Okrugli stol E-škole

  Petak, 16. svibnja 2003., 10 do 15 sati
Tehnički muzej, Savska cesta 18, 10 000 Zagreb
OKRUGLI STOL EŠKOLE

KONTINUIRANO OBRAZOVANJE NASTAVNIKA
PRAVO ILI OBVEZA


Organizator: Projekt E-škola (kemija, fizika, biologija, astronomija, geografija)

hpd. botanic.hr

Povodom Festivala znanosti


Preliminarni program:


1000 – 1200

Tema 1: Zašto je kontinuirano obrazovanje i informiranje nastavnika važno? Treba li ono biti obaveza, pravo ili, i jedno i drugo?

Uvodničari:

Petar Vrkljan (profesor kemije u XVIII. gimnaziji)

Višnja Besendorfer – Marija Krsnik Rasol (molekularna biologija i nastavni programi)

Tema 2: Kako se to obrazovanje provodi danas? Kakve su uloge sadašnjih sudionika tog procesa (ministarstva, zavod za unapređenje školstva, sveučilišta, strukovne udruge).

Uvodničari:

Tomislav Cvitaš (uloga fakulteta i znanstvenih udruga )

Rudi Krsnik (aspekt nastavnih sekcija znanstvenih udruga)


1200 – 1230 PAUZA


1230 – 1500

Tema 3: Uloga medija (stručni i znanstveno popularni časopisi, knjige, televizija, Internet).

Uvodničari:

Drago Roša (znanstveno popularni časopisi, izdavaštvo, Internet?)

Tema 4: Kako do efikasnijeg i kvalitetnijeg sustava kontinuiranog obrazovanja nastavnika? Uloga sveučilišta i znanstvenih udruga? Ima li mjesta za znanstvene javne institute? Jesu li informacijsko-komunikacijske tehnologije (učenje na daljinu) rješenje mnogih problema?

Uvodničari:

Mile Dželalija (program splitskog sveučilišta)

Jasna Tingle (učenje na daljinu)

Kruno Pisk (uloga znanstvenika i znanstvenih javnih instituta)
Državno natjecanje iz kemije 2013. godine
sastanci
Sastanci Sekcije za izobrazbu HKD-a
Sekcija za izobrazbu HKD-a - predavanja
Otvoreni dani Instituta Ruđer Bošković
Fourierova patka
Sekcija za izobrazbu HKD-a
Seminar za nastavnike i profesore kemije
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a
Sastanci Sekcije za izobrazbu HKD-a
Eruptivni procesi u Sunčevoj atmosferi
Hormolašci iliti Quo vadis
Od dvoboja do simetrija
Na prekretnici milenija
Tri domene života na Zemlji
Što je to kemijski način mišljenja
Predavanja povodom proslave Yuri's Night
Kemijsko nazivlje Bogoslava Šuleka
Kant u vodstvu ili Zakoni fizičkog svemira
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a II.
Predavanje: Staklo superstrukture - nova faza u sistemima modulirane gustoće naboja ili spina
Otrovnost laboratorijskih kemikalija
Nestabilnosti interagirajućeg fermionskog plina na dvodimenzionalnoj rešetci
Misliti matematički
Razvoj novog optoelektronickog sustava ALMY za precizno odredivanje polozaja detektora tragova cestica
Razvoj novog optoelektroničkog sustava ALMY
CARNet-ov edukacijski centar
Prijedlog predavanja Studentskoj sekciji Hrvatskoga kemijskog društva
Redovita Godišnja skupština Hrvatskog kemijskog društva
Kinetika agregacije nanočestica i električni međusloj
Državni susret i natjecanje iz kemije _ 1
Nobelova nagrada za kemiju 2001. godine
Sastanci studentske sekcije HKD-a
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a
  Sva zanimljiva predavanja, tribine ili druga događanja vezane uz područje kemije javite nam putem e-maila na adresu:
judas@chem.pmf.hr
 
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija