Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom


 Pribor:

stalak s epruvetama, menzure, kapaljke, laboratorijska čaša, stakleni štapić, pinceta, žličice.


Kemikalije:

KMnO4, KNO3, granule cinka, 1 M H2 SO4, destilirana voda.


Postupak:

U tri epruvete dodano je po 10 mL destilirane vode i u sve tri dodan je jednak broj kapi (3 do 4) KMnO4 (ranije pripremljen u 4-oj epruveti), te po 3 mL otopine H2SO4. U epruvetu 1 i 2 dodana je po granula cinka. U epruvetu 2 dodan je kristalić KNO3. Treća epruveta služi kao slijepa proba za uspoređivanje boje. Promatran je nestanak boje u kušalicama 1 i 2, te uspoređeno vrijeme za obezbojenje.

Reakcijom cinka i sumporne kiseline nastaje atomarni vodik koji uzrokuje redukciju permanganatnog iona. U kušalici 1 dolazi do reakcije koju možemo prikazati jednadžbom:

Zn(s) + H2SO4(aq) → ZnSO4(aq) + 2H(g)

2KMnO4(aq) + 3H2SO4(aq) + 10H(g) → 2MnSO4(aq) + K2SO4(aq) + 8H2O(l)

Uz dodatak katalizatora reakcija ide drugim putem, odnosno atomarni vodik reducira KNO3 u KNO2:

KNO3(aq) + 2H(g) → KNO2(aq) + H2O(l)

Nastali KNO2 lakše od vodika reducira KMnO4:

5KNO2(aq) + 3H2SO4(aq) + 2KMnO4(aq) → 2MnSO4(aq) + K2SO4(aq) + 5KNO3(aq) + 3H2O(l)

Kod otopina u kušalicama 1 i 2 dolazi do obezbojenja, ali znatno prije kod otopine u kušalici 2.
Brže obezbojenje otopine KMnO4 u kušalici 2 upućuje da je veća brzina reakcije. Ubrzanje reakcije dogodilo se upotrebom KNO3, gdje nastaje međuprodukt KNO2. Nastao međuprodukt, izazvao je bržu redukciju permanganatnog iona (MnO4-), pri čemu se sam oksidirao u KNO3. KNO3 je sudjelovao u reakciji, ali je na kraju reakcije izašao u prvobitnom obliku. Znači, KNO3 je katalizirao reakciju redukcije MnO4- iona.
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija