Dovršiti jednadžbe hem.reakcija, navest vrste adicijskih reakcija i imena produkata a)2-metilpropen+Br2 b) pent-1-in+HCl C)2-metilheks-2-en+H2O/H2SO4 d)3metilbut-1-in+2H2/Pt Hvala

Ime i prezime: Maja Softić majasoftic239@gmail.com

 


Adicijom broma na 2-metilpropen nastaje 1,2-dibrom-2-metilpropan.

Adicijom klorovodika na pent-1-in u prvom će koraku nastati 2-klorpent-1-en, a u drugom 2,2-diklorpentan.

Adicijom vode na 2-metilheks-2-en uz sumpornu kiselinu kao katalizator nastat će 2-metilheksan-2-ol.

Adicijom vodika na 3-metilbut-1-in uz platinu kao katalizator u prvom će koraku nastati 3-metilbut-1-en, a u drugom 2-metilbutan.

Mnoštvo sličnih zadataka naći ćeš ako u tražilicu napišeš "adicij".

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija