Redovita Godišnja skupština Hrvatskog kemijskog društva

  Srijeda, 5. prosinca 2001, početak u 17 sati
Velika predavaonica PMF-a, trg J. J. Strossmayera 14, Zagreb
Poštovani kolege,


Redovita Godišnja skupština Hrvatskoga kemijskog društva održat će se u velikoj predavaonici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na trgu J. J. Strossmayera 14, u srijedu 5. prosinca 2001. s početkom u 17 sati.


DNEVNI RED


1. Pozdrav dopredsjednika HKD-a.

2. Predavanje prof. Ivane Weygand-Đurašević pod nazivom Makromolekularni kompleksi aminoacil-tRNA-sintetaza.

3. Izvještaji: predsjednice, tajnika, blagajnika, Nadzornog odbora, pročelnika podružnica (Split, Rijeka/Istra, Osijek, Varaždin), glavnog urednika CCA, pročelnika sekcija i predsjednice inicijativnog odbora XVIII Hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera.

4. Rasprava o izvještajima i prijedlozima Skupštini.

5. Priznanja učenicima srednjih škola za uspjeh na međunarodnoj Kemijskoj olimpijadi i članovima Državnog povjerenstva za susrete i natjecanja za dugogodišnji rad u Povjerenstvu.

6. Plan rada i prijedlozi za naredno razdoblje.

7. Priopćenja i razno.


Molimo da svojom nazočnošću pridonesete uspjehu Skupštine.

Uz srdačan pozdrav,


Tajnik HKD-a: Zoran Glasovac

Dopredsjednik HKD-a: Zlatko Meić


Ad. 1. Svi pristigli izvještaji biti će dostupni na web stranici HKD-a (www.hkd.hr) 7 dana prije održavanja Godišnje skupštine.


P.S. Želimo, također obavijestiti sve članove HKD-a da je novi broj faksa Društva ++385 1 4895 510
Državno natjecanje iz kemije 2013. godine
sastanci
Sastanci Sekcije za izobrazbu HKD-a
Sekcija za izobrazbu HKD-a - predavanja
Otvoreni dani Instituta Ruđer Bošković
Fourierova patka
Okrugli stol E-škole
Sekcija za izobrazbu HKD-a
Seminar za nastavnike i profesore kemije
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a
Sastanci Sekcije za izobrazbu HKD-a
Eruptivni procesi u Sunčevoj atmosferi
Hormolašci iliti Quo vadis
Od dvoboja do simetrija
Na prekretnici milenija
Tri domene života na Zemlji
Što je to kemijski način mišljenja
Predavanja povodom proslave Yuri's Night
Kemijsko nazivlje Bogoslava Šuleka
Kant u vodstvu ili Zakoni fizičkog svemira
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a II.
Predavanje: Staklo superstrukture - nova faza u sistemima modulirane gustoće naboja ili spina
Otrovnost laboratorijskih kemikalija
Nestabilnosti interagirajućeg fermionskog plina na dvodimenzionalnoj rešetci
Misliti matematički
Razvoj novog optoelektronickog sustava ALMY za precizno odredivanje polozaja detektora tragova cestica
Razvoj novog optoelektroničkog sustava ALMY
CARNet-ov edukacijski centar
Prijedlog predavanja Studentskoj sekciji Hrvatskoga kemijskog društva
Kinetika agregacije nanočestica i električni međusloj
Državni susret i natjecanje iz kemije _ 1
Nobelova nagrada za kemiju 2001. godine
Sastanci studentske sekcije HKD-a
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a
  Sva zanimljiva predavanja, tribine ili druga događanja vezane uz područje kemije javite nam putem e-maila na adresu:
judas@chem.pmf.hr
 
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija