Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita


 Pribor:

žličica, stakleni štapić, 2 čaše od 100 ml, lijevak za dokapavanje, epruveta za odsisavanje, čep s rupom, čaša od 600 ml, azbestna mrežica, tronožac, plamenik, plastična cijev, staklena cjevčica pod pravim kutom, epruveta, pneumatska kada, termometar, svjećica na žici, 2 željezna stativa, 2 stezaljke, stakleni lijevak.

Kemikalije:

zasićena otopina natrijevog nitrita, zasićena otopina amonijevog klorida, destilirana voda.


Postupak:

U čašu od 100 ml dodano je oko 30 ml destilirane vode. Zatim je dodano oko 2 žličice amonijevog klorida. Staklenim štapićem, pri sobnoj temperaturi, otopina se miješa. Po potrebi se doda amonijev klorid, dok se ne dobije zasićena otopina.
U čašu od 100 ml dodano je oko 60 ml destilirane vode.Zatim je dodano oko 3 žličice natrijevog nitrita. Staklenim štapićem, pri sobnoj temperaturi, otopina se miješa. Po potrebi se doda natrijev nitrat, dok se ne dobije zasićena otopina.
Na tronožac je stavljena azbestna mrežica, a ispod njega plamenik. Na tronožac je stavljena čaša s vodom, epruvetom za odsisavanje i termometrom. Epruvetu je začepljena probušenim čepom čepom , kroz koji je provučen lijevak za dokapavanje. Epruveta za odsisavanje je plastičnom cijevi povezana s epruvetom okrenutom otvorom prema dolje, tako da vrh cijevi ulazi u epruvetu. Epruveta, koja je okrenuta otvorom prema dolje, uronjena je u vodu u pneumatskoj kadi. Na jedan stalak pričvršćen je lijevak za dokapavanje, a na drugi epruveta s otvorom prema dolje.
U epruvetu za odsisavanje ulivena je zasićena otopina amonijevog klorida, a u lijevak za dokapavanje zasićena otopina natrijevog nitrita. Amonijev klorid zagrijavan je preko vodene kupelji do 700C, a zatim je lagano dokapavana otopina natrijevog nitrita. U početku je reakcija spora, a poslije vrlo burna.Ovaj pokus izvela je, na državnom susretu i natjecanju iz kemije u Rovinju 2002, Iva Naletilić učenica VII-og razreda O.Š. Lučac, Split. Mentor: Ana Šarić.
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija