Koji je razlog učestale prisutnosti dietil-etera u skoro svim nukleofilnim adicijama i supstitucijama? Hvala!

Ime i prezime: Stjepan Dolić dolicstjepan@gmail.com

 


Ako misliš na dietilni eter kao otapalo, glavni razlozi česte njegove upotrebe su široka dostupnost, nemješljivost s vodom, tako da se reakcijske smjese lako mogu ekstrahirati (bilo da se izvuče produkt, bilo da se uklone nusprodukti), i lako uklanjanje po završetku postupka, budući da ima vrlo nisko vrelište.
Ako misliš na što drugo, a ti se javi opet.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija