Prijedlog predavanja Studentskoj sekciji Hrvatskoga kemijskog društva

 
STUDENTSKA SEKCIJA HRVATSKOGA KEMIJSKOG DRUŠTVA
ODBOR ZA PREDAVANJA

ORGANIZIRA PREDAVANJA MATEMATIČKE, PRIRODOZNANSTVENE, FILOZOFSKE, UMJETNIČKE I INE NARAVI


Zamišljeno je održavanje nizova predavanja kojima je cilj popularizacija znanosti pred što je moguće brojnijom publikom:

1. niz “motivacijskih” (uvodnih) predavanja, matematičke i prirodoznanstvene naravi,
2. niz predavanja matematičke i prirodoznanstvene tematike,
3. predavanja proizvoljne tematike.

Pozivamo potencijalne predavače (nastavnike i suradnike sa svih odsjeka PMF-a, ostalih fakulteta i znanstvenih i inih institucija, “obične” ljude, a posebice studente) da prijave Odboru svoje predavanje da bi se prema tematici mogao stvoriti njihov vremenik.

Molimo Vas da svoje prijedloge i pitanja uputite na e-mail adrese:

kkovac@chem.pmf.hr ili judas@chem.pmf.hr ili osobno studentima Kristijanu Kovaču i Marku Grbi.

Sastanci Studentske sekcije održavaju se: četvrtkom od 2000 do 2200 u prostorijama Zavoda za opću i anorgansku kemiju, Seminar, III. kat, Ul. kralja Zvonimira 8, 10 000 Zagreb.

13. prosinca 2001. SS HKD
Državno natjecanje iz kemije 2013. godine
sastanci
Sastanci Sekcije za izobrazbu HKD-a
Sekcija za izobrazbu HKD-a - predavanja
Otvoreni dani Instituta Ruđer Bošković
Fourierova patka
Okrugli stol E-škole
Sekcija za izobrazbu HKD-a
Seminar za nastavnike i profesore kemije
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a
Sastanci Sekcije za izobrazbu HKD-a
Eruptivni procesi u Sunčevoj atmosferi
Hormolašci iliti Quo vadis
Od dvoboja do simetrija
Na prekretnici milenija
Tri domene života na Zemlji
Što je to kemijski način mišljenja
Predavanja povodom proslave Yuri's Night
Kemijsko nazivlje Bogoslava Šuleka
Kant u vodstvu ili Zakoni fizičkog svemira
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a II.
Predavanje: Staklo superstrukture - nova faza u sistemima modulirane gustoće naboja ili spina
Otrovnost laboratorijskih kemikalija
Nestabilnosti interagirajućeg fermionskog plina na dvodimenzionalnoj rešetci
Misliti matematički
Razvoj novog optoelektronickog sustava ALMY za precizno odredivanje polozaja detektora tragova cestica
Razvoj novog optoelektroničkog sustava ALMY
CARNet-ov edukacijski centar
Redovita Godišnja skupština Hrvatskog kemijskog društva
Kinetika agregacije nanočestica i električni međusloj
Državni susret i natjecanje iz kemije _ 1
Nobelova nagrada za kemiju 2001. godine
Sastanci studentske sekcije HKD-a
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a
  Sva zanimljiva predavanja, tribine ili druga događanja vezane uz područje kemije javite nam putem e-maila na adresu:
judas@chem.pmf.hr
 
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija