Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

23. Evo imam jedan zadatak koji ne znam u potpunosti riješiti. Shvatio sam bit, da je reakcija spora pa se koristi quasiequilibrium i način kako to funkcionira, ali me malo muči postavljanje zadatka. Najviše mi je problematično dovođenje u vezu konstante ravnoteže i koeficijenta reakcije stoga molim za malu pomoć. Za adiciju HCl na propen dobiven je izraz za brzinu: v=k[HCl](na 3.)[propen]. Provjerite je li moguć mehanizam: HCl+HCl>>>(povratna reakcija) (HCl)2 HCl+propen>>>(povratna reakcija) kompleks (HCl)2+kompleks>>>2HCl+2-monoklorpropan (spora reakcija)
Antonio Krivić
22.12.2015
22. Poštovani, molim Vas da mi pomognete oko ovog pitanja. Ako moram provesti nukleofilnu adiciju na karbonilnu skupinu, u mom slučaju cijanhidridnu, a spoj sadrži više karbonilnih skupina, kako ću znati na koju karbonilnu skupinu trebam adirati ?
Rafaela Bilić
17.11.2015
21. Dobar dan, poštovanje. Molim vas ako biste mi mogli odgovoriti i napisati kako adicijom nastaje 1,3 dibrompentan. Unaprijed vam zahvaljujem
Valentina Beg
05.03.2014
20. prikaži strukturnu formulu adicija joda na but-2-in ?
Domagoj Ivić
04.02.2014
19. adicija vodika na etan i but-1-in adicija broma na etan
sara
19.01.2014
18. Prikazati hemijskom jednacinom adiciju bromne vode na oleinsku kiselinu? UNAPRED HVALA ...
irmela sijak
08.05.2012
17. Ne znam ovo riješiti.Strukturnom,sažetom strukturnom i molekulskom formulom prikaži spoj pent-2-en.Izračunaj maseni udio ugljika i vodika u tom spoju i prikaži adiciju klora na taj spoj.
Marija Ćurić
14.02.2012
16. Kad napišem reakciju adicije broma na 1,2 dibrometen ime produkta mi bude 1,1,2,2 tetrabrometan. DA li mi možete pojasniti zašto se piše 1,1,2,2 ako može pojašnjenje po jednadžbi . Unaprijed hvala
mihaela dević
08.02.2012
15. Da li mi možete reći koji će spoj u reakciji adicije s bromnom vodom najprije obezbojiti otopinu? Biljno ulje, svinjska mast ili margarin?I objasniti svoj odgovor.
Klara Đambić
13.04.2011
14. Možete li prikazati adiciju vode na neki ugljikovodik? Takvih primjera nema u školskim udžbenicima, a ima zadataka u zbirkama. Pozdrav!
Bruno D.
17.02.2011
13. Kada adicijom dvije molekule broma na but-1-in nastane 1,2-dibrombuten odnosno 1,1,2,2-tetrabrombutan u kojem su agregacijskom stanju navedeni produkti? P.S.: Primjetih da u odgovorima Vi normalno pišete indekse, eksponente i tome slično... je li to moguće u pitanjima? Pozdrav!
Bruno D.
18.02.2011
12. Šta nastaje adicijom etena(C2H4) i broma i koja je formula tog spoja? Unaprijed Hvala!
Patrik Mihaljević
27.01.2010
11. pozdrav! Zanimljivo pitanje: koja je uloga vinske kiseline u prašku za pecivo? I mala nejasnoća: nije mi jasno- adicijom broma na heksen nastaje spoj formule CH2Br-CHBr-CH2-CH2-CH2-CH3. Kako da odredim kemijski naziv tog spoja? Je li bromheksan ili nešto drugo? hvala
ivan nosek
26.11.2008
10. Može li se iz 2-pentina adidijom vodika uz katalizator paladij te kasnijom adicijom HCl-a pa nukleofilnom supstitucijom sa NaOH doći do 2-pentanola i 3-pentanola
Darija Bogdanić
19.03.2008
9. Bok! Prije petnaestak dana sam postavio pitanje o osobinama alkenina i rekli ste mi da postavim konkretnija pitanja. Pa evo: kojim metodama možemo dobiti alkenine, kako alkenini reaguju sa vodom, bromovodonikom, hlorom, cijanovodonikom... Tj. da li stupaju u reakcije adicije, supstitucije ili neke druge reakcije. Da li su im točke vrenja više ili niže od točaka vrenja alkana, alkena, alkina, diena. Što se tiče Googla i ja sam prije toga pogledao i na hrvatskom (srpskom, bosanskom)i na engleskom, a i na francuskom jeziku pa nisam ništa našao. Kada sam pitao profesoricu u školi samo je odmahnula i rekla da me to neće pitati! Pa eto vidim da ovde piše da će odgovoriti hrvatski stručnjaci... pa eto rekoh da postavim pitanje. Odgovor bi trebao znati sveučilišni profesor koji predaje organsku kemiju, zar ne! :) Ako ni doktori znanosti ne znaju odgovor na pitanje predlažem im da urade eksperimente: u epruvete stavite malo nekog alkenina pa zatim dodajete u različite epruvete različite supstancije (hlor, brom, hlorovodonik...) pa dobijene proizvode reakcije proučite! :)
Stefan Collembola
07.01.2008
8. Molim vas da mi odgovorite na ova pitanja, hvala unaprijed... 1) zbog čega je para- položaj povoljniji za nitriranje ? 2 ) Kako dokazati da u benzenu nisu "prave " dvostruke veze nego je ta veza duga 139 pm te ima delokalizirane elektrone a dvostruka veza je 134 pm. Nadam se da sam dobro postavio pitanje. Znam da benzen podliježe uglavnom supstituciji iako je logično adiciji.
Dario Dabić
27.12.2007
7. pitanje glasi:napiši adiciju za propen i jod te napiši naziv produkta. mene muči naziv produkta.
jakša tomović
26.03.2007
6. Poštovanje! Zadatak glasi: prikazati postupnu adiciju broma na pentin. To sve stoji, ali me buni ova riječ POSTUPNO. Znači li to da trebam napisati DVIJE jednadžbe: jednu za nastajanje «brom - pentena» (znam da to nije pravi naziv, samo improviziram) iz pentina, a drugu za nastajanje «brom -pentana» iz «brom - pentena»? Ili sve to smjestiti u jednu jednadžbu? Treba li općenito, kada je zadana adicija na neki alkin, napisati jednadžbe «do kraja», tj. do zasićenog ugljikovodika (alkana)? I je li svejedno ako to radim iz dva dijela, iz dvije jednadžbe?
Ivana Grgić
14.03.2006
5. koji spoj u reakciji adicije s bromnom vodom najprije obezboji otopinu i objasni:a)biljno ulje b)svinjska mast c)margarin?
andela zoric
13.03.2006
4. Navedi naziv reakcije: ALKEN>ALKIN Ne razumijem koja je to promjena. To ne može biti adicija jer kod nje veza puca a ne stvara se. Molim vas da mi to malo pojasnite. HVALA!!!
Nino Rudman
29.01.2005

Broj zapisa koji odgovaraju uvjetima upita za pretraživanje: 43


 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija