Nije mi jasna primjena Markovnikovljeva pravila. Proučavala sam informativno primjere za 4. razred ali uvijek ispada da pri adiciji alkena i halogenovodika vodikov atom iz npr HBr ide na ugljikov atom alkena koji ima manje vodikovih atoma...

Ime i prezime: Marija Rubak jajanqi@gmail.com

 


Ja bih pak rekao da će vodikov atom ići tamo gdje već ima više vodikovih atoma. Preciznije, ako se na alken adira molekula oblika HX, X će završiti na onom ugljikovom atomu koji ima više alkilnih supstituenata, a H, očito, na onom drugom. Primjerice, kod adicije bromovodika na propen Markovnikovljevo pravilo predviđa da će nastati 2-brompropen, a ne 1-brompropen.
Još poneki primjer naći ćeš ako u tražlicu E-škole upišeš "markovnikov", a vrijedi i napomenuti da je Markovnikovljevo pravilo pravilo, a ne zakon. Drugim riječima, ima puno iznimki, u prvom redu to da adicije ne daju isključivo jedan produkt, nego će obično jedan produkt biti dominantan. Inače, postoje i reakcije koje se zovu anti-Markovnikovljeve, budući da im je ishod suprotan. Kod njih također u pravilu nećemo imati jedan jedini produkt, nego smjesu produkata.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija