Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

7091. Zašto najviše novih odgovora osvane upravo petkom?
Nebitno
16.08.2017
7090. Pozdrav! Zbunjuje me jedna stvar u reakciji halogeniranja benzena... Primjer iz skripte kaže da u reakciji sudjeluje molekula benzena + Cl2 i uz pomoć katalizatora FeCl3 dobiva se klorbenzen i HCl. U objašnjnju reakcije piše katalizator (FeCl3) veže na sebe Cl2 i tvori kompleks FeCl4- i elektrofilni Cl+ koji se zatim veže na benzen i tvori spoj klorbenzena. Moje pitanje je zašto stabilni spoj FeCl3 veže na sebe još jedan atom klora i tvori anion? Nije li svakoj molekuli "cilj" postizanje ravnoteže?
Karlo Akrap
16.08.2017
7089. Koliko treba odvagati modre galice za pripravu tetraaminbakrovog(II) sulfata monohidrata, ako je za reakciju uzeto 6,5 mL amonijeve lužine masenog udjela 35 % i gustoće 0,88 g cm−3? Amonijak je potrebno dodati u 50 %-tnom suvišku u odnosu na množinu bakrovih iona. Spaljivanjem 0,500 g jednog bakrovog spoja, koji još sadrži kisik, dušik, vodik i ugljik, u struji kisika dobiveno je 0,2012 g bakrova oksida, 0,4455 g ugljikova(IV) oksida, 0,2328 g dušikova(IV) oksida i 0,3646 g vode. Izračunaj molekulsku formulu spaljenog spoja ako je u jednoj formulskoj jedinki jedan atom bakra. U ovome zadatku sam izracunala mnozine spojeva koji su nastali,mase određenih elemenata,te njhove mnozine. Mase sam oduzela od zadane mase spoja da bih dobila masu kisika,te sam onda izračunala njegovu mnozinu.Mnozine sam stavila u omjer i podijelila s najmanjim brojem da bih dobila cijele brojeve, da li je to ispravan nacin rjesavanja? (Rjesenje koje sam dobila je CuO3N2H8C4)
Dunja J
13.08.2017
7088. Pozdrav,imam nedoumica oko pitanja sa ispita,pa molim za pomoc :) N2O4 -> <-2 NO2 (tetroksid bezbojan oksid smeđ) K= 5.5 * 10 na -3 pri 25 stupnjeva ako stavimo dušikov oksid u spremnik do uspostavljanja ravnoteže i onda povisimo temp na 35 stupnjeva boja je intenzivnije smeđa.da li je reakcija egzotermna ili endotermna ? unaprijed Hvala
Helena
12.08.2017
7087. Budući da se mnogi fizičari vole hvaliti da se sva kemija moze svesti na kvantnomehanička načela i principe, mene bi zanimalo koje je vaše mišljenje o daljnjem razvoju kemije kao osnovne prirodne znanosti? Hoce li napretkom tehnologije kvantna mehanika "preuzeti" ono cime se bavi kemija? Mozemo li u ISTOJ MJERI kao sto se kemija svodi na fiziku reci da se biologija moze svesti na kemiju,psihologija na biologiju,sociologija na psihologiju.... Zanima me jos i kako stoji stvar sa matematikom.Moze li se fizika svesti na matematiku ili je matematika samo jezik kojim se izražavaju fizikalni zakoni? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
Matija
11.08.2017
7086. razrjeđenje 1:125
mara marić
13.08.2017
7085. Ion [CH5]+ nema istu geometrijsku topologiju kao molekula PF5. Je li to zbog trocentrične veze?
Tomislav B.
11.08.2017
7084. Poštovani, Ja nisam školarka, no nadam se da ćete mi malo pomoći. Radi se o tome da svojima pokazujem kemiju budući da mi je dosta toga ostalo u sjećanju, no u neke stvari baš i nisam sigurna pa Vas molim za pomoć jer nigdje ne mogu pronaći objašnjenje. Da li se vrijedosti od relativne atomske mase mogu zaokruživati na cijele brojeve i zašto su ti brojevi zapravo decimalni brojevi, a ne cijeli? Čim negdje uvrštavamo Ar odmah mi se postavi pitanje "Da li to možemo zaokružiti?" u koje ni sama nisam 100 % sigurna a iskreno to mi baš ni u školi nikad nije bilo jasno. Vidim da neke Ar imaju vrijednosti koje su jako blizu cijelom broju, a neke baš i ne. Recimo natrij ima blizu 23 , a magnezij ima 24.31. Koliko dakle imamo slobodu u zaokruživanju relativnih atomskih masa. Zbog čega su neke vrijednost toliko bliske cijelim brojevima, a neke ne? Hvala unaprijed!
Mirjana Vrdoljak
08.08.2017
7083. Poštovani:

Na jednom je predavanju rečeno, da bez obzira na to što jezgre sa sve više protona i neutrona imaju sve kraća vremena poluraspada, najveći atomski broj koji u teoriji može postojati iznosi 137 (Fy Feynmanium) je su određeni proračuni pokazali da bi kod atoma s atomskim brojem 137 i većim brzina elektrona bila veća od brzine svijetlosti.
S druge strane, prema nekim podatcima na web-u upitnog izvora, vidim da su u akceleratorima nuklearnim fuzijama ipak sintetizirane jegre s više od 138 protona.

Što je od toga točno? Jezgra Z>137 ne može postojati ili se elektronski omotač takvog atoma ne bi mogao popuniti?
Tomislav B.
11.08.2017
7082. Poštovani, do sada u literaturi nisam uspio pronaći kako se prema Lewisovoj teoriji izražava stupanj kiselosti, ili lužnatosti kiselina i baza. Pretpostavljam da pH nije dovoljan, budući da kiseline i baze ne moramo definirati u vodenom mediju, što je i odlika Lewisove teorije, pa me zanima kako se tu izražava koja je kiselina jača od neke druge? Unaprijed hvala, Josip
Josip Marić
09.08.2017
7081. Treba mi pomoć sa dva zadatka ne znam kako bih ih riješila. Hvala. 1. Izračunajte masu Ca(OH)2 potrebnog za neutralizaciju 500cm3 vodene otopine kloridne kiseline , ako pH otopine iznosi 3. 2. U 100g vode otopljeno je 6,18g nepoznatog spoja te je određena temperatura ledišta otopine -2,5C. Odredite molarnu masu tog spoja, ako pretpostavite da spoj ne disocira. Krioskopska konstanta iznosi 1,86Kkgmol na -1.
lina zudić
07.08.2017
7080. Poštovani imam pitanje u vezi određivanja vrelišta a pitanje glasi Koja od navedenih vodenih otopina ima jednako vrelište kao i vodena otopina natrijeva klorida množinske koncentracije c (NaCl)=0.6 mol/L a)FeCl3 c=0.4 mol/L b)C6H12O6 c=0.4 mol/L c)K2SO4 c=0.4 mol/L d)KNO3 c=0.4 mol/L Molila bi kompletni postupak Unaprijed hvala
Tea Vincek
08.08.2017
7079. Konstanta ravnoteže za reakciju CO2(g) + H2(g) --> CO(g)+H2O(g) pri 1000 °C iznosi K = 0,52. Izračunajte volumen razvijenog ugljikova(II) oksida ako su u ravnoteži: V(CO2) = 78,3 cm3 , V(H2) = 19,75 cm3 i V(H2O) = 32,6 cm3
Dunja J
08.08.2017
7078. Mozete li mi molim vas objasniti ulogu membrane u galvanskom clanku. Sto se dogada s otopinama i ionima u njima? Kakva je to membrana koja ih dijeli, za sto je nepropusna?
Marta Prpic
03.08.2017
7077. Dobar dan, imam pitanje koje se tiče određivanja mjerodavnog reaktanta u nekoj kemijskoj reakciji. Provjerila sam da ima dosta sličnih pitanja na tu temu, ali koliko kod čitala i dalje mi nije jasno. Ja razumijem što je mjerodavni reaktant, a što reaktant u suvišku, ali problem dolazi kod riješavanja zadataka. Čitajući sam shvatila da ima više načina računanja, a ja sam izabrala onaj uz pomoć koje najprije izračunam množinu reaktanata i podijelim ih s njihovim stehiometrijskim koeficijentima. Riješila sam dosta zadataka, no nisam uvijek dobila točno riješenje. Ne razumijem što smo mi uopće sada s tim dijeljenjem postigli i što znači uopće ta množina reakcije. Ako mi možete to objasniti na ovom zadatku.. Odredi množinu aluminijeva klorida koji nastaje sintezom 16,9 g aluminija i 85,1 g klora. Koji je reaktant u suvišku i kolika će masa tog reaktanta ostati neizreagirana?
Josipa Doknjaš
05.08.2017
7076. U kakvim prilikama može nastati ion [H4O]++ i koliko je stabilan?
Tomislav B.
03.08.2017
7075. Elementi fluor, kisik, klor, dušik i sumpor imaju elektronegativnosti redom 4.0, 3.4, 3.2, 3.0 i 2.6 (od veće ka manjoj). Kako onda objasniti da je unatoč tomu, HF kiselina, H2O neutralna (pH=7), HCl opet kiselina, NH3 ima lužnat karakter, H2S opet kiseli karakter?
Tomislav B.
01.08.2017
7074. Kolika je temperatura paljenja grafita? Zašto ga je teže zapaliti nego dijamant?

U plinskom plameniku komadić grafita (mina 0.5) tinja, ali nakon vađenja iz plamena oblik ostaje nepromijenjen, pretpostavljam da je to termičko zračenje (Stefan-Boltzmannov zakon) bez pojave izgaranja s obzirom da je temperatura plinskog plamena (660°C) ispod temperature paljenja grafita, dok drvni ugljen u istoj prilici gori (tinja) i nastaje pepeo.

Što se može očekivati djelovanjem kisikovog koplja na grafit zagrijan na određenu temperaturu?
Tomislav B.
01.08.2017
7073. U čemu je topiv grafit? Koje kiseline otapaju grafit?
Tomislav B.
01.08.2017
7072. U kakvim prilikama mogu nastati ioni [CH3]- i [CH5]+ (s trocentričnom vezom)? [CH5]+ je geometrijski simetričan? (uz pretpostavku da je nevažno kako su nastale pojedine vrste veze)?
Tomislav B.
01.08.2017

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija