Dobar dan! Imam par pitanja i ako možete odgovoriti što prije hitno je! 1.Strukturnim formulama prikaži reakciju adicije jedne molekule broma na molekulu propena. Imenuj nastali produkt. 2. Strukturnim formulama prikaži postupnu adiciju dviju molekula vodika na molekulu propina i imenuj konačni produkt.

Ime i prezime: Paula Jakšić jaksic.paula@gmail.com

 


Godine odugovlačenja i ljenčarenja poučile su me da, kad je hitno, mogu računati jedino na sebe samog. Također su me naučile da se problemi s kašnjenjem najlakše rješavaju tako da se radi na vrijeme. Nadam se da će tebi manje trebati, da dođeš do takovih spoznaja.

Dodao bih također da je u takovoj hitnoj situaciji mudro prvo pretražiti informacije koje već postoje. S takovim pristupom lako se nađe da odgovor na tvoje prvo pitanje već postoji ovdje, dok je na drugo odgovoreno ovdje.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija