Model uređaja za gašenje požara


 Pribor:

boca od 500 mL, pluteni čep s dvije odgovarajuće rupe, koljenasto savijena cijev(promjera do 6 mm), široka staklena cijev duljine oko 10 cm(zatvorena s jedne strane plutenim čepom kroz koji prolazi stakleni štapić).


Kemikalije:

zasićena otopina natrijevog hidrogenkarbonata, 20%-tna otopina kloridne kiseline, detergent.


Postupak:

Boca je zatvorena plutenim čepom s dvije rupe. Kroz jednu rupu provučena je koljenasto savijena cijev, a kroz drugu staklena cijev, koja je na donjem kraju zatvorena plutenim čepom, a na gornjem s čepom koji ima rupicu za stakleni štapić.
U bocu je uliveno 300 ml zasićene vodene otopine natrijevog hidrogenkarbonata, u koju je prethodno dodano malo detergenta. U široku staklenu cijev uliveno je 10 mL 20%-tne vodene otopine kloridne kiseline. Nakon toga, staklenim štapićem izbijen je donji čep iz deblje cijevi.
Nakon izbijanja čepa kloridna kiselina dolazi u dodir s natrijevim hidrogenkarbonatom i s njim reagira. U reakciji se naglo oslobađa ugljikov dioksid, koji uzrokuje porast tlaka u boci do te mjere da izaziva izbacivanje smjese za gašenje požara( u ovom slučaju vodenu otopinu natrijevog hidrogenkarbonata i natrijevog klorida) kroz koljenasto savijenu cijev. Smjesa koja se izbacuje u mlazu prekriva zapaljenu površinu i gasi vatru.
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija