Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

9078. Dobar dan, možete li mi pojasniti zašto na alkoholometru postoje dvije skale? Objasnite mi detaljno.
Dorotea Krčelić
06.07.2022
9077. Pozdrav! Otopina uzorka analizirana je spektrofotometrom, ali je apsorbancija bila previsoka pa je otopina razrjedjena tako da je 1.5 mL ove prve preneseno u tikvicu od 10 mL i dopunjeno otapalom do oznake (1.5 mL prve otpine + 8.5 mL otapala). Koliko iznosi faktor razrjedjenja i kako da ga ukljucim u zavrsni racun koncentracije, dal negdje mnozim, dijelim...? Hvala!
Danijela K.
03.07.2022
9076. napisi jednadzbom gorenje pentina?????brzoooo!
Leon Sambora
14.06.2022
9075. Dobar dan, može li pomoć oko ovog zadatka: Na temelju sljedećih podataka izračunajte ΔH za reakciju: C2H4(g) + H2(g) = C2H6(g) 2 CO(g) + O2(g) -> 2 CO2(g) ΔH= -566,0 kJ 2 H2(g) + O2(g) -> 2 H2O(g) ΔH=-571,5 kJ 2 C2H6(g) + 7 O2 (g) -> 4 CO2(g) + 6H2O(l) ΔH=-3120 kJ 2C + 2H2 -> C2H4(g) ΔH= 52,3 kJ C2H4(g) + 3O2(g) -> 2CO2(g) + 2H2O(l) ΔH= -1411 kJ
V. Parišić
14.06.2022
9074. Dobar dan, Zanima me za strijelice pri hridolizi soli, u puferskoj otopini i pri disocijaciji slabih kiselina i luzina. Ja sam do sad stavljala dvostruke za povratne reakcije a u rjesenjima matura svaki put bude drukcije nekad budu povratne strijelice, nekad za ravnotezu a jednom sam naisla i da su za slabu kiselinu stavili jednu strijelicu. Pa me zanima je li oboje ispravno tj je li priznaju oboje. Poz
Marc Le
14.06.2022
9073. nabroji dva indikatora za dokazivanje sumporne kiseline
marko igraliste
11.06.2022
9072. Na katodi nekog elektroliznog članka izluči se 3 g aluminija iz taline aluminijevog klorida, jakost struje je 2 A. Koliko dugo je trajala elektroliza u satima?
Nika Peričić
08.06.2022
9071. Pozdrav! Pokušavam riješiti zadatke, ali ne ide. Unaprijed hvala na odgovoru! Izračunati maseni procenat bezvodne soli u 25 g MgCl2×6H2O. Izračunati molalitet otopine koja nastaje miješanjem 85,3 g otopine NaOH molaliteta 1,35 mol/kg, 0,95 g NaOg i 89,1 cm³ vode. Uzeti da je gustina vode 1 g/cm³.
Sejla
07.06.2022
9070. Pozdrav! Nikako ne uspijevam riješiti ove zadatke; riješenje mi je hitno potrebno. hvala unaprijed! :) 1. Uparavanjem 20 dm³ otopine koja sadrži 20,37 g MgSO4 po dm³ dobivena je 8 mas.% otopinaq gustine 1,082 g/cm³. Koliko cm³ ove otopine je nastalo? Koliki je molaritet polazne otopine? 2. Potrebno je pripremiti 150 cm³ otopine u kojoj se nalazi 12,5 g bakra. Ako bakar dolazi iz CuSO4 koliko grama CuSO4 je potrebno?
Sejla
07.06.2022
9069. Može li se amonijev hidroksid izolirati iz vodene otopine ili je on postojan samo u vodenoj otopini u ionskom obliku (amonijevi i hidroksidni ioni)?
Fabijan Teskera
07.06.2022
9068. Kako iz podatka o konstanti ionskog produkta vode možemo doći do pH te vode? Da pojasnim na primjeru, ako konstanta ionskog produkta vode pri 10°C iznosi 0,30×10^-14 mol²/L², možemo li iz toga dobiti pH vrijednost te vode i kako?
Fabijan Teskera
07.06.2022
9067. Pozdrav! 1. Izračunati masu FeCl3 potrebnu za pripremanje 500 cm³ otopine u kojoj je koncentracija hloridnih jona 0,10 mol/dm³. Pretpostaviti da je disocijacija soli potupna. 2. Uparavanjem 40 dm³ 6 mas.% otopine NaCl dobivena je 24 mas.% otopina. Koliko grama 24 mas.% otopine NaCl je nastalo? Koliko kg vode je pri tome trebalo ukloniti? Gustoća 6 mas.% NaCl je 1,041 g/cm³.
Nađa Penjić
07.06.2022
9066. Pozdrav! Pokušavam uraditi neke zadatke ali baš i ne ide pa ako može pomoć. 1. Neka otopina treba da sadrži 56,4 g/dm³ barija. Koliko grama barij hlorida treba da se pripremi 3,26 dm³ otopine? 2. Koji volumen vode treba dodati u 200 cm³ 68 mas. % otopine HNO3 da bi se dobila 10 mas. % otopina? Gustoća(68 mas. % HNO3) je 1,40 g/cm³. 3. Pripremljeno je 30 dm³ 8 mas. % otopine CH3COOH razrjeđivanjem otopine koncentrovane kiseline. Izračunati koliko cm³ 84 mas. % kiseline je uzeto za ovu pripremu. Gustoća 8 mas.% CH3COOH je 1,01 g/cm³ a gustoća 84 mas.% CH3COOH je 1,0692 g/cm³.
Nađa Penjić
07.06.2022
9065. Koja je razlika između relativne i apsolutne konfiguracije organskih spojeva?
Fabijan Teskera
08.06.2022
9064. Konstanta ravnoteže za reakciju nastajanja estera iz octene kiseline i etanola iznosi pri 25°C Kc = 4. Koja količina estera će se nalaziti u ravnotežnoj smjesi koju smo dobili polazeći od 1 mola kiseline i 2 mola alkohola?
Fabijan Teskera
07.06.2022
9063. Dobar dan,rješavala sam redoks reakcije u lužnatom mediju i nisam znala rješiti: 1.CuS+NO3=NO+(Cu2+)+(HSO4-)+H2O 2.CO2+NH2OH=CO+N2
Katarina R.
05.06.2022
9062. 1.Što nastaje reakcijom metanola i etanola? 2.Što nastaje reakcijom ciklopentanola i metanola?
lucija marnelić
05.06.2022
9061. Pozdrav! Možete li mi napisati reakciju 2 alkohola uz katalizator H2SO4 pri čemu nastaju eter i voda te objasniti zašto nastaju eteri te znog čega je H2SO4 katalizator. Unaprijed hvala! Lijep pozdrav!
Leonardo Grgurević
03.06.2022
9060. Kako je kemija nastala?
Nepoznati Nepoznatić
01.06.2022
9059. Koji niz sadrži kemijske vrste koje su uz molekule vode i natrijeve katione najzastupljenije u vodenoj otopini nastaloj titracijom 20 mL slabe etanske kiseline množinske koncentracije 0,2 mol/L s 10 mL natrijeve lužine množinske koncentracije 0,1 mol/L? a)CH3COO-,OH- b)CH3COO-,H3O+ c)CH3COOH,CH3COO-,OH- d)CH3COOH,CH3COO- Odgovor je d), ali nisam sigurna zašto. Unaprijed hvala na odgovoru!
Kristina H.
30.05.2022

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija