Tri domene života na Zemlji

  Četvrtak 2.05.2002., 19 i 30
Seminar, III. kat, Zavod za opću i anorgansku kemiju, Kemijski odsjek PMF-a, Ul. kralja Zvonimira 8
Studentska sekcija Hrvatskoga kemijskog društva


poziva Vas na predavanje

Tri domene života na Zemlji

Trijumf molekularne filogenije ili zabluda?


Kristijana Kovača, apsolventa na Kemijskom odsjeku PMF-a,

koje će se održati u četvrtak 2.05.2002., u 19 i 30, Seminar Zavoda za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a, III. kat, Zvonimirova 8

Sažetak

Život na Zemlji traje mnogo dulje od čovjeka, nesvjestan sebe i potrebe da se spozna; s pojavom čovjeka rađa se i potreba za spoznajom svega pa tako i života. Kako bismo život, kao i sve drugo, bolje upoznali, valja nam prvo imenovati oblike života, nakon što smo ih otkrili, potražiti veze među njima, ako postoje, te u taj sustav klasifikacije svrstavati i druge novopronađene oblike. Taksonomija je važna grana biologije, njene spoznaje nisu samo nužne biologu na terenu, već i onom koji pokušava rekonstruirati povijest živog svijeta na Zemlji - evoluciju. Gdje je danas taksonomija i evolucijska biologija u poimanju najopsežnijih pojmova u klasifikaciji - domena? Na čemu temeljimo suvremene spoznaje o klasifikaciji života kojeg poznajemo, posebno, koja je uloga molekularne biologije i biokemije u taksonomiji? I, kakvo će svjetlo baciti još neotkriveni, a njih je neuporedivo više od otkrivenih, oblici života na sadašnju sliku njegovu?

Komentari

Vrlo dobro predstavljena taksonomija i dijelom evolucijska biologija, dijelom koji se tiče triju domena, posebo domene Archaea, stvarno stručno i interesantno. No, nedostajao je, čini mi se, širi osvrt na evoluciju i evolucijsku biologiju, posebice debatu Mayr - Woese i općenito makro i mikrobiologije. Živahna diskusija nakon predavanja svakako je bila dobrodošla.
(Marko Grba, student II. godine, Kemijski odsjek PMF-a)
Državno natjecanje iz kemije 2013. godine
sastanci
Sastanci Sekcije za izobrazbu HKD-a
Sekcija za izobrazbu HKD-a - predavanja
Otvoreni dani Instituta Ruđer Bošković
Fourierova patka
Okrugli stol E-škole
Sekcija za izobrazbu HKD-a
Seminar za nastavnike i profesore kemije
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a
Sastanci Sekcije za izobrazbu HKD-a
Eruptivni procesi u Sunčevoj atmosferi
Hormolašci iliti Quo vadis
Od dvoboja do simetrija
Na prekretnici milenija
Što je to kemijski način mišljenja
Predavanja povodom proslave Yuri's Night
Kemijsko nazivlje Bogoslava Šuleka
Kant u vodstvu ili Zakoni fizičkog svemira
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a II.
Predavanje: Staklo superstrukture - nova faza u sistemima modulirane gustoće naboja ili spina
Otrovnost laboratorijskih kemikalija
Nestabilnosti interagirajućeg fermionskog plina na dvodimenzionalnoj rešetci
Misliti matematički
Razvoj novog optoelektronickog sustava ALMY za precizno odredivanje polozaja detektora tragova cestica
Razvoj novog optoelektroničkog sustava ALMY
CARNet-ov edukacijski centar
Prijedlog predavanja Studentskoj sekciji Hrvatskoga kemijskog društva
Redovita Godišnja skupština Hrvatskog kemijskog društva
Kinetika agregacije nanočestica i električni međusloj
Državni susret i natjecanje iz kemije _ 1
Nobelova nagrada za kemiju 2001. godine
Sastanci studentske sekcije HKD-a
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a
  Sva zanimljiva predavanja, tribine ili druga događanja vezane uz područje kemije javite nam putem e-maila na adresu:
judas@chem.pmf.hr
 
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija