Obojena ravnoteža


 Pribor:

stalak sa stativom, lijevak za odjeljivanje, 3 kapaljke, 4 menzure.


Kemikalije:

destilirana voda, 25%-tna otopina kalijevog jodida, 15%-tna otopina bakrovog(II) sulfata pentahidrata, kloroform, koncentrirana otopina amonijaka.


Postupak:


U lijevak za odjeljivanje uliveno je 40 ml vode. Odmjereno je 25 ml otopine bakrovog(II) sulfata i 5 ml od toga dodano je u lijevak. Zatim je dodana otopina kalijevog jodida i promatrano je obojenje. Dodan je ostatak otopine CuSO4 (20 ml), te je uočavana promijena. U lijevak je potom dodano 5 ml kloroforma i sve je dobro izmućkano. Nakon opažanja ponovne promijene boje dodana je koncentrirana otopina amonijaka i sve je ponovno dobro izmućkano uz pojavljivanje nove boje.


Dodavanjem kalijevog jodida u otopinu modrog bakar(II) sulfata otopina je poprimila žućkasto-zelenu boju. Ponovnim dodatkom otopine CuSO4 otopina postaje više zelena i jače se zamuti. Mućkanjem otopine s kloroformom formirala su se dva sloja, gornji zeleni i donji ljubičasti. Ulijevanjem koncentrirane otopine amonijaka pojavljuje se intenzivno plavo obojenje. Ponovnim mućkanjem dolazi do obezbojenja donjeg, ranije ljubičastog sloja.
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija