganski fosfati. Kolika je koncentracija (H2PO4)-, ako je u uzorku plazme (ravnotežni pH=7,4) izmjereno 2,3 mM anorganskih fosfata? Pri fiziološkim uvjetima konstanta disocijacije (H2PO4)- iznosi pKa=6,8.
Margareta Paulić
06.12.2017
7259. Na čemu se temelji destilacija tekućine?
Iva Ivanjin
06.12.2017
7258. Kako pripremiti zasicenu nezasicenu i prezasicenu otopinu
Ana ban
06.12.2017
7257. Što je razlog vrlo velikoga broja ugljikova spojeva u prirodi? Hvala unaprijed! :)
Samuel Nikić
03.12.2017
7256. sta se dogadja sa kosti kad ju uronimo uotopinu od octa na dva dana
katarina jarnjak
06.12.2017
7255. Kako objasniti da je u prirodnoj vodi poluteška voda HDO znatno manje zastupljena nego teška voda D2O?

Kako objasniti pojavu reakcije 2 HDO --- > H2O + D2O ?

Poznato je da uslijed termičkih sudara svako malo dođe do spontane disocijacije (na tome se bazira električna provodnost destilirane vode):

H2O --- > H+ + OH-

Kod molekule poluteške vode koji je događaj više vjerojatan ? :

HDO --- > H+ + OD-
ili
HDO --- > D+ + OH-

Koji su daljnji procesi spajanja nastalih iona koji dovode do raspada poluteške vode na laku i tešku vodu?

Događaju li se termičke ionizacije i u ledu (jer i led provodi struju)?
Tomislav B.
03.12.2017
7254. Objasnite ulogu metilenskog plavila kod određivanja šećera po Lane Eynon-u . Hvala
Katica Klešić
03.12.2017
7253. Grade li elementi 13. i 14. skupine teži od aluminija i silicija (galij, germanij i ostali) oktaedarske komplekse?
Tomislav B.
03.12.2017
7252. U spojevima gdje aluminij tvori oktaedarske komplekse on je i dalje 3-valentan, ali 6-koordiniran?

U spojevima gdje silicij tvori oktaedarske komplekse on je i dalje 4-valentan, ali 6-koordiniran?

Kod spoja CdTe (kadmij-telurid) kadmij je dvovalentan (jer ima 2 valentna elektrona, druge dvije veze su donorsko-akceptorske, telur donirao 2 elektronska para), ali 4-koordiniran? Ne može se reći da je 4-valentan? S obzirom da telur ima 6 valentnih elektrona, on je 6-valentan i 4-koordiniran?
Tomislav B.
03.12.2017
7251. Dobar dan, Moje pitanje je... Imam zadatak za školu, kemijskim jednadžbama prikazati reakcije : a) magnezija i sumporne kiseline. b) cinka i klorovodične kiseline. I trebalo bi imenovati nastale soli. Puno Hvala!
Filip
05.12.2017
7250. Zašto se povećanjem tlaka snižava ledište vode? Vjerojatno ima veze s anomalijom vode, odnosno gustoćom leda, ali ne razumijem što.
Dora Nikolić
02.12.2017
7249. Imate li prijedlog za jednostavnu sintezu butilamina ili način kako se može jednostavno nabaviti? Počinjem praktički od ničega tako da ne uzimate u obzir da raspolažem sa nekim početnim materijalima.
Josip babić
02.12.2017
7248. Opiši strukturu i građu dijamanta i grafita. Po čemu je fuleren sličan plastičnom materijalu?
Ivan Jehić
02.12.2017
7247. Poštovani, molim Vas da mi pomognete oko sljedećeg zadatka: U jednoj litri vode otapa se 6,8x10-4 mola dušika, pri 25°C i pri tlaku dušika od 1 atm. Kolika je koncentracija dušika otopljenog u vodi pri atmosferskom tlaku od 1 atm pri 25°( volumni udio dušika u zraku iznosi 78%)? Hvala Vam unaprijed! Srdačan pozdrav!
Marija F,
02.12.2017
7246. Jel je magnezijska vrpca kemijski spoj?
G
30.11.2017
7245. Molim Vas, može li pomoć oko rješavanja ovog zadatka: Zagrijavanjem 1 grama kalijevog klorata nastaju kisik i kalijev klorid. Izračunaj : a) volumen nastalog kisika pri 0 stupnjeva Celzijusa i 1 bar. b) masu kalijevog klorida koji nastaje reakcijom c) broj molekula nastalog kisika. Unaprijed zahvaljujem!
Marija Golec
30.11.2017

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija