Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a

 
Sastanci sekcije održavaju se svakog ponedjeljka u 19:30 u zgradi Pedagoške akademije, Savska cesta 77.
Na tim se sastancima raspravlja o problemima nastave kemije, izvode se pokusi prikladni za pokazivanje u razredu, a povremeno se održavaju i predavanja članova Sekcije, ali i drugih kemičara, mahom istaknutih znanstvenika s naših instituta i sveučilišta.

U 1. polugodištu 2001/2002. g. predviđeno je održavanje sljedećih predavanja:
29. 10. prof. dr. sc. Milan Sikirica (PMF), voditelj: TRIBINA O NASTAVNOM PROGRAMU I - KEMIJA U OSNOVNOJ ŠKOLI
5. 11. Ivica Prlić dipl. inž. fizike (IMI): BIOKEMIJSKI UČINCI IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA
12. 11. Ivica Prlić, dipl. inž. fizike (IMI): BIOKEMIJSKI UČINCI NEIONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA
19. 11. prof. dr. sc. Milan Sikirica (PMF) voditelj: TRIBINA O NASTAVNOM PROGRAMU II - KEMIJA U SREDNJOJ ŠKOLI
26. 11. Petar Vrkljan, prof. (18. zagrebačka gimnazija): IZRAČUNAVANJE ELEKTRONEGATIVNOSTI IZ ENERGIJA IONIZACIJE I KONSTRUKCIJA P.S.E.
10. 12. prof. dr. sc. Ante Deljac (PMF): NEKE BIOLOŠKE OKSIDACIJE I REDUKCIJE
17. 12. dr. sc. Nenad Raos (IMI): ŠTO JE TO DVODIMENZIJSKA STRUKTURA?

Molimo Vas da o predavanjima obavijestite sve zainteresirane u Vašoj školi. Budući da imamo i tri predavanja iz područja biokemije, vjerujemo da bi ona mogla biti zanimljiva i profesorima biologije.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti pročelniku naše sekcije dr. sc. Nenadu Raosu na tel./fax. 467-3188 ili putem e-pošte - raos@imi.hr
Državno natjecanje iz kemije 2013. godine
sastanci
Sastanci Sekcije za izobrazbu HKD-a
Sekcija za izobrazbu HKD-a - predavanja
Otvoreni dani Instituta Ruđer Bošković
Fourierova patka
Okrugli stol E-škole
Sekcija za izobrazbu HKD-a
Seminar za nastavnike i profesore kemije
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a
Sastanci Sekcije za izobrazbu HKD-a
Eruptivni procesi u Sunčevoj atmosferi
Hormolašci iliti Quo vadis
Od dvoboja do simetrija
Na prekretnici milenija
Tri domene života na Zemlji
Što je to kemijski način mišljenja
Predavanja povodom proslave Yuri's Night
Kemijsko nazivlje Bogoslava Šuleka
Kant u vodstvu ili Zakoni fizičkog svemira
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a II.
Predavanje: Staklo superstrukture - nova faza u sistemima modulirane gustoće naboja ili spina
Otrovnost laboratorijskih kemikalija
Nestabilnosti interagirajućeg fermionskog plina na dvodimenzionalnoj rešetci
Misliti matematički
Razvoj novog optoelektronickog sustava ALMY za precizno odredivanje polozaja detektora tragova cestica
Razvoj novog optoelektroničkog sustava ALMY
CARNet-ov edukacijski centar
Prijedlog predavanja Studentskoj sekciji Hrvatskoga kemijskog društva
Redovita Godišnja skupština Hrvatskog kemijskog društva
Kinetika agregacije nanočestica i električni međusloj
Državni susret i natjecanje iz kemije _ 1
Nobelova nagrada za kemiju 2001. godine
Sastanci studentske sekcije HKD-a
  Sva zanimljiva predavanja, tribine ili druga događanja vezane uz područje kemije javite nam putem e-maila na adresu:
judas@chem.pmf.hr
 
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija