Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

7622. Treba mi rješenje ovog zadatka: Spaljivanjem 44 mg organskog spoja koji se sastoji od ugljika vodika i kisika dobili smo 66 mg ugljikovog dioksida i 18 mg vode. Izračunaj empirijsku formulu spoja. Hvala unaprijed
Elena Matijašević
19.09.2018
7621. Pozdrav! Zanima me koja bi bila jednadzba reakcije za zelenu vatru?
Petra Matkovic
16.09.2018
7620. Šta je specifična težina molekula i kako možemo razlikovat molekule na osnovu specifične težine?
Salkić Mirza
06.09.2018
7619. Dobar dan, molim Vas možete li mi objasniti zašto je u kompleksu Fe(CO)5 tj. (pentakarbonilželjezo(0)), željezov oksidacijski broj nula?
Ana Lučić
03.09.2018
7618. Da li biste mogli da mi pomognete oko jedne reakcije? U pitanju je samokondenzacija propanala. Nije mi jasno kako se ona dešava i šta se dobija kao krajnji proizvod. Hvala puno unapred :)
Jovana Ristić
01.09.2018
7617. Pozdrav, možete li mi objasniti što su točno po kemijskom sastavu esteri silicijeve kiseline i kako se dobivaju? Mnogo hvala :)
Valentina Meštrić
31.08.2018
7616. Trebala bih pomoć oko sljedećeg zadatka: Masenim spektrometrom otkriveno je da se prirodni neon sastoji od dvaju izotopa, 20Ne i 22Ne. Masa atoma 20Ne iznosi 3.32*10 na -23 g, a masa atoma 22Ne iznosi 3.65*10 na -23 g. Kolika je prosječna masa atoma neona, ako neona-20 ima 9.78 puta više nego neona-22? Rj.:ma(Ne)=3.35*10 na -23 g Hvala!
Magdalena Koprek
30.08.2018
7615. Koliki volumen otopine natrijeva formijata c=0.1 M treba dodati u 1 dm3 otopine mravlje kiseline, c=0,1,, da bi se dobila puferska otopina pH=3,8. Koliki će pH imati otopina ako joj dodamo još 250cm^3 otopine natrijeva hidroksida c=0.1M. K(HCOOH)=1,77*10^-4 M
ana
30.08.2018
7614. Nađite koncentracije svih iona koji su prisutni u otopini natrijeva hidrogenfosfata c=0,1M. Konstante disocijacije fosforne kiseline su K1=7,52*10^-3 M K2=6,31*10^-8 K3=2,1*10^-13M
ana
30.08.2018
7613. Koliki pH ima puferska otopina priređena otapanjem 10g oksalne kiseline i 10g natrijeva oksalata u 100mL vode. Konstante disocijacije kiseline su K1=5,4*10^-2M i K2=5,4*10^-5M
ana
30.08.2018
7612. Molim postupak ovog zadatka.Hvala! Odredite elektromotivnost članka pri 25°C Pt(s)/H2(g)/HCl(aq)/Hg2Cl2(s)/Hg(l) Ako standardna elektromotivnost katode iznosi 0,2676V,p(H2)=p°,b(HCl)=1,6607mmol/kg. pri određivanju ionskih koeficijenata aktiviteta koristite Debye-Huckelov granični zakon. Ab=0,51
Dunja
29.08.2018
7611. Koliko grama krutog natrijeva hidroksida treba dodati otpoini fenola koncentracije 0,1 M da bi se dobila puferska otopina čiji je pH=10? pK(C6H5OH)=10
ana
30.08.2018
7610. Zasto je rastvorljivost endoterman proces?
Selma Begic
28.08.2018
7609. Molim Vas da li mi množete riješiti dva zadatka. Mozete postupak slikat i poslat mailom. Hitno je! 1. U odmjernoj tikvici volumena 100cm^3 potrebno je pripremiti razrjeđenu vodenu otopinu octene kiseline, ciji pH iznosi tocno 2,5. izracunajte kako cete pripremiti zadanu otopinu, ako na raspolagamnnju imate vodenu otopinu octene kiseline, mnozinske koncentracije 5mol/dm^3. pKa(octene kiseline)=4,75. 2. Zagrijavanjem se amonijevog hidrogenkarbonata raspada na plinoviti amonijak, ugljikov(IV) oksid i vodenu paru. Izracunajte ukupan volumen plinova nastalih terminckim raspadom 1g amonijevog hidrogenkarbonata, mjereno pri temp od 225 stupnjeva i tlaku od 1 bar. Unaprijed hvala!
Ana Jerončić
27.08.2018
7608. Zanima me sta je u ovoj reakciji proizvod, a sta reaktant? 2SO3= 2SO2 + O2? Znam da su reaktanti sa leve strane kao npr kada je u pitanju ova reakcija:2SO2 + O2=2SO3 , ovde znam da su reaktanti SO2 i O2, a proizvod SO3, medjutim za ovu gore reakciju ne znam, ako moze pomoc, unapred zahvalan?
Milorad Radonjic
23.08.2018
7607. Imaju li svi proteini sekundarnu strukturu?
Ante Jer
22.08.2018
7606. Imam dva pitanja iz podrucja ravnozete Kc za reakciju iznosi 4. u kojem omjeru treba uzeti sastojke da se 80 % octene kiseline esterificira- CH3COOH + C2H5OH -> CH3COOC2H5 + H20 Rompski je sumpor stabilan pri temperaturi nižoj od 95.6 stupnjeva celzijusa a zagrijavanjem prelazi u monoklinski. prelazi li rompski sumpor u monoklinski primajući ili dajući toplinu Unaprijed hvala!
ana
20.08.2018
7605. Magnezijevi spojevi mogu se dobiti iz morske vode. Litra morske vode, gustoće 1,024 sadržava 4,176 g magnezijeva klorida i 1,668 g magnezijeva sulfata. magnezij se iz morske vode taloži kao magnezijev hidroksid i to pomoću kalcijeva hidroksida. koliko je potrebno morske vode i kalcijeva oksida da se takvim postupkom dobije 1000 kg magnezijeva oksida Trebaju mi samo jednadžbe po kojima moram računati
ana
18.08.2018
7604. KClO3 + HCl -> KCl + H2O + Cl2 Kako znam sto ce se ovdje oksidirati a sto reducirati? Zašto se i ClO3- reducira u Cl2 i Cl- oksidira u Cl2? Ja bih stavila da se ClO3- reducira u Cl- od KCl, a Cl- od HCl oksidira u Cl2, molim vas da mi to objasnite
ana
14.08.2018
7603. riješavam redokse i imam problem KBr03 + HBr + HCl -> KCl + H2O + Br2 moram li u ovom slučaju brom koji se oksidira iz HBr napisati tijekom oksidacije kao Br- ili ga moram pisati kao HBr koji onda prelazi u oksidacijsko stanje 0. zbunjuje me jer ne dobivam isto riješenje
ana
14.08.2018

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija