Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika


 Pribor:

metalni stalak s hvataljkama, azbestna mrežica, Erlenmeyerova tikvica, pneumatska kada, dvije epruvete, tinjajuća triješčica.


Kemikalije:

aluminij u prahu, natrijeva lužina.


Postupak:

Na metalni stalak pričvršćena je Erlenmeyerova tikvica, ispod nje azbestna mrežica. U Erlenmeyerovu tikvicu stavljeno je malo aluminija u prahu i natrijeva lužina. Tikvica je dobro zatvorena čepom kroz koji je provučena staklena cjevčica. Na staklenu cjevčicu natakne se gumena cijev. Slobodan kraj cijevi uvučen je u otvor epruvete koja se nalazi na limenom mostiću u pneumatskoj kadi s vodom. Prethodno se epruveta napuni do vrha vodom, začepi palcem, okrene i stavi na limeni mostić.
Sadržaj tikvice oprezno je zagrijavan. Uskoro se primjećuje da u epruvetu ulaze mjehurići plina i istiskuju iz nje vodu. kada se epruveta napuni plinom, začepi se ispod vode i izvadi, a na njezino mjesto stavi se druga epruveta kako bi se i ona ispunila plinom. Kada su obje epruvete napunjene plinom, jedna se okrene s otvorom prema dolje, a druga s otvorom prema gore i u obje se stavi tinjajuća triješčica. Kada se tinjajuća triješčica prinese epruveti s otvorom prema gore, ne događa se nikakva promijena, međutim, kada se takva tinjajuća triješčica prinese epruveti s otvorom prema dolje, tinjajuća triješčica se ugasi, plin se zapali i čuje se prasak.

Međusobnim djelovanjem natrijeve lužine i aluminija razvija se vodik.

2NaOH + 2Al + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija