Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata


 Pribor:

2 Petrijeve zdjelice, pinceta, plamenik, kapaljka.


Kemikalije:

destilirana voda, otopina fenolftaleina, uzorci kalcijeva karbonata za analizu (sipina ljuska i komadić kućice morskog puža ogrca).


Postupak:

Komadić sipine ljuske stavljen je u destiliranu vodu i dodana kap otopine fenolftaleina. Otopina nije promijenila boju, jer je kalcijev karbonat netopljiv u vodi i ne reagira s otopinom fenolftaleina. Isti postupak ponovljen je s komadićem kućice morskog puža ogrca.
Uzorci su izvađeni iz vode te obrisani krpom. Oba uzorka potom su zagrijavana u plamenu plinskog plamenika pomoću pincete, sve dok nije uočen bijeli žar. Žarenjem kalcijevog karbonata nastao je kalcijev oksid i ugljikov(IV) oksid. Nakon kratkotrajnog hlađenja, uzorci su ponovo uronjeni u vodu s malo fenolftaleina, nakon čega je došlo do promjene boje fenolftaleina u ljubičastu. Reakcijom kalcijeva oksida i vode nastao je kalcijev hidroksid čija je vodena otopina lužnata i mijenja bezbojni fenolftalein u ljubičastu boju.
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija