Pozzz.. Metodom parcijalnih jednadžbi i metodom supstitucije odrediti koeficijente kemijske reakcije: K2SeO4 + HCl = KCl + H2SeO3 + H2O + Cl2

Ime i prezime: Ade ademiskovic@gmail.com

 


Nisam siguran da znam što je to metoda supstitucije. Pogledaj ovdje, možda nađeš nešto što odgovara.

Što se tiče parcijalnih jednadžbi, prvo trebaš uočiti da se selenatni anion u kiselom mediju reducirao u selenitni, a kloridni anion (ili HCl, ako npr. imamo reakciju plina i krutine) oksidirao u klor:

SeO42‒ → H2SeO3

Cl → Cl2

U prvoj parcijalnoj jednadžbi ne štimaju ni naboj ni svi atomi, ali treba krenuti nekim redom. S lijeve strane imamo višak kisika pa ćemo desno dodati molekula voda koliko fali:

SeO42‒→ H2SeO3 + H2O

Sad možemo na vodik. U kiselom mediju to radimo protonima:

SeO42‒ + 4 H+ → H2SeO3 + H2O

I na kraju nam ostaje naboj, koji ćemo srediti elektronima:

SeO42‒ + 4 H+ + 2 e → H2SeO3 + H2O

Sad možemo i na drugu parcijalnu jednadžbu, s kojom ima manje posla:

2 Cl → Cl2 + 2 e

Ono što još preostaje je usporediti brojeve elektronâ u tim jednadžbama. Ovdje su te brojke iste pa jednadžbe možemo odmah zbrojiti i srediti u oblik koji već trebamo ili želimo. U nekim drugim slučajevima jednadžbe prvo treba s nečim pomnožiti, tako da se zbrajanjem elektroni ponište.

Jedan zanimljiv redoks možeš naći ovdje, a klikanjem na poveznice doći ćeš do još zadataka, zajedno s uputama kako ih riješiti.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   aproksimativac@gmail.com

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija