Galvanski članci


 
Pokus 1. Galvanski članak


Pribor:

kvarcni sat, voltmetar, dvije bakrene pločice, dvije cinkove pločice, tri žice za spajanje s banana utikačima i krokodil štipaljkama, dvije čaše.


Kemikalije:

dva svježa limuna.


Postupak:

U dva svježa limuna ubodene su presavinute bakrene i cinkove pločice. Serijski je spojen +pol priključka za bateriju na kvarcnom satu ili voltmetru s bakrenom pločicom prvog limuna. Cinkova pločica ubodena u prvi limun, spojena je žicom na bakrenu pločicu u drugom limunu i konačno cinkova pločica ubodena u drugi limun spojena je na -pol priključka na kvarcnom satu ili voltmetru. Napon pripremljenog galvanskog članka očitavan je na voltmetru.
Redoks procesi na elektrodama su:

Pokus 2. Voltin stup


Pribor:

voltmetar, 3 aluminijske kovanice (kovanice od 2 lipe), 3 kovanice od bakrene legure (kovanice od 10 lipa), 5 komadića deblje tkanine, gumica za domaćinstvo, čaša, 2 žice za spajanje s banana utikačima i krokodil štipaljkama.


Kemikalije:

natrijev klorid, voda.


Postupak:

Voltin stup složen je tako da je na aluminijsku kovanicu stavljen komadić deblje tkanine, povrh nje bakrena kovanica, zatim tkanina, pa ponovno aluminijska kovanica,... Dobiven je niz:
(-pol)Al-tkanina-Cu-tkanina-Al-tkanina-Cu-tkanina-Al-tkanina-Cu(+pol).
Dobiveni je stup učvršćen gumicom za domaćinstvo tako da se na krajevima ostvari kontakt između priključnih žica i kovanica. Aluminijska kovanica je -pol, a bakrena +pol Voltina stupa. Da bi se dobila struja iz pripremljenog stupa, cijeli je uređaj nakratko uronjen u otopinu kuhinjske soli, tek toliko da se tkanina natopi. Priključne žice su spojene na odgovarajuće polove voltmetra, aluminijsku kovanicu na -pol, a bakrenu na +pol. Da bi pokrenuli digitalni sat potrebna su ovakva dva stupa spojiti serijski.
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija