Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

43. Dobar dan! Jel mi može netko objaniti kako napisati reakciju adicije: a) vodika na propen b) klora na propin
Petra Krajna
08.05.2020
42. Dovršiti jednadžbe hem.reakcija, navest vrste adicijskih reakcija i imena produkata a)2-metilpropen+Br2 b) pent-1-in+HCl C)2-metilheks-2-en+H2O/H2SO4 d)3metilbut-1-in+2H2/Pt Hvala
Maja Softić
15.04.2020
41. Poz uskoro pišem test pa bi mi trebo odgovor na ovih par reakcija. a)Prikaži reakciju adiciju molekule broma na pent-2-in i but-1- en. Imenuj nastali spoj. CH3CCCH2CH3 + Br2 -> b)Prikaži reakciju gorenja 2,2-dimetilheksana. ________ CH3C(CH3)2CH2CH2CH2CH3 + ______ O2 -> _______________+____________ c) Prikaži reakciju supstitucije kod molekule 3-etil-2-metilheksan s molekulom klorovodika tako da dodaš na prvi C atom i imenuj nastali spoj. CH3CH(CH3)CH(CH2CH3)CH2CH2CH3 + HCl-> _____________________+____________ Nastali spoj zove se _______ Unaprijed hvala, Lp!
Dorotea Đaković
10.04.2020
40. Kako strukturnim formulama prikazati postupnu adiciju dviju molekula vodika na molekulu propina i imenuj konacni produkt?
Ruben Sandalj
01.04.2020
39. Nije mi jasna primjena Markovnikovljeva pravila. Proučavala sam informativno primjere za 4. razred ali uvijek ispada da pri adiciji alkena i halogenovodika vodikov atom iz npr HBr ide na ugljikov atom alkena koji ima manje vodikovih atoma...
Marija Rubak
28.11.2019
38. Mozete li mi neko molim vas napisati djelimicnu i potpunu adiciju propina
Andrijana Knezevic
17.02.2019
37. Adicija propin i hidrogen
Ajdin Bolic
21.12.2018
36. sto su reakcije adicije,za koje su spojeve karakteristični i koji reagensi sudjeluju najčešće u tim reakcijama
Lana Čuljak
19.03.2018
35. Kako jednadžbom prikazati supstituciju broma na butan, i adiciju klora na penten
Leon Dizdarević
25.02.2018
34. 1. Jednadžbom reakcije prikaži adiciju jodvodika na 1- butin. 2. Napiši jednadžbu kojom dokazujemo produkte gorenja metanola. 3. Zašto se voda i metanol miješaju u svim omjerima? Molim Vas da mi pomognete oko ova tri pitanja. Unaprijed se zahvaljujem.
petar jurina
21.02.2018
33. adicija dvije molekule vodika na molekulu propina i imenuj produkt
filip kalšan
08.02.2018
32. Koji je razlog učestale prisutnosti dietil-etera u skoro svim nukleofilnim adicijama i supstitucijama? Hvala!
Stjepan Dolić
28.07.2017
31. Pozdrav, molio bih vas za preporuku literature za srednjoškolska natjecanja u kemiji (2. sam razred gimnazije, ali mi je potrebnije ono iz prošlih razreda da nadopunim rupe u znanju). Volio bih znati otkuda bih mogao naučiti svojstva elemenata, odnosno spojeva koji se pojavljuju u zadacima. Npr. na prošlom natjecanju (2016./2017.) je ovako glasio dio 1 od zadataka:...Nakon prvog (a) eksperimenta, učenici su iskazali čuđenje riječima: Ovo je neki čudan slučaj vrenja bez zagrijavanja?. Drugi (b) eksperiment popratili su komentarom: „Ide crveno-smeđi dim“..., zatim su navedene tvari korištene u eksperimentima (olovljev (II) acetat, fenolftalein, kalijev jodid, barijev nitrat i kalijev sulfat, sumporna i koncentrirana dušična kiselina, otopina nepoznatog hidroksida, bakar i magnezij) od kojih treba na crtu staviti jednu da se prikaže reakcija (a) i napisati produkt (_____+H2SO4->_____) itd. za svaki eksperiment. Primjetio sam da na svim razinama bude barem jedan ovakav zadatak, no unatoč tome profesori nas ne pripremaju za ovo, a u udžbenicima su samo osnovna svojstva i reakcije (boja plamena alkalijskih metala, adicija i supstitucija, vrelišta ugljikovodika, oksidacija i redukcija itd. - dakle ne sadrže što se događa reagiranjem, poput "crveno-smeđeg dima" u reakciji sa Cu, "sirastog plavog taloga" i rijetko su prikazane i opisane reakcije). Unaprijed zahvaljujem.
Robert C.
12.07.2017
30. Dobar dan, Moje pitanje je 3 načina dobivanja etanova i formule(reakcije) za sva tri. To mi je pitanje bilo u testu i znala sam alkoholno vrenje i adiciju vode i etena ali treću nisam znala. Molila bih da mi odgovorite najkasnije 3.5.2017 u 19:30
Ana ana
02.05.2017
29. Dobar dan, trebam napisat test a nisam bio u školi jer sam bio hospitaliziran a profesorica nema vremena pojasniti mi gradivo, molim vas možete li mi pomoći? 1. Napiši jednadžbu potpunog izgaranja: a) heptana b) propina C) ciklopentana 2. Jednadžbom prikaži supstituciju: a) broma na pentan b) joda na ciklopropan 3. Jednadžbom prikaži adiciju: a) broma na 2-butan b) klora na 1-pentin 4. Napiši strukturnu formulu: a) 2-kloroktan b) 2-brom-3-okten c) 2-oktir To je bila A grupa 1. Napiši jednadžbu potpunog izgaranja: a) propana b) pentina c) cikloheksana 2. Jednadžbom prikaži supstituciju: a) broma na etan b) joda na cikloheksan 3. Jednadžbom prikaži adiciju: a) broma na 3-okten b) klora na 2-pentin 4. Napiši strukturne formule: a) 3-bromoktan b) 3-okten c) 2-pentin Ovo je bila grupa B Prof. mi je dala zadatke za test. Ja sam tražio i po internetu i po knjizi nigdje nisam našao riješenja a kolege iz razreda mi nisu voljni pomoći i stvarno mi treba pomoć stoga vas molim da mi riješite zadatke. Unaprijed veliko HVALA.
Patrik Kozarić
12.02.2017
28. 1.Prikazati adiciju broma na propen , i adiciju vodika na eten :) 2. koja je empirijska,molekulska i strukturna veza ? :)
Rasim Bubalo
18.12.2016
27. Poštovani,zašto su za alkene karakteristične reakcije elektrofilne adicije, a klor s kojim alkeni reagiraju je molekula kod koje postoje nepodijeljeni elektronski parovi? Nije li po tome ona nukleofil? Isto tako je i s vodom koja također reagira s alkenima. Hvala!
Anamaria Vidović
19.05.2016
26. prikaži jednadžbom adiciju jednemolekule klora na eten?
ana mikić
14.03.2016
25. Dobar dan! Imam par pitanja i ako možete odgovoriti što prije hitno je! 1.Strukturnim formulama prikaži reakciju adicije jedne molekule broma na molekulu propena. Imenuj nastali produkt. 2. Strukturnim formulama prikaži postupnu adiciju dviju molekula vodika na molekulu propina i imenuj konačni produkt.
Paula Jakšić
28.02.2016
24. Dakle ovako imam u udzbeniku neka pitanja na koja neznam odgovoriti 1.izracunaj je li etin tezi ili laksi od zraka (Mr(zrak)=29) 2.kemijskom jednadzbom prikazi izgaranje propina uz nedovoljan pristup zraka 3.strukturnim formulama prikazi postupnu adiciju dviju molekula vodika na molekulu propina i imenuj konacan produkt 5.u kojem je agregacijskom stanju acetilen pri -90C a u kojem pri 100C?
ana vastik
15.02.2016

Broj zapisa koji odgovaraju uvjetima upita za pretraživanje: 43


 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija