Cijano kompleksi željeza


 Pribor:

stakleni štapić, šest epruveta, dvije kapaljke, špatula, pinceta, boca štrcaljka, laboratorijska žlica, stalak za epruvete.


Kemikalije:

destilirana voda, kalijev heksacijanoferat(III), kalijev jodid, željezov(II) sulfat heptahidrat, željezov(III) klorid heksahidrat, tetraklormetan, razrijeđena sumporna kiselina.


Postupak:

Pokus 1.
Do polovine epruvete ulivena je destilirana voda i dodan je kristalić kalijeva heksacijanoferata(III) ili crvene krvne soli. Sve je promućkano dok se kristalić ne otopi.
U drugoj epruveti je otopljeno vrlo malo željezova(II) sulfata heptahidrata. Otopine su pomješane. Nastaje tamnomodra, koloidna otopina.

Pokus 2.
U trećoj epruveti pripremljena je otopina kalijeva heksacijanoferata(III), isto kao u prvom pokusu. Otopina je zakiseljena dodatkom razrijeđene sumporne kiseline i dodan je kalijev jodid. On se otapa. Jodidni ion se oksidira u jod, pri čemu nastaje redukcija heksacijanoferatnih(III) iona u heksacijanoferatne(II) ione.
Otopini je dodan tetraklormetan u kojem se jod višestruko bolje otapa s obzirom na vodu. Na dnu otopine nastaje ljubičasti sloj.
Zatim je u četvrtoj epruveti otopljena mala količina željezova(III) klorida heksahidrata. Otopina je ulivena u otopinu heksacijanoferatnih(II) iona. Željezovi(III) ioni reagiraju s kalijevim i heksacijanoferatnim(II) ionima. I u ovom slučaju nastaje tamnomodra, koloidna otopina istog sastava i strukture kao i otopina iz prvog dijela pokusa. Dakle, u oba slučaja nastaje kalijev željezov(III) heksacijanoferat(II). Nastali spoj češće se naziva kalijevim berlinatom.

Pokus 3.
Osim alkalijskih poznati su i berlinati drugih metala, osobito željeza(II) i željeza(III) koji nastaju kao talozi modre boje ako, u već spomenutim reakcijama, dodamo višak Fe2+ odnosno Fe3+ iona. Pojedine otopine stavljene su u druge dvije čiste epruvete i dodan je u suvišku željezov(II) sulfat heptahidrat odnosno željezov(III) klorid heksahidrat. Nastaju modri talozi. Takvi kompleksi nazvani su superkompleksima. Željezov(III) berlinat još je poznat pod imenom netopljivo berlinsko modrilo, a željezov(II) berlinat kao netopljivo Tumbullovo modrilo.
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija