1.Prikazati adiciju broma na propen , i adiciju vodika na eten :) 2. koja je empirijska,molekulska i strukturna veza ? :)

Ime i prezime: Rasim Bubalo bubalorasim15@gmail.com

 


1.) Adicijom broma na propen nastaje 1,2-dibrompropan prema jednadžbi kemijske reakcije:

Br2 + CH2=CH–CH3 → BrCH2–CHBr–CH3

Adicijom vodika na eten nastaje etan. Jednadžba reakcije glasi:

H2 + CH2=CH2 → CH3–CH3

2.) Pojam empirijska, molekulska i strukturna veza nema smisla. Tebe vjerojatno zanima razlika između empirijske, molekulske i strukturne formule spoja.

Empirijska formula je takva formula koja prikazuje najmanji brojevni omjer elemenata iz koje je sazdana neka molekula ili formulska jedinka, ne vodeći pritom računa koliko stvarno atoma ima u jednoj molekuli.

Molekulska formula je formula koja prikazuje stvaran broj atoma u nekoj molekuli. Ona nam daje više informacije o molekuli od empirijske formule.

Strukturna formula pokazuje ne samo stvaran broj atoma u molekuli, nego i način na koji su atomi u nekoj molekuli povezani.

Ilustrirajmo to na primjeru propena, spoja iz prvog zadatka. Njegova empirijska formula glasi CH2. Ta nam formula kaže samo to da u jednoj molekuli propena ima dvaput više vodikovih atoma nego što ima ugljikovih atoma, ali nam ne kaže koliko stvarno ima vodikovih, a koliko ugljikovih atoma (za to nam treba molekulska formula) i ne kaže nam na koji su način ti atomi povezani. Molekulska formula propena glasi C3H6. Ona nam kaže da u jednoj molekuli propena imamo tri ugljikova i šest vodikovih atoma. Strukturna formula propena glasi CH2=CH–CH3 (ovo je zapravo sažeta strukturna formula) i ona nam daje točnu informaciju o tome na koji su način atomi u molekuli povezani.

U nekim slučajevima molekulska je formula jednaka empirijskoj, primjerice, i molekulska i empirijska formula vode glasi H2O. Drugi je takav primjer ugljikov dioksid. Njegova empirijska formula (CO2) ujedno je i molekulska formula. Strukturna formula ugljikova dioksida je O=C=O.

O razlici između te tri vrste formula pisali smo puno na e-školi kemije, pa pretraži i stare odgovore.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija