Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

8676. Jasno mi je da spoj ugljicnog dioksida i vode daje ugljicnu kiselinu.(Co2 + H2O - H2CO3). Molim Vas objasnite kako od fosforovog(V) oksid ( P4O10 ) i vode (H2O) nastaje fosforna kiselina (H3PO4) Molim Vas napisite mi formulu i objasnite tu disocijaciju.
Lana Kraljic
26.01.2021
8675. Poštovani, Zanima kakve su metanol i etanol baze da znam jel ih mogu koristiti u E2 mehanizmu kem reakcija, te kako to gledam (jel gledam kisik) kao npr negativni kao kod Sn1 mehanizma Hvala unaprijed i lp
Amalija Kulić
25.01.2021
8674. pozz, može objašnjenje što je acilna a što aminoacilna skupina te kako izgledaju. hvala
petar ivković
25.01.2021
8673. Kako nastaju lužine?
Nika Juračak
25.01.2021
8672. Kako nastaju oksidi metala?
Ema
22.01.2021
8671. 1. Zašto klorovodična kiselina nema svojstva primarnog standarda? 2. Zašto NaOH nije standardna tvar? 3. Izračunaj množinsku koncentraciju otopine fosforne kiseline kojoj je masena koncentracija 10 g/L. 2. Koliki volumen 96%-tne otopine sumporne kiseline gustoće 1,84 g/mL treba uzeti za pripremanje 2 dm3 otopine koncentracije 0,5 mol/L?   4. Gustoća 20%-tne otopine fosforne kiseline iznosi 1,1143 g mL-1. Kolika je množinska koncentracija takve otopine?   5. Kolika je masa barijevog hidroksida potrebna za neutralizaciju: a) 100 cm3 otopine fosforne kiseline koncentracije c(H3PO4) = 0,33 mol dm-3; (8,568g) b) 200 cm3 otopine sumporne kiseline, c(H2SO4) = 0,5 mol dm-3;                 (17,135g) c) 300 cm3 otopine dušične kiseline, c(HNO3) = 1 mol dm-3?                       (25,703 g)   6. Koliki je volumen otopine sumporne kiseline koncentracije c(H2SO4) = 0,25 mol/L potreban za potpunu reakciju sa 0,2 g barijevog hidroksida? V(H2SO4) = 4,67 cm3   7. Koliko je slijedećih soli potrebno izvagati za pripremu otopina koncentracije 0,2 mol/L: a) Natrijevog klorida b) Kalijevog permanganata c) Željezovog(III) klorida heksahidrata d) Modre galice.
Ne znam
21.01.2021
8670. mozete mi napisati osnovnu formulu gorenja i gorenja svih alkana,alkena,alkina. unaprijed zahvalan
dusan leskovac
13.01.2005
8669. kolika ce biti koncentracija OH- jona kada se pomijesa 60 cm3 rastvora NaOH koncentracije 0.02 mol/dm3 i 130 cm3 rastvora HCl koncentracije 0.02 mol/dm3
Emir Hodzic
19.01.2021
8668. Imenuje produkte u reakciji kalcija i vode ?
Lorena Petrinović
19.01.2021
8667. Spaljivanjem 0,43 grama uzorka spoja X u suvišku kisika nastane 1,10 g ugljikova(IV) oksida i 0,45 g vode. Odredi empirijsku formulu.
Andrea Dodig
18.01.2021
8666. Može detaljno objašnjenje za ovaj zadatak: Žarenjem vapnenca nastaju živo vapno i ugljikov dioksid. Izračunajte postotak iskorištenja te reakcije ako se iz 30,7g vapnenca dobije 11,7g ugljikovog dioksida. Hvala.
Ne znam
17.01.2021
8665. Riba koja sadržava više od 0,5 ppm ne smije se prodavati. Izračunajte masu žive koja smije biti prisutna u ribi mase 2 kg a da se gornja dopuštena granica ne prekorači. a) 10 mg b) 1 mg d) 0,001 kg c) 0,01 g e) 100 mg Unaprijed hvala!
Andrea
15.01.2021
8664. Možete li mi objasniti ovaj zadatak iz mature 2010. ? Kemijskoj reakciji koja se zbiva pri temperaturi od 0 °C i tlaku od 101 325 Pa odgovara sljedeća jednadžba kemijske reakcije: A(g) + 2 B(s) → 3 C(g). Koliko će litara produkta nastati ako potpuno izreagiraju 2 mola jedinki plinovite tvari A?
Ivana Sirovec
14.01.2021
8663. Dobar dan! Imam samo jedno pitanje oko valencija, posebice valencije klora. Inače sam naučila da je valencija elemenata 17. skupine PS-a uvijek I, a susrela sam se s jednim kemijskim spojem - klorovim(V) fluoridom i nije mi baš jasno zašto je tu valencija klora V pa ako biste mi to mogli ukratko objasniti. Hvala!
Maja S.
14.01.2021
8662. Kako objasniti da se elementarni kalij može napraviti redukcijom kalijevih spojeva elementarnim natrijem, ali ne i obrnuto, iako je kalij reaktivniji?
Tomislav B.
07.01.2021
8661. Pozdrav, možete li mi reći u čemu će i zašto CO2 biti više topljiv- hladnoj vodi ili hladnoj limunadi? Hvala i lijep pozdrav!
Luca Gazivoda
02.01.2021
8660. Molim detaljnu pomoć na sljedećim zadacima: 1. Izracunati maseni procenat C u otopini koja je dobivena mijesanjem 168g 75%mas C2H5OH sa 124g 25%mas C2H5OH. 2. Izracunati molarnu koncentraciju otopine CaCl2 koja u 10 mL otopine sadrzi 25 mg Ca2+. 3. Odrediti molarnu koncentraciju zasicene otopine KNO3 na 20°C ako je gustina otopine 1,16g/cm3. R(KNO3)=31,17. Na što se odnosi ovo R?
Sonja Ilic
28.12.2020
8659. Kako mogu odrediti lužinu na čestičnoj razini ako je na crtežu? Hvala.
Lucija
23.12.2020
8658. izracuanti procenat broma u monobrom-butan!
ernes suadovic
23.12.2020
8657. kemijskom jednadzbom prikazi bromiranje etana i odredi ime nastalog produkta
lora blaz
17.12.2020

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija