Napiši kemijsku jednadžbu supstitucije vodikovih atoma u molekuli metana dvjema molekulama klora. Molekule metana i produkta prikaži strukturnim formulama.

Ime i prezime: Anja Dujic Dujicanja@gmail.com

 


Pitanje ću shvatiti kao: "Napiši kemijsku jednadžbu supstitucije dvaju vodikovih atoma molekule metana klorom." Prema izvornom obliku, na mjestu nepoznatog broja vodikovih atoma našle bi se dvije molekule klora, što je u najmanju ruku dosad neopažen fenomen, osim možda u računalnoj kemiji.
Ono što jest opaženo je da supstitucija halogenim atomima ide u koracima: prvo se halogenim atomom zamijeni jedan atom vodika, zatim drugi, i tako dalje, koliko ih već ima, ili dok se ne potroši halogeni element. Dakle, prvi korak izgledao bi ovako:

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

drugi ovako:

CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl

i tako dalje.

Kako nacrtati strukturnu formulu, ukratko sam prije nekoliko minuta opisao ovdje, a još uputa možeš naći među starijim odgovorima na srodna pitanja. Slično, preporučio bih i da pogledaš što smo još odgovarali na pitanja o supstitucijama.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija