Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

8540. Izračunati promjenu entropije kada se 100 g leda na temp. 0 C prevede u vodenu paru temp. 100 C pod pretpostavkom da je sustav izoliran. Delta H taljenja je 6 000 J/mol, cp(H20) = 75,3 J/Kmol i delta H isparavanja je 40,66 kJ/mol.
Kristina Čolak
15.07.2020
8539. Pozdrav, Možete li mi objasniti primjenu Raoultovog zakona na NaCl u vodi?
Iva Ferenčić
10.07.2020
8538. Poštovani, Prije svega zahvaljujem se na trudu i detaljnom odgovoru. Još bih Vas molila da mi protumačite nekoliko nejasnoća budući da mi nikako nije jasna nastavna građa vezana za kemijsku kinetiku. Napominjem da se ovo pitanje nastavlja na moje pitanje od 11.7.2020. odnosno na zadatak: "U vremenu od 300. do 400. sekunde, brzina je reakcije s obzirom na A 3,7*10^-5 mol/L s. Odredite brzinu reakcije u istom vremenskom intervalu s obzirom na C ako je jednadžba kemijske reakcije 2C--> B + 4A.", a gdje je glavni kamen spoticanja oko negativnog rješenja i što brzina reakcije nije ista bez obzira za koji god reaktant ili produkt se računa kao što ću pokazati na jednom od primjera u nastavku: Glavni problemi s kojima se konstantno mučim su sljedeći: 1. Nije mi jasno zašto mi rješenje prethodnog zadatka nije ispalo matematički točno, a radila sam sve po formuli?Evo link gdje se može vidjeti postupak rješavanja: https://ibb.co/GRqjbwD 2. Zašto onda npr. u ovom zadatku rješenje nije negativo, kao u zadatku iz mog prethodnog pitanja jer se zadaci čine sličnima: Razlaganje N2O5 prikazuje sljedeća jednadžba: 2N2O5--> 4NO2+O2. Ako brzina nastajanja kisika iznosi 2,40 mol/min, kolika je brzina razlaganja N2O5 ? Rješenje je pozitivno, no nikako nisam shvatila zašto nije negativno jer radi se o brzini razlaganja reaktanta? 3. Što se tiče pojmova brzina reakcije i prosječna brzina reakcije, smatrala sam da su istoznačnice jer vidim da se prilikom njihova odeđivanja uvijek koriste iste formule za brzinu kemijske reakcije na način da se uzme u obzir i stehiometrijski koeficijent. 4. Moram još dodati da u numeričkom zadatku iz zadnjeg pitanja nisam shvatila da se pod "brzina reakcije s obzirom na A" misli zapravo na promjenu koncentracije tvari A u vremenu, a pod "brzina reakcije s obzirom na C" misli na promjenu koncentracije tvari C u vremenu. Evo primjer zadatka iz iste literature gdje su vrijednosti brzina iste, preko kojeg god reaktanta ili produkta da su određene: Izračunajte brzinu reakcije preko promjene koncentracija reaktanata i produkata u vremenu između 0. i 100 s za sintezu amonijaka: N2+3H2--> 2NH3 Neću pisati postupak rješavanja zadatka, no rješenje brzine reakcije je kako sam već rekla isto, preko kojeg god reaktnata i produkta računali; iznosi 0,005 mol/s. Dakle v(N2)=v(H2)=v(NH3)= 0,005 mol/s Zbilja ne shvaćam po čemu se taj zadatak razlikuje od zadatka iz prethodnog pitanja. Hvala! Srdačan pozdrav!
Mirjana Vrdoljak
13.07.2020
8537. Poštovani, Molila bih vas za pomoć oko zadatka koji se odnosi na kemijsku kinetiku jer unatoč svim objašnjenjima koja sam pronašla a da se odnose na zadatke iz tog područja, nisam shvatila zadatak: U vremenu od 300. do 400. sekunde, brzina je reakcije s obzirom na A 3,7*10^-5 mol/L s. Odredite brzinu reakcije u istom vremenskom intervalu s obzirom na C ako je jednadžba kemijske reakcije 2C--> B + 4A. Nije li brzina reakcije uvijek ista bez obzira na koji reaktant ili produkt se određuje? Najprije sam pomislila (s obzirom na navedenu činjenicu) da je rješenje isto, odnosno da iznosi 3,7*10^-5 mol/L s, no nije. Uz to sve, malo me zbunilo što je rješenje negativno, ne shvaćam zašto? Ajde ako nije problem da mi provjerite matematički postupak jer očito sam tu nešto propustila: https://ibb.co/GRqjbwD. Tamo sam označila crvenom bojom -v jer se konc. reaktanata tijekom reakcije smanjuje. Sve mislim da sam tu nešto krivo napravila odnosno shvatila. Da li su inače termini "brzina kemijske reakcije" i "prosječna brzina kemijske reakcije isti"? Zahvaljujem Vam se na utrošenom vremenu i srdačno Vas pozdravljam!
Mirjana Vrdoljak
11.07.2020
8536. Poštovani, spremam se za usmeni i htjela bi znati objasniti ovo pitanje: Ako je konstanta disocijacije kiseline H2PO4- 6,6x10*-8, a konstanta disocijacije baze H2PO4- 3x10*13, a otopina ovog amfolita će biti; a)kisela, b)lužnata c)neutralna. Ja pretpostavljam da će ona biti kisela zbog toga što je konstanta disocijacije kiseline veća od konstante disocijacije baze. Mene zanima kako odrediti pH otopine ako imamo poznate konstante disocijacije za baze i kiseline, i kako to objasniti?
Iva Ferenčić
08.07.2020
8535. Poštovani! Rješavam zadatke iz zbirke za prvi razred i zapela sam na sljedećem: Fulereni su jedna od alotropskih modifikacija ugljika . Najpoznatiji među njima je fuleren C60 koji ima oblik nogometne lopte . U kuglastoj molekuli vanjskog polumjera 50.6 pm,šezdeset je atoma ugljika povezano u 20 šesterokuta i 12 međusobno odvojenih peterokuta .Taj fuleren kristalizira u plošno centriranoj kubičnoj slagalini. a) Koliko se atoma ugljika nalazi u elementarnoj ćeliji fulerena C60? b)kolika je gustoća kristala fulerena C60? ________________________________________________ Rješenja su a)240 i b)1.64g/cm3 Unaprijed zahvaljujem na pomoći i izdvojenom vremenu.
Andrea Dodig
06.07.2020
8534. Pozdrav, Voljela bih znati na što se raspada fenilni kation u ovoj reakciji: -Elektrofilna supstitucija hidroksilnih radikala na dvostruku vezu benzen plus hidroksi radikal, nastaje fenil kation koji se "raspada" na... ?
Lucia Župan
01.07.2020
8533. Da li možete pomoći oko ovog zadatka? Kako god ga krenem riješavati, nikako ne mogu doći do točnog rezultata. Nisam sigurna što radim krivo. U posudi 30 litara nalazi se mješavina jednakih volumenskih udjela kisika i dušika pri pretlaku 1,5 bar i kod temperature 20°C. Koliko kilomola (kmol), odnosno m3/kmol je dušika u posudi? U okolini sustava vladaju normni termodinamički uvjeti.
Isabela Prpić
21.06.2020
8532. Za izlučivanje joda iz 100 mL vodene otopine kalijeva jodida utroseno je 10 mL klora pri normalnim uvjetima. Izracunajte: masu joda dobivenog reakcijom Mnozinsku koncentraciju kalijeva jodida u otopini prije reakcije
Roko Kovačec
20.06.2020
8531. Poštovani, zanimaju me temperature vrenja KHCO3 i MgSO4, u kojim se uvjetima mogu istaložiti soli otopljene u mineralnoj vodi te kojim analitičkim reagensima se može dokazati prisutnost iona u mineralnoj vodi.
Magdalena Borić
20.06.2020
8530. Poštovani,možete li mi pomoći oko sljedećeg zadatka? Polumjer Zemlje na ekvatoru je 6377,397 km,a polumjer atoma zlata je 144,2 pm. a) Koliko atoma zlata treba da se Zemlji načini ekvatorijalna "ogrlica"? b) Koliku masu (iskazanu u mg) bi pokazala vaga na koju bismo složili te atome? Unaprijed Vam zahvaljujem na pomoći.
Andrea Dodig
19.06.2020
8529. Zamolila bih vas rješenje acetatnog pufera ne mogu nigdje nać
Tesa Đurić
20.06.2020
8528. Imam par pitanja koja mi nisu jasna, volio bih dobiti odgovor. Hvala unaprijed ! 1. Zašto su detergenti prigodni za pranje u tvrdoj vodi? 2. Nacrtajte građu molekule sapuna. Označite hidrofilni i hidrofobni dio molekule. 3. Opišite mehanizam pranja sapunima i detergentima. 4. Što je saponifikacija? Koje osnovne sirovine se koriste za dobivanje sapuna?
Luka Šatvar
18.06.2020
8527. Poštovani, biste li mogli riješiti ovaj zadatak? Koliki volumen otopine, u kojoj je množinska koncentracija klorovodične kiseline 0,2 mol dm-8, treba dodati u 100 mL otopine, u kojoj je množinska koncentracija klorovodične kiseline 0,5 mol dm-3, da bi se dobila otopina u kojoj je množinska koncentracija klorovodične kiseline 0,3 mol dm-3? A. 100 mL C. 200 mL B. 150 mL D. 250 mL
I M
16.06.2020
8526. U jednom od vaših prijašnjih odgovora tražila se masa spoja MCl2 a zadan je produkt koji nastaje iz tog spoja i vaš me odgovor buni:--- ono što trebaš je prvo izračunati množinu srebrovog klorida, zatim primijetiti da je množina soli nepoznatog metala dvostruko manja (jer je metal dvovalentan, a srebro jednovalentno) i onda iz mase i množine soli izračunati njezinu molarnu masu. ---- Zašto je množina tvari dvaput manja samo zato što se spojevi razlikuju u valenciji?
Luka Landeka
15.06.2020
8525. Veze među molekulama vode najjače su kada se voda nalazi u: a)krutom b)tekućem c)plinovitom d)na 0c e)na 4c? Moj je odgovor bio e), a točan je pod a), nikako ne kužim i hvala na odgovoru.
Robert Rezo
15.06.2020
8524. Pozdrav, zanima me kada za neke spojeve piše da su hlapljivi je li to znači da oni nemaju konkretno vrelište već isparavaju pri nižim temperaturama i postoje li spojevi koji u svojim karakteristikama nemaju vrelište određeno, je li to neka nužna osobina spoja? HVALa
Robert Rezo
12.06.2020
8523. Ovisi li gustoća zraka o temperaturi? Molio bih vas da mi pitanje i odgovor prikažete pomoću pokusa. Lp:)
Patrik Jarić
09.06.2020
8522. sadrži li mineralna voda otopljene tvari?
Borna Černe
08.06.2020
8521. Dobar dan, molim vas da mi na ova pitanja odgovorite što prije.Hvala. Ako na predmetima ima kiselina, pranje sapunom će biti manje učinkovito. Zašto? Zašto za pranje treba staviti više sapuna kod pranja u tvrdim vodama (kemijsko objašnjenje)?
Leona Bogojev
07.06.2020

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija