Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

8256. Pokus:u epruvetu sa HCl stavimo smotuljak aluminijske folije i mjerimo vrijeme reakcije(60s).U drugu epruvetu ponovo stavimo smotuljak aluminijske folije ali omotan bakrenom žicom i uronimo ga u HCl te mjerimo vrijeme reakcije(45s). Zašto druga reakcija traje kraće?
Ana Futivić
11.02.2020
8255. 1. Neki gasni spoj sadrži 85,77% C i 14,3% H (masenih), a gustoća gasa je 2,5 g/dm3 (pod normalnim uvjetima). Naći molekulsku formulu tog spoja. Hvala Vam!
David Jurić
11.02.2020
8254. Mozete li mi napisati reakciju aromatske supstitucije metaklorbenzensulfonske kiseline iz benzena?
Kristina Gilman
11.02.2020
8253. dobra večer, kako konstanta ravnoteže reakcije ovisi količini reaktanta ili produkta? Kako i zašto Kc ovisi o temperaturi? Hvala
Marko dalić
10.02.2020
8252. Pozdrav, zanima me zasto realni plin ima veci tlak pa i veca odustupanja u odnosu na idealni? Odnosno objasnjenje toga. I utjecaj temperature na brzinu kemijske rekacije? Hvala puno!
Anja Marić
10.02.2020
8251. Zašto vodena otopina magnezijeva klorida nije neutralna? U svim tablicama s popisom iona koji u vodenoj otopini djeluju kao kiseline/baze/neutralno obično je Mg^2+ ion svrstan među neutralne katione, a Cl^- ion među neutralne anione. Kako to da onda oni zajedno ne čine neutralnu otopinu? Pitanje je iz udžbenika. Hvala unaprijed!
Maria Koprek
09.02.2020
8250. Zašto se magnezij po nekim svojstvima razlikuje od ostalih metala u 2. skupini? Npr., zašto temperatura tališta magnezija naglo pada u odnosu na berilij i onda kod kalcija opet poraste i dalje normalno pada? Isto tako, zašto magnezij ima nižu temperaturu vrelišta u odnosu na ostale metale 2. skupine? Hvala!
Maria Koprek
09.02.2020
8249. Pozdrav, Malo me zbunjuje pojam azeotrop, odnosno njegovo nastajanje. Možeteli mi reci nesto o tome?
Svea Krznarić
13.02.2020
8248. Izračunaj masu vode u tijelu čovjeka mase 70 kg, ako je maseni udio vode 60%.
Berin
14.02.2020
8247. Poštovani, imamo zadanu strukturnu formulu jabučne kiseline (molekulska joj je formula C4H6O5) i traži se molekulska formula kalijeva malata. Kako napisati molekulsku formulu kada nam je zadana molekulska formula neke organake kiseline i kada nam je zadana strukturna formula neke organske kiseline? I kako znati koja je valencija aniona te kiseline? Unaprijed hvala! Matej Vuković
Matej Vuković
08.02.2020
8246. Kristalni spoj tipa AxBy ima prostorno centriranu kubnu rešetku , pri čemu se na tjemenima nalaze atomi A, a u centru atom B . Napisati empirijsku formulu ovog spoja. Pozdrav P.S. Možete li mi objasniti kako se ovo radi?
Lara Kovačević
08.02.2020
8245. Pozdrav Htjela bi saznati zašto se pekarski kvasac otopi kad ga poješamo sa solju? Hvala!
Karla Vršić
08.02.2020
8244. Poštovani, u crtanju Lewisovih strukturnih formula kod neutralno nabjenih molekula, možemo li se koristiti znanjem o valenciji npr. ako znamo da je kisik dvovalentan u strukturnoj formuli sulfatne na kisik ćemo stavljati dvije veze, odnosno sumpor će nam biti u sredini, biti će povezan s kisikom, a dva će kisika biti povezana s vodikom pri čemu će imati dvije veze (jednu s sumporom i jednu s vodikom), a preostali kisik tvoriti će dvije veze, odnosno dvostruku vezu s sumporom. Nije li takav način crtanja jednostavniji? Unaprijed hvala!
Matej Vuković
08.02.2020
8243. Možete li mi dati neke savjete oko toga gdje i kako mogu uočiti gde se nalazi koordinacijska veza?
Mateo Horvatiček
07.02.2020
8242. Nisam siguran da li ovi zadaci spadaju u domen rada e-skola kemija ali u mojoj zbirci zadataka za kemiju se pojavljuju. 1. Razlika energija jednog ekscitovanog stanja i osnovnog stanja atoma vodonika je 1,634x10-18(na -18) J . Izračunati talasnu dužinu zračenja čijom apsorpcijom nastaje ovo ekscitovano stanje. (h=6,62x10-34 (na -34) Jxs). 2. Izračunati masu fotona čija je talasna dužina 589 nm ( žuta linija natrijuma). (h=6,625x10-34 (na -34) Jxs ) Hvala unapred!
Dražen Vidaković
06.02.2020
8241. Molila bih Vas ako biste mi mogli pomoći oko jednog zadatka vezananog za kinetiku kemijskih reakcija. Koliko 20 mM p-nitrofenilfosfata treba otpipetirati u reakcijsku smjesu sa 15 pmol kisele fosfataze da se pri uvjetima mjerenja aktivnosti korištenim na vježbama postigne 95% maksimalne brzine, ako se 50% maksimalne brzine na 10 stupnjeva postiže pri koncentraciji supstrata od 0,4 mmol/L. Pretpostavljam da je temp u labosu 20 stupnjeva. Zahvaljujem.
Valerija Plantić
05.02.2020
8240. Postovani, molim da mi navedete nekoliko soli molibdena osim natrijeva molibdata koje su topljive u vodi i ne hidroliziraju ili minimalno hidoliziraju. Ili gdje u literaturi da trazim jer wikipedija bas nije pomogla. Radim zavrsni rad o bakterijama koje proizvode nitrogenazu, one sadrze i FeMo kofaktor s molibdenom, pa bi proucila utjecaj dodatka molibdenovih soli u hranjivi medij na ucinkovitost nitrogenaze takvih bakterija. Samo ne znam koju sol odabrati kao izvor molibdena da ga bakterije efikasno ugrade kod biosinteze kofaktora...
Darija Ivelic
29.01.2020
8239. Dobar dan Dobila sam za odraditi pokus vezan za ispitivanje kemijskih sastava kostiju. Trebala sam par dana ostaviti 2 kosti u staklenim posudama, tako što je jedna bila uronjena u obični ocat, a druga u klorovodičnu kiselinu. Zadatak mi je da napišem jednadžbe koje opisuju koje su tvari iz kosti reagirale s kieslinom
Valentina Milešić
09.01.2020
8238. Množinski udio šečera u vodenoj otopini je 0,10. Izračunajte tlak vodene pare nad otopinom pri 20°C.
Patricia Šavor
07.01.2020
8237. Zašto se s povećanjem temperature otapala (vode) povećava vrijeme potrebno modroj galici da se otopi? Postoji li tu neko pravilo? Hvala!
Ivan Horak
04.01.2020

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija