Sekcija za izobrazbu HKD-a - predavanja

  Ponedjeljkom, listopad-studeni, 2004.
ZOAK, Savska cesta 77, zgrada Pedagoške akademije, Zagreb

RASPORED PREDAVANJASEKCIJA ZA IZOBRAZBU HRVATSKOG KEMIJSKOG DRUŠTVAlistopad i studeni 2004.
11.10. prof. dr. sc. Milan Sikirica (PMF):

UČENIČKI POKUSI IZ ORGANSKE KEMIJE


18. 1O. mr. sc. Nenad Judaš (PMF):

DEVET GODINA PROJEKTA E-ŠKOLE KEMIJE


25. 10. Jelena Sikirica, prof. (Privatna klasična gimnazija):

AKTIVNE METODE POUČAVANJA


1.11. prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš (PMF):

NOVI PRISTUP STEREOKEMIJSKOM RAČUNU


8. 11. Petar Vrkljan, prof. (18. gimnazija):

POSLJEDICE POKUSA NA ŽABAMA


15. 11. Jozefina Čović i Ivan Kodrin, studenti (PMF):

PLASTIČNE AMBALAŽE U INDUSTRIJI PIVA


22. 11. Dominik Cinčić, inž. (PMF):

SONOKEMIJA – ULTRAZVUK U KEMIJI


29. 11. dr. sc. Nenad Raos (IMI):

ATOMSKA TEORIJA I ZNANSTVENA ISTINAPredavanja se održavaju u 19:30 u zgradi Učiteljske akademije, Savska cesta 77, Zagreb.
Državno natjecanje iz kemije 2013. godine
sastanci
Sastanci Sekcije za izobrazbu HKD-a
Otvoreni dani Instituta Ruđer Bošković
Fourierova patka
Okrugli stol E-škole
Sekcija za izobrazbu HKD-a
Seminar za nastavnike i profesore kemije
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a
Sastanci Sekcije za izobrazbu HKD-a
Eruptivni procesi u Sunčevoj atmosferi
Hormolašci iliti Quo vadis
Od dvoboja do simetrija
Na prekretnici milenija
Tri domene života na Zemlji
Što je to kemijski način mišljenja
Predavanja povodom proslave Yuri's Night
Kemijsko nazivlje Bogoslava Šuleka
Kant u vodstvu ili Zakoni fizičkog svemira
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a II.
Predavanje: Staklo superstrukture - nova faza u sistemima modulirane gustoće naboja ili spina
Otrovnost laboratorijskih kemikalija
Nestabilnosti interagirajućeg fermionskog plina na dvodimenzionalnoj rešetci
Misliti matematički
Razvoj novog optoelektronickog sustava ALMY za precizno odredivanje polozaja detektora tragova cestica
Razvoj novog optoelektroničkog sustava ALMY
CARNet-ov edukacijski centar
Prijedlog predavanja Studentskoj sekciji Hrvatskoga kemijskog društva
Redovita Godišnja skupština Hrvatskog kemijskog društva
Kinetika agregacije nanočestica i električni međusloj
Državni susret i natjecanje iz kemije _ 1
Nobelova nagrada za kemiju 2001. godine
Sastanci studentske sekcije HKD-a
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a
  Sva zanimljiva predavanja, tribine ili druga događanja vezane uz područje kemije javite nam putem e-maila na adresu:
judas@chem.pmf.hr
 
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija