Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

68. 21. Reakcija slobodnoradikalske supstitucije hlora na etanu! 46. Mehanizam elektrofilne supstitucije na aromatskom prstenu! 84. Napisati strukturne formule izomera molekulske formule C 7 H 16 85. Svi izomeri molekulske formule C 6 H 12 86. Napisati reakciju bromiranja propana te imenovati moguće produkte 87. Napisati reakciju gorenja pentana 88. Predložiti sintetski put za dobivanje 2-pentena iz oktana 89. Napisati jednačinu hidratacije 2-metil-2-pentena i imenovati nastali produkt 90. Napisati jednačinu reakcije dobivanja m-nitrotoluena 91. Napisati reakciju oksidacije 2-metil-pentana i imenovati nastali produkt 92. Napisati jednačinu reakcije hidrolize 2-hlor-propana i imenovati nastali produkt 93. Napisati jednačinu redukcije 2-metil-pentana i imenovati produkt 94. Predložiti sintetski put za dobivanje propanske kiseline iz oktana 95. Predložiti sintetski put za dobivanje 2-propena iz propanske kiseline 96. Napisati reakciju nastajanja etil estera pentanske kiseline 97. Napisati reakciju nastajanja etil metil etera 98. Predložiti sintetski put dobivanja anilina iz oktana
Ibrahim Đonko
05.06.2019
67. Napiši reakciju substitucije etana klorom i imenuj spoj.
Mirta Besek
26.05.2019
66. Napiši kemijsku jednadžbu supstitucije vodikovih atoma u molekuli metana dvjema molekulama klora. Molekule metana i produkta prikaži strukturnim formulama.
Anja Dujic
31.03.2019
65. Što znače i zašto se pišu oznake kao što su S i N (npr S-anenozil, N-acetilcistein...). Kako se pišu u duhu hrvatskog kemijskig znakovlja, hvala.
Ariana Fučak
07.03.2019
64. Kako jednadzbom prikazati supstituciju nekog alkana s bromom, ako moze napisati tu jednadzbu? Unaprijed hvala❤
Laura Brajn
20.02.2019
63. Pozdrav, Dobili smo zadatak od kemije s kojim nisam bas upoznata. Glasi : “Napiši reakcije,imena i vrstu spojeva .” a) C6H8 pov temp-> b)n x (H2C=CH-CH3) -> c) ___+ Cl2 svijetlo -> d)C6H14+ O2 -> Puno hvala i lijep pozdrav, Labinjanka
Ivana Knapić
17.12.2018
62. Pitanje 1:Ima li poveznice između kiselih kisa i gorenje ugljikovodika(objasnite rijecima i formulom) Pitanje 2:objasniti alkoholno vrenje(rijecima i formulom) Pitanje 3:ime,molekulska formula i karakterizacija benzena
tina jakus
22.04.2018
61. Poštovanje! Zanima me kako glasi kemijska jednadžba kemijske reakcije butana sa klorom te kako odgovoriti na zadatak;"Josipa je tijekom pokusa razvila nepoznati plin koji je zapaljiv,bilo je potrebno dokazati da se radi o zasićenom ugljikovodiku. Objasni kako je dokazala da se radi o alkanu?" Unaprijed hvala!
Antonela Zečić
02.03.2018
60. Kako jednadžbom prikazati supstituciju broma na butan, i adiciju klora na penten
Leon Dizdarević
25.02.2018
59. Pozdrav, možete li riješiti ovaj zadatak: Otopina volumen 1 litre je smjesa natrijeva hidroksida i natrijeva acetata otopljenih u vodi tako da su njihove koncentracije c(NaOH)=1M i c(CH3COONa)=1M. Napišite kemijsku jednadzbu neutralizacije i izračunajte pH otopine dodatkom 0,5mol HCl u početnu otopinu. Hvala.
Kristina Povijač
22.01.2018
58. Dobar dan, imam jedno pitanje vezano uz kemiju. Što se događa reakcijom parafina i halogenih elemenata? Reakcija koja se događa je supstitucija, no, događa li se ona uz plavu (ultraljubičastu) svjetlost ili bez nje? Hvala Vam unaprijed na odgovoru.
Lorena Horvat
30.11.2017
57. Koji je razlog učestale prisutnosti dietil-etera u skoro svim nukleofilnim adicijama i supstitucijama? Hvala!
Stjepan Dolić
28.07.2017
56. Pozdrav, molio bih vas za preporuku literature za srednjoškolska natjecanja u kemiji (2. sam razred gimnazije, ali mi je potrebnije ono iz prošlih razreda da nadopunim rupe u znanju). Volio bih znati otkuda bih mogao naučiti svojstva elemenata, odnosno spojeva koji se pojavljuju u zadacima. Npr. na prošlom natjecanju (2016./2017.) je ovako glasio dio 1 od zadataka:...Nakon prvog (a) eksperimenta, učenici su iskazali čuđenje riječima: Ovo je neki čudan slučaj vrenja bez zagrijavanja?. Drugi (b) eksperiment popratili su komentarom: „Ide crveno-smeđi dim“..., zatim su navedene tvari korištene u eksperimentima (olovljev (II) acetat, fenolftalein, kalijev jodid, barijev nitrat i kalijev sulfat, sumporna i koncentrirana dušična kiselina, otopina nepoznatog hidroksida, bakar i magnezij) od kojih treba na crtu staviti jednu da se prikaže reakcija (a) i napisati produkt (_____+H2SO4->_____) itd. za svaki eksperiment. Primjetio sam da na svim razinama bude barem jedan ovakav zadatak, no unatoč tome profesori nas ne pripremaju za ovo, a u udžbenicima su samo osnovna svojstva i reakcije (boja plamena alkalijskih metala, adicija i supstitucija, vrelišta ugljikovodika, oksidacija i redukcija itd. - dakle ne sadrže što se događa reagiranjem, poput "crveno-smeđeg dima" u reakciji sa Cu, "sirastog plavog taloga" i rijetko su prikazane i opisane reakcije). Unaprijed zahvaljujem.
Robert C.
12.07.2017
55. kako reagira benzen, a kako alken? te što podrazumijevamo pod pojmom aromaticnosti
ivana mlinaric
04.07.2017
54. Dobar dan. Zanima me kako u organskoj kemiji mogu predvidjeti koji je spoj reaktivniji od drugog? Konkretno,kako mogu zakljuciti da je HCOONa reaktivniji od etina,etena,etana i benzena? Hvala.
Manuela B
04.07.2017
53. Kako odrediti kiselost nekog spoja? I možete li mi protumačiti induktivni utjecaj i zašto kod npr.nitriranja fenola nastaje više orto i para supstituenata?
Ivana mlinaric
01.07.2017
52. kako dijelimo lipide te sto im je slicno a sto razlicito? ako mi mozete objasniti reaktivnost karboksilnih kiselina i njenih derivata lp
Ivana Mlinaric
27.06.2017
51. Lijep pozdrav. mozete li mi reci razliku u reaktivnosti karbolinih spojeva i kiselina te tko je reaktivniji, pirol ili piridin?
Ivana Mlinaric
26.06.2017
50. Je li reakcija dva alkohola kojom nastaje eter reakcija supstitucije?
Lucija G
13.03.2017
49. Dobar dan! Pitanje iz probnog testa. Izračunajte volumen klora potreban za potpuno halogeniranje 3,25 mola benzena pri sobnoj temperaturi i atmosferskom tlaku?
Predrag Petrović
10.03.2017

Broj zapisa koji odgovaraju uvjetima upita za pretraživanje: 68


 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija