Dobivanje amonijaka


 Pokus 1. Dobivanje amonijaka djelovanjem vodika na kalijev nitrat

Pribor:

stalak s hvataljkom, tikvica s okruglim dnom, gumeni čep, tarionik s tučkom, kapaljka, žlica, čaša, stakleni štapić, pinceta.


Kemikalije:

crveni lakmus papir, aluminij u prahu, kalijev nitrat, 10%-tna natrijeva lužina, koncentrirana klorovodična kiselina, destilirana voda.


Postupak:

U tikvicu s okruglim dnom stavljeno je oko četvrtinu male žlice aluminija u prahu i isto toliko kalijeva nitrata (prethodno smrvljenog u tarioniku). Tikvica je pričvršćena za stalak i kapaljkom je dodano oko 1 mL 10%-tne natrijeve lužine. Nakon nekoliko sekundi sadržaj se zapjeni, a tikvica se jako ugrije. Na otvor tikvice pincetom prinesemo, vodom navlaženi, crveni lakmus papir, koji poplavi. Stakleni štapić uronjen je u koncentriranu klorovodičnu kiselinu i prinešen otvoru tikvice. Razvija se gusti bijeli dim nastale soli. Tikvica je zatvorena odgovarajućim gumenim čepom. Reakcija usporava dok potpuno ne stane. Ako tikvicu otvorimo, reakcija će ponovno krenuti.


Pokus 2. Dobivanje amonijaka sintezom dušika i vodika


Pribor:

stalak s hvataljkom, epruveta, tarionik s tučkom, žlica, čaša, stakleni štapić, pinceta, plinski plamenik, azbestna mrežica, zaštitne naočale.


Kemikalije:

kalijev nitrat, željezo u prahu, kalijev hidroksid, koncentrirana klorovodična kiselina, destilirana voda, crveni lakmus papir.


Postupak:

U tarioniku su smrvljeni kristali natrijeva hidroksida veličine graha, te pola male žlice kalijeva nitrata. Obje komponente su pomiješane s pola male žlice željeznog praha. Od pripremljene smjese stavljeno je pola male žlice u epruvetu, koja je pričvršćena za stalak. Smjesa je zagrijavana plamenikom, dok se ne rastali i usije. Crveni lakmus papir namočen je destiliranom vodom i pincetom je prinešen otvoru epruvete, pri čemu se boja promjeni u plavu. Otvoru epruvete prinešen je i stakleni štapić, prethodno uronjen u koncentriranu klorovodičnu kiselinu, te je razvijen bijeli dim soli. Nakon nekog vremena, smjesa u tarioniku postane vlažna, što dokazuje prisutnost vode u kristalima.

Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija