Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

6777. Dobra večer! Postavljeno mi je u udžbeniku slijedeće pitanje : "Odredite molekulsku formulu organskog spoja ako je spaljivanjem 2,657 g spoja dobiveno 5,075 g CO² i 3,116 g H²0.Ostatak mase organskog spoja čini kisik,a njegova je molarna masa 46,08 g mol-¹. Dijeleći masu dobivenog ugljičnog dioksida sa njegovom molarnom masom te rezultat usporedimo sa dijeljenjem dvostruke dobivene mase vode sa molarnom mase vode dobio sam da su ugljik i vodik u omjeru 1:3,dakle CnHn*3. Kako bi Vi dalje nastavili rješavanje ovog zadatka postupno do rješenja? Hvala! 😊
Predrag Petrović
27.02.2017
6776. Možete li mi odgovorit u kakvoj su vezi anomalija vode i potonuće titanika ? Hvala unaprijed !
Ana Bilobrk
26.02.2017
6775. Poštovani! Trenutno učimo otopine i koloidne sustave te sada obrađujemo krivulju topljivosti. Kako iz tog grafa iščitati je li otapanje endotermno ili egzotermno? LP
Marija Borovina
26.02.2017
6774. Na koji način je moguće dobiti koloide iz pravih otopina? Profesorica nam je rekla da je koloide moguće dobiti iz suspenzija raspršivanjem?
Lara P.
24.02.2017
6773. zašto se moramo učiti kemiju?
Matija Đekić
23.02.2017
6772. pitanje glasi:Koliki je naboj protona,elektrona,neutrona,a koliki atoma?
klaudia brdarić
23.02.2017
6771. Ima li veci elektronski afinitet dusik ili fosfor?
Borna Katić
23.02.2017
6770. Pozdrav :) Pisem diplomski rad, i ako moze mala pomoć da i ja sto brze zavrsim s ovom obavezom. Tema mi se odnosi na profesionalnu izlozenost benzenu i posljedice, ako netko moze da mi preporuci literaturu ili ukratko najvaznije podnaslove koje da obradim :)
Ina P.
23.02.2017
6769. kad pomjesam solnu i varikinu jeli topi listice
stiv ivanović
21.02.2017
6768. Kad se kaže da je "..i organske i anorganske spojeve potrebno sintetizirati i istražiti",koje bi bilo najtočnije objašnjenje za "SINTETIZIRATI"
Predrag Petrović
21.02.2017
6767. Poštovani, imam nekoliko pitanja koja mi nisu jasna! 1)Poredaj vrelišta po veličini počevši od najvećeg: F2,Cl2,Br2,I2? Kako duljina veze, dodirna površina i deformacija oblaka utječu na to? 2)Tko ima veće vrelište NH3 ili PH3?Zašto? 3)Što je energija ionizacije i kako ona raste? 4)Zašto je metalima lakše otpustiti elektrone nego nemetalima?
Lori Kalšan
20.02.2017
6766. Napisi jednadzbu gorenja propina na sva tri nacina,s dovoljno kisika,bez dovoljno kisika i bez kisika (piroliza).
Nea Stipkovic
20.02.2017
6765. Poštovani, učeći kinetičku teoriju plinova naučio sam da je srednja brzina čestica jednaka v=sqrt(3kT/m), ali u teoriji sudara se redovito upotrebljava da je v=sqrt(8kt/mπ) pa me zanima kako smo došli do toga.
Antonio Krivić
18.02.2017
6764. Kako izračunati boj atoma kisika u uzorku saharoze množine 2x 10 minus drugu mola?
petar jurina
18.02.2017
6763. Koja molekula na temelju međumolekulskih interakcija ima najveće ledište?BCl3,PCl3,NaCl ili KCl?
Kristina Liber
17.02.2017
6762. Tijelo mase 56,7 kilograma uronimo u vodu pod tlakom od 56 hPa. Kolika je gustoća tijela ako Ivan ima pet jabuka,a krava je na desnom kutu sobe koje ima 56 protona?
Maša lilica-Kljočić
16.02.2017
6761. Reakcija izgaranja glukoze pri cemi nastajeCO2 i H2O.PRIKAZI KAO JEDNADŽBU
Gabrijela
16.02.2017
6760. Možete li mi dati još jedan primjer reakcije poput AlCl(aq)+Na2CO3(aq), gdje nece nastati "očekivano" Nacl i Al2(CO3)3 i malo pojašnjenje zašto ne nastaje to ? Hvala
Valerija Šantić
17.02.2017
6759. Pozdrav.molim pomoć pri rjašavanju nekoliko zadataka. 1. ledište otopine dobivene otapanjem 58,5g neke nepoznate ionske tvari u 600g vode je -6.2*c.faktor disocijacije nepoznate tvari je 2.izračunaj molarnu masu nepoznate tvari Kf(H2O)=1,8Kkg mol-1 2. Tlak pare etanola pri 40*c iznosi 18,035Kpa.ako u 500 g etanola otopimo 20 g nepoznate tvari koja ne disocira tlak pare otapala nad otopinom iznosi 17,836KPa.izračunaj molarnu masu nepoznate tvari. 3. 20 ml otopine natrijeva sulfata koncentracije 1,5 mol dm-3 ulije se u odmjernu tikvicu od 100 ml i nadopuni vodom do oznake.izračunaj množinsku koncentraciju razrijeđene otopine 4. množinska koncentracija dušične kiseline iznosi 2,45 mol dm-3,a gustoća otopine 0,965 g cm-3.izračunaj masenu koncentraciju i molalnost dušične kiseline i 5.;otopina je napravljena otapanjem 55,5 g kalcijeva klorida u 300 g octene kiseline.izračunaj vrelište dobivene otopine.Kb octene kis.=3,07K kg mol-1 a temp vrelišta oct.kis.je 118*c Molim postupak rješavanja.Ispit je za nekoliko dana! Unaprijed hvala.
A.S
16.02.2017
6758. Molim Vas da mi izračunate koliku masu natrijeva bromida (NaBr) i koliku masu natrijeva bromata (NaBrO3) moram odvagati da bi dobila 1/60 mol/L otopinu bromat-bromida? Imam jedan račun , međutim nisam sigurna da li je točan. Unaprijed hvala, Manuela Hromin
Manuela Hromin
16.02.2017

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija