Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a II.

 
Sastanci sekcije održavaju se svakog ponedjeljka u 19:30 u zgradi Pedagoške akademije, Savska cesta 77. Na tim se sastancima raspravlja o problemima nastave kemije, izvode se pokusi prikladni za pokazivanje u razredu, a povremeno se održavaju i predavanja članova Sekcije, ali i drugih kemičara, mahom istaknutih znanstvenika iz naših instituta i sveučilišta.

Poštovani gospodine ravnatelju,

Ovim Vas dopisom obavještavamo o aktivnostima Sekcije za izobrazbu našega Društva.

U drugom polugodištu 2001./2002. godine predviđeno je održavanje sljedećih predavanja:

4. 3. prof. dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović (PMF): ŠEĆERI – JEDNOSTAVNI SPOJEVI SLOŽENE FUNKCIJE

11. 3. prof. dr. sc. Mirjana Eckert-Maksić (predsjednik Hrvatskog kemijskog društva): 75 GODINA HRVATSKOG KEMIJSKOG DRUŠTVA

18. 3. prof. Petar Vrkljan (18. zagrebačka gimnazija): ISTRAŽIVAČKI MINI-PROJEKTI U REDOVNOJ NASTAVI KEMIJE

25. 3. prof. Marijan Varga (Osnovna škola Retkovec, Zagreb):
O ŽUPANIJSKIM NATJECANJIMA IZ KEMIJE

8. 4. prof. dr. sc. Đurđica Težak (PMF): PRETRAŽIVANJE BAZA KEMIJSKIH PODATAKA NA INTERNETU

22. 4. doc. dr. sc. Miroslav Gojo (Grafički fakultet, Zagreb): FOTOKEMIJSKI PROCESI U GRAFIČKOJ TEHNOLOGIJI

13. 5. mr. sc. Nenad Judaš (PMF): ŠTO JE TO CIJEPANJE LIGANDNOG POLJA?

20. 5. dr. sc. Nenad Raos (IMI): KONFORMACIJSKA ANALIZA - ANALIZA OBLIKA MOLEKULA

Molimo vas da o predavanjima obavijestite sve zainteresirane u vašoj školi, prije svega profesore kemije.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti pročelniku naše sekcije dr. sc. Nenadu Raosu na tel./fax. 467-3188 ili putem e-pošte, raos@imi.hr.

Predsjednik Hrvatskog kemijskog društva

dr. sc. Mirjana Eckert-Maksić
Državno natjecanje iz kemije 2013. godine
sastanci
Sastanci Sekcije za izobrazbu HKD-a
Sekcija za izobrazbu HKD-a - predavanja
Otvoreni dani Instituta Ruđer Bošković
Fourierova patka
Okrugli stol E-škole
Sekcija za izobrazbu HKD-a
Seminar za nastavnike i profesore kemije
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a
Sastanci Sekcije za izobrazbu HKD-a
Eruptivni procesi u Sunčevoj atmosferi
Hormolašci iliti Quo vadis
Od dvoboja do simetrija
Na prekretnici milenija
Tri domene života na Zemlji
Što je to kemijski način mišljenja
Predavanja povodom proslave Yuri's Night
Kemijsko nazivlje Bogoslava Šuleka
Kant u vodstvu ili Zakoni fizičkog svemira
Predavanje: Staklo superstrukture - nova faza u sistemima modulirane gustoće naboja ili spina
Otrovnost laboratorijskih kemikalija
Nestabilnosti interagirajućeg fermionskog plina na dvodimenzionalnoj rešetci
Misliti matematički
Razvoj novog optoelektronickog sustava ALMY za precizno odredivanje polozaja detektora tragova cestica
Razvoj novog optoelektroničkog sustava ALMY
CARNet-ov edukacijski centar
Prijedlog predavanja Studentskoj sekciji Hrvatskoga kemijskog društva
Redovita Godišnja skupština Hrvatskog kemijskog društva
Kinetika agregacije nanočestica i električni međusloj
Državni susret i natjecanje iz kemije _ 1
Nobelova nagrada za kemiju 2001. godine
Sastanci studentske sekcije HKD-a
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a
  Sva zanimljiva predavanja, tribine ili druga događanja vezane uz područje kemije javite nam putem e-maila na adresu:
judas@chem.pmf.hr
 
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija