Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

8592. Molim vas da mi riješite ovaj zadatak jer mi rješenja ne ispadaju točna : Pri 298 K u tikvicu volumena 2L dodano je 2,50 g NO2. Tlačna konstanta ravnoteže za pretvorbu NO2 u N2O4 pri 298 K iznosi 6.67 bar na -1. Izračunajte ravnotežne parcijalne tlakove obaju plinova. R: p(N2O4) = 0.236 bara p(NO2) = 0.192 bara
Ivan Erdelezović
07.10.2020
8591. Pozdrav! Možete li nastaviti jednadžbu kemijske reakcije? C2H3Na02(natrijev acetat,čvrsto stanje)----->(otapanje u destiliranoj vodi) nastaje...
Maja Grgurević
17.10.2020
8590. Dobar dan. Zanima me što je potrebno poznavati da bi se odredio mehanizam reakcije? Je li potrebno poznavati sve funkcijske skupine? I elektronegativnosti podjedinih elemenata? Unaprijed hvala.
Marija Ružić
17.10.2020
8589. Dobar dan molim Vas mozete li mi odgovoriti na pitanja: 1. Kakvog je sastava patina na bakarnim predmetima? 2. Što će se dogoditi ako u otopinu modre galice stavimo komadić cinka, željeza i olova? Prikazati promjene jednadžbama kemijske reakcije. 3. Koja reakcija nam služi za kvantitativno odredivanje bakra? 4. Obrazložiti zašto se NaCl pod udarcem čekića razmrvi, a bakar samo promijeni oblik? 5. Koje stupnjeve oksidacije imaju elementi 11.skupine u svojim spojevima? Unaprijed Vam se zahvaljujem :)
Tea Došen
17.10.2020
8588. sto je matematika
durde miske
16.10.2020
8587. zbog cega je nastao gubitak natrijeva klorida (25%) prilikom uparavanja
Antonija Sršen
16.10.2020
8586. Mg- +2e-
marin mihanovic
13.10.2020
8585. POSTOVANI, Zanima me kako rijesti ovaj zadatak: Predstaviti potpunu disocijaciju H2SO3 i Cu(OH)2. Napisati izraze za konstantu disocijacije pojedinih stupnjeva, kao i za sumarnu reakciju. hvala
Harijeta Kalac
10.10.2020
8584. Dobra velčer, molim vas možete li mi riješiti ovaj zadatak: Gorenjem magnezijeve vrpce nastaje bijeli praškasti produkt magnezijeva oksida. Ako 4,40 g magnezija reagira sa 7,17 dm^3 kisika pri normalnim uvjetima izračunaj: a) masu nastalog produkta b) masu reaktanta u suvišku. Unaprijed se zahvaljujem! Lp
Iva Feltrin
09.10.2020
8583. Poštovani, možete li mi pomoći u rješavanju sljedećeg zadatka. On glasi ovako: "Koliki se volumen zraka pri s.u. potroši za potpuno izgaranje 2L metana? fi(volumni udio O2 u zraku)=21%." Nikako ga ne mogu riješiti pa Vas molim za pomoć. Hvala unaprijed. :)
Diora Marjanović
08.10.2020
8582. Koliko kalcij oksida možemo dobiti žarenjem 500kg kalcij karbonata
Aida Lalić
08.10.2020
8581. Da li ste uspjeli uraditi zadatak
Jovana Ćibić
11.10.2020
8580. Ne mogu nikako da uradim ovaj zadatak Litijum se u prirodi nalazi u obliku 2 izotopa Li6 i Li7.Kolicinski udio Li6 u prirodnoj smjesi je 6%a Li7 94%.Izracunajte relativnu atomsku masu litijuma.
Jovana Ćibić
11.10.2020
8579. Pozdrav! Prolazeći kroz testove s prijašnjih državnih natjecanja naišao sam na neke kiseline i njihove soli koje nisu "uobičajene" u osnovnoj i srednjoj školi. Jasne su mi strukture kiselina, ali imam problema s imenovanjem. Pretražujući internet, našao sam par listi anorganskih kiselina, ali engleskog kemijskog nazivlja. Kiseline su sljedeće: H2SO2, H2SO5, H2S2O7, H2S2O5, H2S2O4, H2S4O6, H2S2O2, H2S2O8, HNO, HNO4, H2CO2, H2CO, H2CO4, H3PO2, H3PO5, H4P2O6, H4P2O7. Bio bih Vam zahvalan kad biste mi napisali imena navedenih kiselina ili pak preporučili literaturu u kojoj bih mogao to naći. Hvala!
Dejan Tomić
09.10.2020
8578. Kako ću u laboratoriju pripremiti natronsko vapno?
Ivančica Jakić
06.10.2020
8577. Pozdrav! Imam zadatak pronaći različite vrste tvari u kućanstvu. Neke sam našla, ali s nekima imam problema. Alkeni, alkini, esteri i smjesa koja je s + g. Ne mora biti čista tvar, može kao sastojak nečeg što je tipično za svako kućanstvo. Drugo pitanje je razlika između lužine i hidroksida? Po pravilu to su spojevi s OH skupinom, lužine ako se radi o metalima prve i druge skupine, a hidroksidi ako se radi o metalima od treće do dvanaeste skupine. Zašto se onda za NaOH kaže natrijev hidroksid (Na se nalazi u prvoj skupini), a ne natrijeva lužina? Unaprijed hvala.
Antonia Murphy
03.10.2020
8576. Procijeni na osnovu molekulskih masa gdje ima vise procentualno natrija:u NaCl ili u NaOH
Sebija Izetbegovic
29.09.2020
8575. Ako boksit u sebi sadrzi 65℅ glinice(Al2O3) koliko bi se kilograma aluminija moglo dobiti iz 1t(tone) rude?
Sebija Izetbegovic
29.09.2020
8574. Poštovani, pripremajući se za natjecanje naišao sam na manjak rješenja zadataka sa županijskog natjecanja iz kemije za prvi razred srednje škole godine 2004./2005. Taj rok sam našao u arhivu e-škole kemije pa me zanima ima li i rješenja na taj test? Hvala unaprijed!
Josip Mikulić
20.09.2020
8573. U laboratoriju se klor može dobiti oksidacijom kloridnih iona nekim oksidacijskim sredstvom. Što znači oksidacijom kloridnih iona? hvala!!
Marko Dalić
21.09.2020

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija