Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

7892. Kakvi su spojevi: CH3-N=N-CH3, C2H5-N=N-CH3 i C2H5-N=N-C2H5, jesu li ikad sintetizirani? Na webu gotovo da i nema informacije o njima.
Tomislav B.
21.03.2019
7891. 1. Opiši nastanak metalne veze teorijom molekulskih orbitala? 2. Navedi podjelu željeza prema postanku na planeti Zemlji?
vito jakovina
17.03.2019
7890. Koliko litara destilirane vode treba dodati u 1 L litru vodene otopine dušične kiseline kojoj je pH = 1, za pripremu vodene otopine dušične kiseline kojoj je pH = 2? Ne znam kako da uradim ovaj zadatak. Navodno je odgovor 9. Buduci da se radi o destiliranoj vodi u kojoj je koncentracija oksonijevih i hidroksidnih iona jedanaka zar ph ne bi trebao biti stalan. Hvala unaprijed na odgovoru.
Petar
17.03.2019
7889. Ako apsolutno crno tijelo zrači pri temperaturi T1 snagom P1 kolikom snagom zrači to tijelo pri temperaturi 2 T1 : a) 2 P1, b) 4 P1, c) 8 P1 , d) 16 P1
patrick vrančić
17.03.2019
7888. Kolika je temperatura zvijezde koja najviše zrači na valnoj duljini 475 nm ? Pretpostavite da zvijezda zrači kao apsolutno crno tijelo!
patrick vrančić
17.03.2019
7887. Molim vas da mi pomognete oko ovo zadatka sa jednog listica kojeg nam je profesorica dala. Zadatak glasi: O kojem se elementu radi ako prosječna masa atoma tog elementa iznosi 9.275 × 10 na -26 kg. Hvala unaprijed!!
Dora Babić
16.03.2019
7886. Kakav je SO3 po polarnosti
Edin Mešić
15.03.2019
7885. Dobar dan zanima me zašto je molekula SF4 polarna i kakav je metan po polarnosti . Također zašto dušik ima niže talište od ugljikova monoksida?Unaprijed Hvala.
Edin Mešić
15.03.2019
7884. U kakvim prilikama nastaju σ-2p veze i u kojim su spojevima prisutne?
Sudeći prema odgovoru http://eskola.chem.pmf.hr/odgovori/odgovor.php3?sif=18401 u grafitu su prisutne σ-ps veze i π-2p veze.

Tomislav B.
15.03.2019
7883. 1. Sagorijevanjem etanola u kalorimetrijskoj bombi pri 298,15 K oslobađa se toplina od -1366,7 kJ/mol. Izračunajte entalpiju sagorijevanja etanola pri toj temperaturi. 2. Standardna reakcijska entalpija hidrogenacije propena iznosi -124 kJ/mol, a standardna entalpija sagorijevanja propana -2200 kj/mol. Standardna entalpija nastajanja tekuće vode iznosi -298,84 kJ/mol. Svi su podaci dani za temperaturu od 298 K. Izračunajte standardnu reakcijsku entalpiju sagorijevanja propena pri toj temperaturi. Puno Vam hvala :)
Margareta J.
14.03.2019
7882. Metanol de dobiva sintezom iz vodika i ugljikova dioksida. Napiši jednadžbu kemijske reakcije. Imenuj kemijsku reakciju dobivanja etanola ie etena i vode.
Lana Šumiga
14.03.2019
7881. Nije mi jasno kako doći do produkta kemijske jednadžbe npr. kemijska jednadžba gorenja butan-1-ol. Unaprijed zahvalna, Tea Kozić
Tea Kozić
14.03.2019
7880. Molim za pomoć oko ova 2 zadatka. 1. Elektrolizom rastaljenog natrijevog klorida dobiveno je 15 g čistog natrija. Izračunaj broj atoma natrija u dobivenom uzorku. 2. Izračunaj: a) masu plinovitog etina (C2H2) pri 22C i tlaku od 99 kPa ako je volumen plinovitog etina 60 cm3 b) broj molekula etina
Aleksandar Perić
12.03.2019
7879. Oprostite, treba mi pomoć pri zadataku. Koji volumen vode i koji volumen HCL-a trebate pomiješati da bi ste dobili 1L razrijeđeni klorovodične kiseline ako je masena konc.HCl=100 g/L i gustoće 1.05g/L,a prijašna otopina ima maseni udio HCL-a 0.36 i gustoću 1.18 g/cm3. Hvala na pažnji!
toni mise
12.03.2019
7878. molim da mi odgovorite na pitanja 1. prikazi gorenje propanola 2.prikazi kemiskom reakcijom butansku i metansku kiselinu 3. kako dokazati skrob
izabel artukovic
11.03.2019
7877. S obzirom na nepopunjenost ljuski i nesparenost elektrona, može li se za dušikove okside NO i NO2 reći da su radikali?

Zašto je N2O5 stabilan samo pri niskim temperaturama (iako je tamo sve popunjeno i spareno) i raspada se na navedene NO i NO2 pri sobnoj temperaturi ?

Ako sam u pravu, struktura N2O5 izgleda ovako:

*****O******O
**********//
*******N-O-N
******//****
******O******O


Tomislav B.
11.03.2019
7876. Poznato je da CO2 postoji u 3 rezonantne strukture:

O=C=O,--------O≡C-O--------i--------O-C≡O

Postoje li ekvivalentne rezonantne strukture u sumporougljiku CS2 i u molekularnom (monomernom) silicij-dioksidu SiO2 koji je stabilan samo pri vrlo niskim temperaturama i u matrici od argona o čemu je bilo rasprave ovdje:
http://eskola.chem.pmf.hr/odgovori/odgovor.php3?sif=17582

Tomislav B.
11.03.2019
7875. Imam pitanja o ugljiku. Dobili smo listic na kojemu imamo postavljena pitanja o ogljiku. Moze li mi neko odgovoriti na ta pitanja hvala. Koja je giustoca, reaktivnost, kemiska i fizikalna svojstva, dobivanje i upotreba?
Nezelim reci
10.03.2019
7874. Nešto o kapilarnosti
Angela Šendo
10.03.2019
7873. Kako odrediti broj elektrona u d orbitali u kompleksnom spoju ? O čemu ovisi moze li odredeni kation stvarati visoko spinske tj nisko spinske elektrone npr Mn 2+ i Al 3+?
Željka Jukic
08.03.2019

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija