Sastanci Sekcije za izobrazbu HKD-a

  Listopad - prosinac 2002.
Zgrada Pedagoške akademije, Savska cesta 77
Poštovani gospodine ravnatelju,
Ovim Vas dopisom obavještavamo o aktivnostima Sekcije za izobrazbu našega Društva.
Sastanci Sekcije održavaju se svakog ponedjeljka u 19:30 u zgradi Pedagoške akademije, Savska cesta 77. Na tim se sastancima raspravlja o problemima nastave kemije, izvode se pokusi prikladni za pokazivanje u razredu, a povremeno se održavaju i predavanja članova Sekcije, ali i drugih kemičara, mahom istaknutih znanstvenika iz naših instituta i sveučilišta.
U prvom polugodištu 2002./2003. godine predviđeno je održavanje sljedećih predavanja:

21. 10.
Petar Vrkljan, prof. (18. zagrebačka gimnazija):

Transformacija pokusa u istraživački miniprojekt


4. 11.
mr. Karin Kovačević Ganić (PBF):

Kemija vina


18. 11.
dr. sc. Nenad Raos (IMI):

Seksualne teorije u kemiji


25. 11.
Neda Lukač, prof. (11. zagrebačka gimnazija):

Međunarodno matematičko takmičenje Klokan bez granica


2. 12.
dr. sc. Gordana Pavlović (PMF):

Polimeri koji vode struju


9. 12.
prof. dr. sc. Milan Sikirica (PMF):

Učenje otkrivanjem


16. 12.
mr. sc. Nenad Judaš (PMF):

Crtanje kemijskih uređaja - izgubljena treća dimenzija


Molimo vas da o predavanjima obavijestite sve zainteresirane u vašoj školi, prije svega profesore kemije.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti pročelniku naše sekcije dr. sc. Nenadu Raosu na tel./fax. 467-3188 ili putem e-pošte, raos@imi.hr.

Predsjednik Hrvatskog kemijskog društva

dr. sc. Mirjana Eckert-Maksić
Državno natjecanje iz kemije 2013. godine
sastanci
Sastanci Sekcije za izobrazbu HKD-a
Sekcija za izobrazbu HKD-a - predavanja
Otvoreni dani Instituta Ruđer Bošković
Fourierova patka
Okrugli stol E-škole
Sekcija za izobrazbu HKD-a
Seminar za nastavnike i profesore kemije
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a
Eruptivni procesi u Sunčevoj atmosferi
Hormolašci iliti Quo vadis
Od dvoboja do simetrija
Na prekretnici milenija
Tri domene života na Zemlji
Što je to kemijski način mišljenja
Predavanja povodom proslave Yuri's Night
Kemijsko nazivlje Bogoslava Šuleka
Kant u vodstvu ili Zakoni fizičkog svemira
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a II.
Predavanje: Staklo superstrukture - nova faza u sistemima modulirane gustoće naboja ili spina
Otrovnost laboratorijskih kemikalija
Nestabilnosti interagirajućeg fermionskog plina na dvodimenzionalnoj rešetci
Misliti matematički
Razvoj novog optoelektronickog sustava ALMY za precizno odredivanje polozaja detektora tragova cestica
Razvoj novog optoelektroničkog sustava ALMY
CARNet-ov edukacijski centar
Prijedlog predavanja Studentskoj sekciji Hrvatskoga kemijskog društva
Redovita Godišnja skupština Hrvatskog kemijskog društva
Kinetika agregacije nanočestica i električni međusloj
Državni susret i natjecanje iz kemije _ 1
Nobelova nagrada za kemiju 2001. godine
Sastanci studentske sekcije HKD-a
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a
  Sva zanimljiva predavanja, tribine ili druga događanja vezane uz područje kemije javite nam putem e-maila na adresu:
judas@chem.pmf.hr
 
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija