Otapanje natrijevog acetata u vodi


 Pribor:

stalak za epruvete, epruveta, žličica za epruvetu, staklena čaša od 250 mL, menzura od 20 mL, alkoholni plamenik, drvena hvataljka za epruvetu, šibice, krpa, zaštitna kuta, zaštitne rukavice.


Kemikalije:

destilirana voda u boci štrcaljki, bezvodni natrijev acetat, led, vodovodna voda.


Postupak:

U epruvetu, u koju je dodano 10 mL destilirane vode, dodano je malo natrijevog acetata. Protresanjem epruvete natrijev acetat se brzo otapa. Na ovaj način priređena je nezasićena otopina natrijevog acetata.
Zasićena otopina dobivena je otapanjem 12,35 g bezvodnog natrijevog acetata u 10 mL destilirane vode pri 20 0C. To je otprilike dvadeset malih žličica za kavu. U priređenu zasićenu otopinu stavljene su tri po tri žličice navedene soli. Epruvetu treba protresti kako bi se sol otopila. U onom trenutku kada se određena količina čvrstog natrijevog acetata više ne otapa, iako jako mućkamo, stvara se talog, a iznad taloga je zasićena otopina.
Za priređivanje prezasićene otopine potrebno je dodati natrijevog acetata u suvišku, a zatim otopinu pažljivo zagrijavati nad alkoholnim plamenikom (paziti da je epruveta suha). U trenutku kada je povišenjem temperature otopljen sav talog, dobivena je prezasičena otopina.

Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija