Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a

  veljača-svibanj 2003.
Zgrada Pedagoške akademije, Savska cesta 77
Poštovani gospodine ravnatelju,
Ovim Vas dopisom obavještavamo o aktivnostima Sekcije za izobrazbu našega Društva.
Sastanci Sekcije održavaju se svakog ponedjeljka u 19:30 u zgradi Pedagoške akademije, Savska cesta 77. Na tim se sastancima raspravlja o problemima nastave kemije, izvode se pokusi prikladni za pokazivanje u razredu, a povremeno se održavaju i predavanja članova Sekcije, ali i drugih kemičara, mahom istaknutih znanstvenika iz naših instituta i sveučilišta.
U drugom polugodištu 2002./2003. godine predviđeno je održavanje sljedećih predavanja:

24. 2. dr. sc. Gordana Pavlović (Tekstilno-tehnološki fakultet):
VODLJIVI POLIMERI

10. 3. prof. dr. sc. Milan Sikirica (PMF):
UČENJE OTKRIVANJEM – KOMPLEKSNI SPOJEVI

17. 3. Hrvoje Mesić (PMF):
FOTOELEKTRIČNI EFEKT I ISPITIVANJE MATERIJALA

24. 3. dr. sc. Nenad Raos (IMI): KAKO POPULARIZIRATI ZNANOST –
USUSRET FESTIVALU ZNANOSTI 2003. U ZAGREBU

14. 4. mr. sc. Nenad Judaš (PMF): BROJANJE MOLEKULA ILITI KOLIKO SU
MALI ATOMI I MOLEKULE

5. 5. Petar Vrkljan, prof. (18. zagrebačka gimnazija):
TEMELJNI POKUSI U ORGANSKO KEMIJI

Molimo vas da o predavanjima obavijestite sve zainteresirane u vašoj školi, prije svega profesore kemije.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti pročelniku naše sekcije dr. sc. Nenadu Raosu na tel./fax. 467-3188 ili putem e-pošte, raos@imi.hr.

Predsjednik Hrvatskog kemijskog društva

prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš
Državno natjecanje iz kemije 2013. godine
sastanci
Sastanci Sekcije za izobrazbu HKD-a
Sekcija za izobrazbu HKD-a - predavanja
Otvoreni dani Instituta Ruđer Bošković
Fourierova patka
Okrugli stol E-škole
Sekcija za izobrazbu HKD-a
Seminar za nastavnike i profesore kemije
Sastanci Sekcije za izobrazbu HKD-a
Eruptivni procesi u Sunčevoj atmosferi
Hormolašci iliti Quo vadis
Od dvoboja do simetrija
Na prekretnici milenija
Tri domene života na Zemlji
Što je to kemijski način mišljenja
Predavanja povodom proslave Yuri's Night
Kemijsko nazivlje Bogoslava Šuleka
Kant u vodstvu ili Zakoni fizičkog svemira
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a II.
Predavanje: Staklo superstrukture - nova faza u sistemima modulirane gustoće naboja ili spina
Otrovnost laboratorijskih kemikalija
Nestabilnosti interagirajućeg fermionskog plina na dvodimenzionalnoj rešetci
Misliti matematički
Razvoj novog optoelektronickog sustava ALMY za precizno odredivanje polozaja detektora tragova cestica
Razvoj novog optoelektroničkog sustava ALMY
CARNet-ov edukacijski centar
Prijedlog predavanja Studentskoj sekciji Hrvatskoga kemijskog društva
Redovita Godišnja skupština Hrvatskog kemijskog društva
Kinetika agregacije nanočestica i električni međusloj
Državni susret i natjecanje iz kemije _ 1
Nobelova nagrada za kemiju 2001. godine
Sastanci studentske sekcije HKD-a
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a
  Sva zanimljiva predavanja, tribine ili druga događanja vezane uz područje kemije javite nam putem e-maila na adresu:
judas@chem.pmf.hr
 
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija