Možete li prikazati adiciju vode na neki ugljikovodik? Takvih primjera nema u školskim udžbenicima, a ima zadataka u zbirkama. Pozdrav!

Ime i prezime: Bruno D. bruno.diklic@net.hr

 


Da bi se voda mogla adirati, bitno je da ugljikovodik bude alken ili alkin. Koliko mi je poznato, alkani ne reagiraju s vodom, a ni od aromatskih ugljikovodika ne bih tako nešto očekivao bez žestokih uvjeta.

Adicija vode na alkene ide u kiselim ili lužnatim uvjetima, a mogu se koristiti i razni katalizatori. Možeš si ju predočiti tako da raskineš molekulu vode na vodikov atom i hidroksilnu skupinu te jedan komad staviš na jedan atom dvostruke veze, pretvarajući pritom dvostruku vezu u jednostruku, a drugi na drugi, i to tako da vodik dođe tamo gdje je bilo više vodikovih atoma. Tako će adicijom vode na eten nastati etanol, a na adicijom na propen propan-2-ol.
Alkine je također moguće hidratirati, ali tek uz upotrebu katalizatora poput npr. živinog(II) sulfata. K tomu, njihovom hidratacijom nastaju alkoholi kod kojih je hidroksilna skupina na ugljikovom atomu s dvostrukom vezom, a oni pak vrlo lako prelaze u aldehide i ketone.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   icvrtila@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija