1. Jednadžbom reakcije prikaži adiciju jodvodika na 1- butin. 2. Napiši jednadžbu kojom dokazujemo produkte gorenja metanola. 3. Zašto se voda i metanol miješaju u svim omjerima? Molim Vas da mi pomognete oko ova tri pitanja. Unaprijed se zahvaljujem.

Ime i prezime: petar jurina kluksa@kbc-zagreb.hr

 


Različita pitanja bilo bi bolje slati jedno po jedno, tako da se ne miješaju teme koje nisu pretjerano povezane.


Prvo od tvoja tri vezano je za adicije na alkine, koje idu u dva koraka, nastajanje alkena i nastajanje alkana. Kod tih reakcija treba biti svjestan Markovnikovljevog pravila, koje veli da će kod adicije nekog spoja oblika HX na nezasićeni ugljikovodik nevodikov atom završiti na ugljikovom atomu koji je povezan s više drugih ugljikovih atoma. U ovom slučaju, dakle, u prvom koraku jodovodik i but-1-in daju 2-jodbut-1-en, a u drugom će nastati 2,2-dijodbutan.


U drugom pitanju treba ti prvo jednadžba gorenja metanola, odnosno informacija da će tako nastati ugljikov dioksid i voda, a potom se trebaš domisliti karakterističnim reakcijama koje će dokazati prisutnost tih dviju tvari. Vodu se može dokazati npr. bakrovim(II) sulfatom, a ugljikov dioksid npr. vapnenom vodom.


Molekule alkoholâ građene su od nepolarnih alkilnih i polarnih hidroksilnih skupina. Prve će voda odbijati, dok će se s drugima povezivati putem vodikovih veza. Ako je utjecaj, odnosno udio potonjih u molekuli alkohola dovoljno velik, alkohol će se moći miješati s vodom u svim omjerima. Ako nije, onda će miješanjem istih volumena vode i alkohola nastati dva sloja: voda zasićena alkoholom i alkohol zasićen vodom. Metanol, etanol i oba izomera propanola miješaju se s vodom u svim omjerima, dok od izomerâ butanola to može samo tert-butanol. Drugi monoalkoholi nisu mješljivi s vodom, dok za poliole treba ići od slučaja do slučaja.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija