Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

9219. Zašto se ne proizvode cigarete s 100% biorazgradivim filtrima?
Tomislav B.
19.09.2023
9218. zašto su ledište vode i talište leda na istoj temperaturi?
sara vincek
14.09.2023
9217. Dobar dan! Imam pitanje: 1) Izračunaj volumen klora pri temperaturi od 40°C i tlaku od 1.2 bara, koji se razvije reakcijom jednog mola natr-dikromata s klorovodičnom kiselinom u suvišku. Volumen izrazi u dm3.
Melita Pranjić
12.09.2023
9216. Pozdrav, Možete li mi pomoći s ovim zadatkom Zadatak: Dušikov(I) oksid reagira s fluorom prema sljedećoj jednadžbi kemijske reakcije: N2O(g) + 2 F2(g) ⇌ NF3(s) + NOF(g) U početnom trenutku parcijalni tlak dušikovog(I) oksida je 1 kPa, fluora 2 kPa i NOF 3 kPa. Ako je tlačna konstanta ravnoteže pri nekoj temperaturi Kp = 1 kPa–2, hoće li se reakcija odvijati u smjeru nastanka produkata ili reaktanata.Lijep pozdrav i Hvala unaprijed
Ana
12.09.2023
9215. Dobar dan, imam mali upit. Trenutno radim konceptualnu mapu i htjela bih vas pitati mogu li uz pojam molarna masa povezati sljedeće pojmove: masa tvari (putem n=m/M), molarni volumen (putem Vm=M/gustoća), mol ?, Ar, Mr, masa jednog atoma, standarni uvjeti (budući da se za sva mjerenja koriste s.u.), Avogadrov broj i konstanta? Te uvdjeli; maseni, brojevni i volumni. Oprostite ako ovo pitanje nije standarno za ovu stranicu, prvi je put koristim i malo sam zbunjena radeći ovu mapu. Bila bi puno zahvalna na odgovoru i hvala unaprijed. Ako pitanje nije prikladno u ikakvom smislu samo ga ignorirajte
Ljubica knez
11.09.2023
9214. Treba mi pomoć s idućim zadatkom:Koliko bi koncentrirane H2SO4 i koliko glicina trebalo pomješati da se dobije 0.5 litre 1M pufera kojem je pH3? (Mr(glicina)=75;Mr(H2SO4)=98;gustoća(H2SO4)=1,84kg/l)
lana
09.09.2023
9213. Dobar dan, može li pomoć :) 1. zadatak izracunaj osmotski pritisak otopine 1,1 mas % Na2CO3 gustine 1.01 g/cm3 pri 20 stepeni celzijusa ako stepen disocijacije iznosi 0.95. 2. zadatak otopina razrijeđene octene kiseline pokazuje ph = 4.02. Ako je stepen ionizacije kiseline u otopini 0,3 % koliko grama CH3COOH se nalazi u 5dm3 ove otopine. 3. zadatak izračunati pH vrijednost otopine koja je nastala neutralizacijom 25cm3 3 mas.% NaOH (gustina 1,0318) sa 40cm3 2 mas % HCl (gustina 1.0082)
Hamza Begović
08.09.2023
9212. Poštovani, molim Vas da mi objasnite kako odrediti izoelektričnu točku, tj. izračunati ju ako su zadane vrijednosti pKa za neke aminokiseline. Molim Vas da objasnite na primjerima onih koje imaju kiseli i bazični bočni lanac pa su zadane 3 pKa vrijednosti, a i za aminokiseline koje imaju zadane 2 pKa vrijednosti. Kako da znam koje pKa vrijednosti uzeti pri računanju izoelektrične točke? puno hvala :)
nikolina
08.09.2023
9211. Koji spoj nastaje oksidacijom sumporova dioksida?
matea kaleb
05.09.2023
9210. 1. Objasniti hidrolizu soli 2. Hibridizacija CH4, NH3 i H2O 3. Zašto je HCl jaka kiselina, a HF nije 4. Kako je moguće da se iz s orbitale prebacuje u d 5. Objasniti što je energija kristalne rešetke i energija formiranja 6. Zašto jake kiseline daju slabe konjugirane baze 7. Je li reaktivniji Cs ili Rb i zašto 8. Objasniti preko rezonantne strukture je li jači HNO3 ili HNO2 9. Vrelište kod otopine i čiste tekućine 10. Zašto su prve dvije skupine jake baze 11. Zašto je HCL tekućina, a Cl plin 12. Koji oblik kristalne rešetke ima NaCl 13. Odstupanje od pravila okteta 14. Koliko sumpor ima valentnih elektrona
Glorija Jukić
31.08.2023
9209. Koja je razlika između enzima i proteina ?
Matko
27.08.2023
9208. Cisti etanol ima vreliste pri 78,26C, ebulioskopska konstanta za etanol iznosi 1.22Kkgmol-1, izracunaj vreliste otopine koja sadrzi 5g fenola u 80g etanola. Unaprijed se zahvaljujem
Ivana
21.08.2023
9207. Dobar dan! Treba mi pomoć oko ovog zadatka, bio bi zahvalan za vaše vrijeme, zadatak glasi ovako: "Odredite množinsku koncentraciju vodikovih iona u otopini koja je nastala otapanjem u 4g granula natrijevog hidroksida u 1000ml vode i pripadajuću pH"
Kristijan Veljača
24.08.2023
9206. Pozdrav, trebala bi mi pomoc oko ovog zadatka Pripravljena je vodena otopina mijesanjem 0.8 dm3 otopine CaCl2 (W=20%, gustoca= 1.1775gcm-3) i 0.7dm3 otopine K2CO3 (c=3moldm-3, gustoca=1.2755gcm-3), izracunaj temperaturu ledista za pripravljenu otopinu Kf(H2O)=1.86 Kkgmol-1 Hvala,lp.
Marta
21.08.2023
9205. Pozdrav, kako napraviti 20% gel od bakrovog sulfata? Lp, Anika Žaja
Anika Žaja
19.08.2023
9204. Pozdrav, kako je pravilno imenovati ovaj kemijski spoj: (CH3CH2)2CHCH2CH(CH2CH3)2 Općenito,kako se imenuje spoj koji u strukturnoj formuli ima zagrade Lijep pozdrav i hvala unaprijed
Ana Piroš
19.08.2023
9203. Poštovani, nigdje na internetu nisam uspio naći što su liotropni redovi? Odnosi se na ione i površinsku napetost. Kakve veze imaju s povr. napetošću? Lp
marko kerić
15.08.2023
9202. Ukoliko mi možete pomoći s ovim zadatkom bila bih zahvalna. Provodi se redukcija kinona,Q,u hidrokinon,H2Q, kod potencijala Ej=0.350V, prema reakciji. Reakcija se provodi u otopini pri pH=1 uz koncentraciju kinona 0.1M i uz koncentraciju hidrokinona od 0.01M. Koliki je prenapon reakcije ako se ona provodi kod pH=1,a koji ako se ona provodi kod pH=3? E°(Q/H2Q)=0.700V
Patricija Čiček
15.08.2023
9201. Pozdrav, trebala bi mi pomoc oko ovog zadatka: U ravnoteznoj smjesu sustava CO + H2O = CO2 + H2 Pri određenoj temperaturi u posudi volumena 2.25 dm3 nadeno je: 14g CO, 9g H2O, 30.25g CO2 i 1,375g H2 Koliko grama CO treba uz stalnu temperaturu dodati u ravnoteznu smjesu da bi se ravnotezna koncentracija H2O smanjila za 30%? Hvala
Nikolina
29.07.2023
9200. Pozdrav, trebala bi pomoc oko ovog zadatka: Pripravljena je otopina natrijeva acetata koncentracije 0.1 M volumena 500mL, izmjereni ph otopine bio je 8.86. a) Koliki volumen octene kiseine (W=99.5% i gustoce=1.05 gcm-3) treba dodati kako bi Ph otopine bio 4, ako je Ka kiseline 1.8x10-5 M b) Koliki volumen iste octene kiseline treba dodati kako bi ph otopine bio 3?
Nikolina Berket
29.07.2023

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija