Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

9403. Kako cu znati da li jedinka disocira ili ne?
Mihaela Orbanić
04.06.2024
9402. Poštovani, molila bih Vas da riješite ova dva zadatka. 1) Električna struja jakosti 5 A je 24 h prolazila kroz 100 g 5 %-tne vodene otopine kalijevog fosfata. Izračunajte maseni udio kalijevog fosfata nakon elektrolize. 2) 250 ml 20,0 %-tne vodene otopine natrijevog hidroksida gustoće 1,22 g cm-3 podvrgnuto je elektrolizi strujom jakosti 5,00 A kroz 1 dan. Izračunajte maseni udio natrijevog hidroksida iona nakon provedene elektrolize.
Lorena Brzuhalski
03.06.2024
9401. Imam problema pri rješavanju zadatka pa ako bi mi mogli pomoći 1. Za spektrofotometrijsko određivanje koncentracije dihromatnog jona konstruisana je kalibraciona kriva sa 4 standarda i njihove apsorbanse su očitane na UV/Vis spektrofotometru: C(mol/l) 0.16 A 0.32: C 0.48 A 0.68: C 0.64 A 0.85: i C 0.8 A 0.99 Uzorak koji je prije mjerenja razblažen 20 puta imao je apsorbansu 0.52. Na milimetarskom papiru nacrtati kalibracionu krivu i izračunati koncentraciju dihromatnog jona u izvornom uzorku. Hvala.
Ena Brkanić
02.06.2024
9400. Dobar dan, trebao bih pomoć u vezi sa slijedećim zadatkom: "0,3500 g uzorka koji sadrži KSCN titrirano je otopinom KIO3 u jako kiseloj sredini. Potrošeno je 40,00 mL otopine jodata, c(1/4 KIO3) = 0,0580 mol/L (SCN^- -> SO4^2- + HCN). Koliki je maseni udio KSCN u uzorku?" Hvala unaprijed.
Niko Prenc
01.06.2024
9399. Magnezij +klor
Lana Balajić
01.06.2024
9398. Poštovani, molio bih Vas da riješite i pojasnite ovaj zadatak. Otopina uzorka sadrži 1,569 mg CoSO4 u ml (M=155,0 g/mol). Za titraciju je korištena otopina EDTA koncentracije 0,00784M. a) Izračunajte volumen EDTA potreban za titraciju 25ml otopine uzorka. Volumen EDTA iskažite u ml. Napišite kemijsku reakciju pri pH=8. b) Ako u 25,0 ml otopine uzorka dodamo 50,0 ml otopine EDTA, izračunajte volumen 0,009275M otopine Zn2+ potreban za titraciju suviška EDTA. Volumen otopine Zn2+ iskažite u ml. Napišite kemijsku reakciju. c) Ako u 25,0 ml otopine uzorka dodamo kompleks ZnY2-, Co2+ zamjenjuje Zn2+ u kompleksu. Izračunajte volumen EDTA potreban za titraciju istisnutog Zn2+. Napišite kemijsku reakciju.
Paola Horvat
31.05.2024
9397. Koliko grama natrijeva klorid sadrži 3 kilograma soli
Mia Zorić
31.05.2024
9396. Pozdrav Molim Vas da mi napišete elektronsku konfiguraciju jona olova Pb2+, nisam sigurna dal olovo otpušta s elektrone ili p, prilikom nastanka ovog jona. Unaprijed hvala
Amina Macić
30.05.2024
9395. Pozdrav! Molim Vas pomoć za zadatak: Uzorak volumena 25 cm3 koji sadrži amonijak je kvantitativno prenesen u odmjernu tikvicu od 100 cm3, otopljen i odmjerna tikvica je nadopunjena vodom do oznake. 15 cm3 otopine pripremljenog uzorka je preneseno u drugu tikvicu od 100 cm3 i tikvica je nadopunjena vodom do oznake. Alikvotu od 20 cm3 dodano je 30 cm3 otopine HCl, koncentracije 0,1 mol dm-3.Za titraciju suviška HCl je utrošeno 10,5 cm3 standardne otopine NaOH, koncentracije 0,2000 mol dm-3. Treba izračunati masenu konc. amonijaka u uzorku.
Petra
27.05.2024
9394. Jednadzbom reakcije prikazi nastajanje olovova(III) etanoata kuhanjem octa
Marta
23.05.2024
9393. 40,00 mL NH4OH koncentracije 0,1500 M titrirano je s HCl, koncentracije 0,1200 M. Izračunajte pH vrijednosti otopine kad je dodan sljedeći volumen HCl: a) 0,00 mL, d) 49,00 mL, b) 10,00 mL, e) 50,00 mL, c) 24,00 mL, f) 52,00 mL. pKB(NH4OH)=4,8 Poštovani, molila bih pomoć oko ovog zadatka. lp.
--
23.05.2024
9392. Hvala na odgovoru na prošlo pitanje Imam još jedno pitanje iz prijemnog gdje se dvoumim. Šta se događa kada se pomiješa vodeni rasvor NaNO3 i v.rastvor BaCl2. Ponuđeno je nekoliko odgovora. a) Nema reakcije, svi mogući proizvodi su topivi b) Taloži se samo barij nitrat c) Taloži se samo natrij hlorid d) Taloži se i barij nitrat i natrij hlorid e) nista, barij hlorid nije topiv i ostaje kao talog Meni se a i b čine najispravnijim, al mi se svi odgovori čine pogrešni. Unaprijed hvala
Amina Macić
22.05.2024
9391. Poštovani, možete li mi odgovoriti na ovo pitanje. Izračunajte potencijal srebrne elektrode uronjene u otopinu 6,00x10*-3 M KI zasićenu sa AgI. Lp
anja kos
21.05.2024
9390. Poštovani, zanima me je li kod crtanja strukturne formule alkohola pogrešno ako crtam vezu između kisikovog i vodikovog atoma? Dakle, ako pišem ovako -O-H umjesto ovako -OH kod pisanja hudroksilne skupine?
Tin Oršulić
20.05.2024
9389. Molim pomoć, da li će veću površinsku napetost imati uzorak sa 90% etanola ili uzorak sa 60% etanola? LP,
Ivana Tepeš
20.05.2024
9388. Molim vas izračun: a) relativne molekulske mase formulske jedinke sumporove kiseline b) masu tri formulske jedinke sumporpve kiseline u atomskoj jedinici mase c) masu tri formulske jedinke sumporove kiseline u gramima i kilogramima Najljepša hvala
Mirela
17.05.2024
9387. Lijep pozdrav! Zadatak za domaću zadaću mi je da napravim elektrolizu vode ili neke vodene otopine. Na internetu sam pronašla razne videozapise u kojima u vodu dodaju kuhinjsku sol, ali i dalje to nazivaju elektrolizom vode a ne elektrolizom vodene otopine natrijeva klorida. Mene zanima je li to ispravno? Hvala unaprijed.
Valentina M.
14.05.2024
9386. Dva se elementa nalaze u istoj periodi periodnog sustava elemenata. Element X s kisikom tvori spoj XO, a element Y izgaranjem tvori spojeve YO2. Atom elementa X ima četiri protona manje od atoma elementa Y, a oba imaju protonski broj manji od 20. Atom X je metal, a atom Y je nemetal. Kako bi mi mogli pomoći i koje je rješenje
botka 110
12.05.2024
9385. Koliko elektrona ima Na+ jon u valentnoj ljusci? Ponudjeni su idgovori nula i 8 i oba mi se cine ispravni. To su pitanja za prijemni, pa se bojim da ne pogrijesim. Unaprijed hvala na odgovoru
Amina Macic
10.05.2024
9384. Izračunaj maseni udio formulskoj jedinki kalcijeva hidroksida Ca(OH)2
Ivo Juroš
09.05.2024

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija